Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
10. Mednarodni dan poezije

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko FF organizira v ponedeljek, 12. oktobra 2020, že jubilejni 10. Mednarodni dan poezije, ki je letos posvečen skorajšnji 100. obletnici edinstvenega avstrijskega pesnika in prevajalca H. C. Artmanna. Simpozij, ki je posvečen Artmannovemu obsežnemu pesniškemu delu, poteka v sodelovanju z Mednarodno družbo H. C. Artmanna (IGHCA) ter ob finančni podpori Avstrijskega kulturnega foruma
Ob številnih znanstvenih prispevkih boste lahko prisluhnili tudi recitalu Artmannove poezije v izvedbi W. V. Wizlspergerja (glas) in Paula Skrepeka (bobni). Prireditev bo potekala od 9.00 do 19.00 ure v Modri sobi (število udeležencev je omejeno, zato se je treba prijaviti na JohannGeorg.lughofer@ff.uni-lj.si) ter prek Zoom povezave. Jezik konference je nemščina. 

Več

Foto: Sepp Dreissinger

 
Predstavitev prve znanstvene monografije o Almi M. Karlin

Oddelek za azijske študije FF in Pokrajinski muzej Celje vabita na predstavitev prve znanstvene monografije o Almi M. Karlin, ki bo v ponedeljek, 12. oktobra 2020, ob 18.00 uri v Barbarini dvorani Pokrajinskega muzeja Celje. Knjigo bo predstavila avtorica Barbara Trnovec, antropologinja, kustosinja in skrbnica Zbirke Alme Karlin v Pokrajinskem muzeju Celje, raziskovalka, publicistka in predavateljica, avtorica razprodane monografije Kolumbova hči: življenje in delo Alme M. Karlin (2011) in avtorica odmevne, velike pregledne razstave Kolumbova hči Alma M. Karlin v Cankarjevem domu v Ljubljani (2017). Obvezna je predhodna rezervacija na: info@pokmuz-ce.si ali 03 42 80 965.

Več

 
Pomen slovenske dvojine z vidika usvajanja jezika

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1199. sestanek, ki bo v ponedeljek, 12. oktobra 2020, ob 18.00 uri (pred. 325). Na temo Pomen slovenske dvojine z vidika usvajanja jezika bodo predavali: Amanda Saksida (IRCCS “Burlo Garofolo” in Univerza v Ljubljani), Lanko Marušič (Univerza v Novi Gorici) in Rok Žaucer (Univerza v Novi Gorici).

Več

 
Jezik in politika: besedni boji o semantičnih vidikih kot prispevek h krepitvi kulture ozaveščenega razpravljanja

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko FF ter Slovensko-nemško društvo štipendistov vabita na cikel predavanj Dinamika diskurza, ki bo potekal v zimskem semestru pod vodstvom izr. prof. dr. Janje Polajnar Lenarčič in izr. prof. dr. Saše Jeršeta (FF UL). Prvo hibridno predavanje z naslovom Jezik in politika: besedni boji o semantičnih vidikih kot prispevek h krepitvi kulture ozaveščenega razpravljanja bo v ponedeljek, 12. oktobra 2020, ob 18.00 uri (pred. 2 in prek Zooma). Predavala bosta prof. dr. Ekkeharda Felder in dr. Janine Luth z Univerze v Heidelbergu. Predavanje z diskusijo bo potekalo v nemškem jeziku. Predavanju lahko sledite na povezavi (Meeting ID: 982 5600 2043, Passcode: 474209).
 
Senzorialno v gledališču: na sledi vonjav v vsakdanjem življenju in onkraj njega

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF skupaj z AGRFT, Slogi in Borštnikovim srečanjem vabi na simpozij z naslovom Senzorialno v gledališču: na sledi vonjav v vsakdanjem življenju in onkraj njega. Simpozij bo potekal 15. in 16. oktobra 2020. Program je objavljen na tej povezavi. Prof. dr. Rajko Muršič bo v okviru simpozija izvedel tudi tri čutne sprehode.

Več

 
Novosti Znanstvene založbe FF
 
Tone Smolej: Slovenska književnost in visoka šola: Gradec, Dunaj, Krakov, Praga, Ljubljana (1839–1943)

Podobno kot nekaj drugih del prof. dr. Toneta Smoleja tudi ta monografija zadeva študijsko in intelektualno formacijo slovenskih izobražencev v času Avstro-Ogrske in v prvih desetletjih po njenem razpadu. Novost študije je v tem, da se drugače kot Smolejeve prejšnje objave prvenstveno osredotoči na graško, krakovsko, praško kot tudi na ljubljansko univerzitetno okolje. Tem univerzam in njihovim slovenskim študentom je doslej posvetil manj pozornosti kot dunajski, ki jo sicer upošteva tudi tokrat, a ji ne odreja dominantnega mesta. Delo bo tako prispevalo k bolj uravnoteženi sliki o študijskih poteh slovenskih književnih ustvarjalcev v 19. in v začetku 20. stoletja in pomagalo razložiti značilnosti strokovnega in javnega delovanja izbranih osebnosti v nadaljnjih letih in desetletjih, ko je bilo obdobje, ki so ga preživeli na univerzi, za njimi.

Knjigo lahko kupite v Knjigarni FF ali do nje prosto dostopate na portalu E-knjige ZZFF.

 
Marija Javor Briški: Nemščina v diahroni perspektivi (Učbeniki FF)

Univerzitetni učbenik je predvsem namenjen študentkam in študentom nemškega jezika in književnosti na prvi stopnji visokošolskega študija. Seznani jih z osnovnimi zakonitostmi jezikovnega razvoja od indoevropščine do današnje nemščine, da bodo lahko razumeli posebnosti, navidezne anomalije in spremembe v sodobnem jeziku ter postali pozorni na skrivne medjezikovne povezave. Orisu sorodstvenih vezi indoevropskih in germanskih jezikov ter prikazu jezikovnih stopenj nemščine v kulturno-zgodovinskem kontekstu, s posebnim poudarkom na obdobju stare visoke nemščine in zgodnje nove visoke nemščine, sledi diahrona obravnava jezikovnega razvoja po različnih jezikovnih ravninah, ki zagotavlja transparentnost in kontinuiteto v prikazu jezikovnega razvoja do današnjih dni: na področju jezikovnega sistema, ki zajema fonetično-fonološke, grafemske, morfološke in sintaktične spremembe.

Knjigo lahko kupite v Knjigarni FF.
Nov jezik – nova priložnost

Še do četrtka, 15. oktobra 2020, so odprte prijave na tečaje 30 klasičnih in modernih jezikov, ki jih v študijskem letu 2020/2021 razpisuje CPI. Tečaji obsegajo 60 ur ter potekajo enkrat tedensko med ponedeljkom in četrtkom v poznih popoldanskih in večernih urah na srečanjih po 90 minut. Za zaposlene na FF velja znižana cena.

Več

 
Intenzivni tečaj slovenščine za študente Erasmus+ na spletu

Pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik v sodelovanju s službo za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani ter programom Erasmus+ organizirajo intenzivni tečaj slovenščine za študente Erasmus+. Tečaj sofinancira Evropska unija in je namenjen študentom, vpisanim na visokošolski zavod, ki ima Erasmus listino za terciarno izobraževanje (ECHE), in so bili izbrani za Erasmus+ obdobje študija. Tečaj se je začel 7. septembra 2020 in je trajal tri tedne. Udeležilo se ga je 84 študentov, razdeljenih v devet skupin, in sicer največ iz Nemčije (33), Španije (12) in Češke (9). Zaradi trenutne zdravstvene situacije je tečaj potekal preko spleta, kar je večini ustrezalo, saj so mnogi morali biti po prihodu v Slovenijo še dva tedna v karanteni. Rezultati anket kažejo, da so bili z organizacijo in izvedbo spletnega tečaja zelo zadovoljni ter da so od tečaja pridobili veliko več, kot so pričakovali. Veliko študentov se je odločilo tudi za nadaljevanje učenja slovenščine, in sicer na tečaju Slovenščina za študente, ki se prične 15. oktobra 2020.
 
Sprejem brucev in bruck na FF in Pozdrav brucem na spletu

Na FF smo 1. in 2. oktobra 2020 pripravili srečanja za bruce in brucke. Letos na fakulteti pozdravljamo 991 brucev in bruck na 21 oddelkih in 45 študijskih programih. UL je tradicionalni dogodek Pozdrav brucem v luči ukrepov proti širjenju novega koronavirusa preselila na splet. Na spletni strani Pozdrav brucem lahko brucke in bruci največjo in najstarejšo univerzo v Sloveniji spoznajo malce drugače. Na povezavi najdete predstavitev FF in nagovor dekana, prof. dr. Romana Kuharja.
 
Pregled medijskih objav

Na fakultetnem intranetu lahko na zavihku FF v medijih prebirate prispevke v medijih, v katerih sodelujejo zaposleni na FF. Nekaj objav izpostavljamo spodaj.
 
Delo od doma (prispevek o delu od doma, izjava izr. prof. dr. Eve Boštjančič, Oddelek za psihologijo FF, POP TV, 24 ur, 3. 10. 2020)

Anonimno uho, ki že 30 let posluša o težavah otrok in najstnikov (predstavitev TOM telefona, izjava zasl. prof. dr. Ljubice Marjanovič Umek, Oddelek za psihologijo FF, Delo, 6. 10. 2020)

Kriza je spodbuda za razmislek o boljšem učenju in poučevanju (pogovor z zasl. prof. ddr. Barico Marentič Požarnik, Delo, 6. 10. 2020)

Japonski cesar, potomec boginje sonca (pogovor z doc. dr. Luko Culibergom, Oddelek za azijske študije FF, 3. program Radia Slovenija – program Ars, 7. 10. 2020)
 

 
Od 21. do 25. 9. 2020 je v organizaciji Knjigarne FF potekal Ciklus besednih postaj. Delimo posnetek drugega pogovora z naslovom Homerske himne.
 
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si