Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
Prozodična tipologija po Hymanu ter položaj japonščine in slovenščine v njej

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1209. sestanek, ki bo v ponedeljek, 11. 4. 2022, ob 18. uri (Modra soba in Zoom). Na temo Prozodična tipologija po Hymanu ter položaj japonščine in slovenščine v njej bo predavala asist. dr. Nina Golob, Oddelek za azijske študije FF.

Več
Beneški knezi v vzhodnojadranskih mestih in njihov vpliv na urbano oblikovanje mest (v obdobju od četrtega križarskega pohoda do Zadarskega miru)

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) vabi na predavanje dr. Irene Benyovsky Latin (Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Hrvaška) z naslovom Beneški knezi v vzhodnojadranskih mestih in njihov vpliv na urbano oblikovanje mest (v obdobju od četrtega križarskega pohoda do Zadarskega miru). Predavanje v hrvaškem jeziku bo v torek, 12. 4. 2022, ob 11.30 uri (pred. 325).

Več

 
Predstavitev magistrskega študijskega programa Tolmačenje (slovenski znakovni jezik)

Oddelek za prevajalstvo FF v torek, 12. 4. 2022, ob 14. uri vabi na spletno predstavitev magistrskega študijskega programa Tolmačenje, kjer bo v študijskem letu 2022/23 prvič mogoče vpisati tudi kombinacijo angleščina - slovenski znakovni jezik. Gre za obstoječi magistrski študij, ki je zasnovan v sodelovanju z institucijami EU ter je del konzorcija EMCI, ki ga sestavljajo najboljši tolmaški programi v Evropi. Na predstavitvi bodo predstavili predmetnik, pogoje za vpis, potek sprejemnih izpitov, na voljo bodo za vsa vprašanja. Povezava na Zoom (ID: 955 6153 8709)
 
 
Etnografije heterogenih tišin

V okviru seminarja bo v torek, 12. 4. 2022, ob 14.40 uri (pred. P3, Zavetiška 5) na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF gostovala izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget (FHŠ UP) s predavanjem z naslovom Etnografije heterogenih tišin. Vabljeni!

Foto: Nozima Baltaniyazova

 
Šmitkov večer: Med ruševinami preteklih prihodnosti: o antropologiji (post)jugoslovanskega (post)socializma

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF vabi na Šmitkov večer z naslovom Med ruševinami preteklih prihodnosti: o antropologiji (post)jugoslovanskega (post)socializma. S prof. dr. Tanjo Petrović se bodo pogovarjale izr. prof. dr. Mateja Habinc in študentki Tina Palaić ter Nataša Zlatović. Pogovor bo potekal v torek, 12. 4. 2022, ob 18. uri (pred. P3, Zavetiška 5).
 
Intersekcijska diskriminacija v teoriji in praksi

Vabljeni na okroglo mizo v okviru Dnevov enakosti spolov FF z naslovom Intersekcijska diskriminacija v teoriji in praksi. Okrogla miza bo potekala v sredo, 13. 4. 2022, ob 13. uri na povezavi Zoom. Dotaknili se bodo vprašanj o intersekcijski diskriminaciji in teoretičnih izhodiščih, definicijah in razlagah tega koncepta. Izhajali bodo iz obstoječih domačih raziskav na to temo in naslovili razumevanje intersekcijskih kategorij na področju političnega odločanja, njihovega prenosa v prakso in vsakdanje življenje ter možnostih vključevanja intersekcijskih kategorij v pravne akte in socialne politike. V pogovoru bodo sodelovali_e: zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, dr. Vlasta Jalušič, dr. Majda Hrženjak in dr. Roman Kuhar. Pogovor bo vodila dr. Jasna Podreka.
 
 
Delavnica: Odmiranje postsocializma

Vabljeni na delavnico Odmiranje postsocializma, ki bo v sredo, 13. 4. 2022, ob 15. uri (Modra soba). Delavnica poteka v okviru projekta Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu (J6-3144).

Več
Cikel pogovorov Humanizem, & mi: Humanizem, & filozofija

Drugi pogovor v ciklu pogovorov Humanizem, & mi, Humanizem, & filozofija, bo potekal v torek, 19. 4. 2022, ob 18. uri (avla FF). Pogovarjali se bodo prof. dr. Mladen Dolar (FF), doc. dr. Bara Kolenc (FF) in viš. znan. sod. dr. Gregor Moder (FF). Sogovorniki bodo razpravljali o pomenu humanizma kot filozofskega izročila, o njegovih ključnih konceptualnih in etičnih uvidih, pa tudi o njegovih zarezah in stranpoteh. Dotaknili se bodo filozofske kritike humanizma v 20. stoletju in ključnih postavk anti-humanizma kot temeljne drže moderne kritike ideologije, osredotočili pa se bodo zlasti na alternativo med humanizmom in anti-humanizmom v današnjem času – v dobi globalizma, digitalizacije, porasta družbenih napetosti in ideoloških konfliktov. Vabljeni!

 
Zakon za urejanje položaja študentov sprejet

Poslanci Državnega zbora Republike Slovenije so 6. 4. 2022 soglasno potrdili predlog Zakona za urejanje položaja študentov, s čimer se je zaključila več kot dvoletna kampanja Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) za sprejem ukrepov za izboljšanje socialnega položaja študentk in študentov ter kakovosti izobraževanja. Poslanci so potrdili ukrepe, ki jih je pripravila ŠOS, in bodo izboljšali nezavidljiv položaj študentk in študentov, ki traja še od časov finančne krize v začetku preteklega desetletja.

Več

 
Pregled medijskih objav
 
Na fakultetnem intranetu lahko na zavihku FF v medijih prebirate prispevke v medijih, v katerih sodelujejo zaposleni na FF. Nekaj objav izpostavljamo spodaj.


Kranjski jezuitski menih med domorodci (pogovor z izr. prof. dr. Majo Šabec, Oddelek za romanske jezike in književnosti FF, Dnevnik, 2. 4. 2022)

Ruski znanstveniki v Sloveniji – kako naprej? (izjava doc. dr. Blaža Podlesnika, Oddelek za slavistiko FF, Dnevnik, 2. 4. 2022)

Pojmi, kot so svoboda, emancipacija, demokracija, nimajo več istega pomena (pogovor s prof. dr. Ksenijo Vidmar Horvat, Oddelek za sociologijo FF, Radio Slovenija 2, Val 202, 3. 4. 2022)

 
Mednarodno branje Kralja Ojdipa v organizaciji Oddelka za klasično filologijo FF
(25. 3. 2022, Narodna galerija)


 
Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
YouTube
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si