Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
Predstavitev knjige Medmedijsko in medkulturno nomadstvo, o vezljivosti medijev in kultur v sodobnih uprizoritvenih umetnostih

AGRFT in FF vabita na predstavitev knjige Medmedijsko in medkulturno nomadstvo, o vezljivosti medijev in kultur v sodobnih uprizoritvenih umetnostih, ki bo v ponedeljek, 10. decembra 2018, ob 11.00 uri na AGRFT (Trubarjeva 3, 7. nadstropje). Monografija je nastala v okviru raziskovalnega programa AGRFT in je izšla pri ZZ FF. Pogovor o medmedijskem in medkulturnem nomadstvu sodobne slovenske uprizoritvene umetnosti bosta odprla dekan AGRFT prof. Tomaž Gubenšek in vodja ZZ FF dr. Matevž Rudolf, z avtorjem knjige izr. prof. dr. Tomažem Toporišičem pa se bo pogovarjala izr. prof. dr. Barbara Orel, vodja raziskovalne skupine AGRFT.

 
Mednarodni standardi in uporaba korpusov pri poučevanju tujih jezikov

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1165. sestanek, ki bo v ponedeljek, 10. decembra 2018, ob 18.00 uri (pred. 325). Na temo Mednarodni standardi in uporaba korpusov pri poučevanju tujih jezikov bo predavala izr. prof. dr. Mateja Petrovčič, Oddelek za azijske študije FF.
 
Gostoval bo dr. Marek Majer

V prihajajočem tednu bo na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje FF gostoval dr. Marek Majer z Oddelka za slavistiko Univerze v Lodžu. Med 10. in 12. decembrom bo imel štiri predavanja:

- v ponedeljek, 10. decembra 2018, ob 19.00 uri (pred. 6);
- v torek, 11. decembra 2018, ob 9.40 uri (pred. 209C);
- v sredo, 12. decembra 2018, ob 9.40 uri in ob 11.20 uri (pred. 6).

Teme predavanj bodo:
1) Izvor praslovanskih nedoločnih členkov *žьdo in *l'ubo ter pomen njune rekonstrukcije za spoznanja indoevropskega primerjalnega jezikoslovja; 2) Etimološki vir perfekta brez pripone -lъ v novgorodskih staroruskih tekstih; 3) Etimološka vzporednica med praslovanskim *nizъ in starogrškim νíκη; 4) Praslovansko *l'uby in heterogeneza praslovanskega sklanjatvenega vzorca *y, *-ъv-.


Vabljeni!
Predavanje dr. Ljiljane Đurašković (Univerza v Pittsburghu)

Med 10. in 13. decembrom 2018 gostuje na Oddelku za slavistiko FF dr. Ljiljana Đurašković z Univerze v Pittsburghu. V času gostovanja bo izvedla predavanje z naslovom Kdo in zakaj študira bosanski, črnogorski, hrvaški in srbski jezik v Ameriki. Predavanje bo v sredo, 12. decembra 2018, ob 10.30 uri (pred. 5).

Več

 
Na Besedni postaji v sredo, 12. decembra 2018, ob 17. uri (Modra soba):

Mojca Nidorfer Šiškovič, Mateja Lutar (ur.), Antologija literature Ivana Cankarja s prevodi v tuje jezike (ZZ FF)

Od 3. do 9. decembra 2018 se na več kot 50 univerzah po svetu odvijajo Svetovni dnevi Ivana Cankarja. Številne dogodke bodo učitelji in sodelavci programa Slovenščina na tujih univerzah skupaj s študenti slovenščine priredili v sodelovanju s tujimi univerzami in diplomatsko-konzularnimi predstavništvi Republike Slovenije. Antologijo pa bodo na Besedni postaji predstavile urednica, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, dr. Mateja Pezdirc Bartol, dr. Alojzija Zupan Sosič in študenti.
Prijazno vabljeni!


Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.


 
Božični koncert Študentskega pevskega zbora in Okteta FF

Leto je naokoli, december je tu in Zbor ter Oktet FF vas že nestrpno pričakujeta ter vljudno vabita na tradicionalen božični koncert. Koncert bo v četrtek, 13. decembra 2018, ob 14.00 uri v avli FF.
Program: Bardos, Besig, Cigan, Čajkovski, Dolenc, Gobec, Kuhn, Leontovych, Mihelčič, Pustinek Rakar, ABBA/Romih, Sepe/Ivačič, Tomc

Lepo vabljeni!

 
Predavanje Prelomi dob. Insceniranje začetka v literaturi od romantike do avantgarde

V ciklu predavanj Točke konca in novi začetki bo tokrat nastopila prof. dr. Schamma Schahadat z univerze v Tübingenu. Nastopila bo s predavanjem z naslovom Prelomi dob. Insceniranje začetka v literaturi od romantike do avantgarde. Predavanje v nemškem jeziku bo v četrtek, 13. decembra 2018, ob 17.00 uri (pred. 102).
Koreferat bo imela izr. prof. dr. Špela Virant.
Prijazno vabljeni!

 
Novosti ZZ FF:
 
Damjan Popič: Vejica, pa pika! Zbirka pravopisnih vaj za slovenščino (Učbeniki FF)
Zbirka vaj je prvotno namenjena pouku za študente prevajalstva. To ni pravopisni učbenik. Z njim se pravopisa ne da naučiti, lahko le preizkušamo in utrjujemo že pridobljeno znanje.
Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj.

 
Eva Sicherl (ur.): V družbi z jezikom in gorami. Zbornik ob jubileju Stanka Klinarja
Pričujoči zbornik je nastal ob jubileju Stanka Kllinarja, germanista, jezikoslovca, predavatelja, prevajalca, alpinista ... Trinajst prispevkov v tem zborniku je tematsko raznolikih, nastali pa so tudi kot odmev na marsikatero temo, s katero se je Stanko Klinar ukvarjal.
Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj.

Druge tedenske novosti Knjigarne FF si lahko ogledate tu.

 
Lekt. dr. Ioana Jieanu prejela priznanje za odličnost leta 2018

V petek, 23. novembra 2018, je na dogodku ob praznovanju romunskega dneva državnosti in stote obletnice ustanovitve Velike Romunije, ki ga je organiziralo Veleposlaništvo Romunije v Republiki Sloveniji, lektorica romunskega jezika na FF, dr. Ioana Jieanu, prejela priznanje za odličnost leta 2018. Priznanje je prejela za trud pri promociji romunske kulture in bogatenju slovensko-romunskih odnosov.
Iskrene čestitke!

 

Na Besedni postaji smo predstavili zbirko Studia Humanitatis Asiatica in monografijo Krepost kot temelj dobrega sosedstva: konfucijanstvo v sodobni Vzhodni Aziji (ZZ FF).
O konfucijanstvu so govorili urednica, prof. dr. Jana S. Rošker, dr. Tea Sernelj in Marko Ogrizek.

 

 

Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si