Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
Okupirana Ljubljana: Mesto ob meji

Odprtje razstave: četrtek, 4. julija 2019, ob 19. Uri, desni atrij ljubljanske Mestne hiše Razstava, 4.7. - 14.7. 2019, desni atrij Mestne hiše, Ljubljana.

Razstava je nastala v sklopu raziskovalnega projekta “Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v
raznarodovalni politiki v življenju slovenskega prebivalstva”. Pripravili so jo Božo Repe, Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Rok Ciglič, Božidar Flajšman, Peter
Mikša, Maja Vehar, Jure Tičar, Manca Volk Bahun in Matija Zorn.

 
Novosti Znanstvene založbe FF

Ada Gruntar Jermol, Mojca Schlamberger Brezar, Vlasta Kučiš (ur.)
Translation and/und Migration: Prevajanje in migracije


Pričujoča monografija je zbirka člankov, ki se vsi na tak ali drugačen način posvečajo danes zelo aktualni temi migracij. Zbirka obsega enajst angleških in tri nemške prispevke, ki tematiko obravnavajo z različnih vidikov – denimo z vidika migracij in manjšin na primeru slovenskih izseljencev v ZDA in Kanadi, v katerem avtorica ugotavlja, v kolikšni meri so se različne generacije izseljencev uspele vključiti v ameriško in kanadsko družbo, ali pa z vidika jezikovne politike madžarske narodne skupnosti v narodnostno mešanem Prekmurju.
Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj . Do nje lahko tudi prosto dostopate na portalu E-knjige ZZFF https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/160 .
Marija Zlatnar Moe, Tanja Žigon, Tamara Mikolič Južnič
Center and periphery: Power relations in the world of translation


Revidirana izdaja monografije Center in periferija: razmerja moči v svetu prevajanja obravnava odnose med jeziki, ki so del prevodnega postopka. Pri tem ne gre za odnose enakosti, saj imajo različni jeziki v globalnem jezikovnem in prevodnem sistemu različna mesta.
Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj . Do nje lahko tudi prosto dostopate na portalu E-knjige https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/163 .
 
Druge tedenske novosti Knjigarne FF si lahko ogledate tu .

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik 

Vljudno vabljeni na poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki odpirajo svoja vrata v ponedeljek, 1. julija 2019:

ob 8.30: 14. Mladinska poletna šola slovenskega jezika

v dvorani Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana (Kardeljeva ploščad 28a), 120 udeležencev iz 13 držav (več o programu na https://centerslo.si/za-otroke/

ob 10.00: 38. Poletna šola slovenskega jezika v predavalnici 2 na Filozofski fakulteti (Aškerčeva 2), 110 udeležencev iz 37 držav (več o programu na https://centerslo.si/tecaji-za-odrasle/)  

– torek, 2. julija 2019:

ob 20.00: 55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture v atriju Mestnega muzeja Ljubljana (Gosposka ulica 15), 104 udeleženci iz 26 držav (več o programu na https://centerslo.si/seminar-sjlk/

Po pozdravnih nagovorih in kulturnem programu vabljeni še na kratko osvežitev. Veselilo nas bo, če se nam boste pridružili.

Aprila smo na FF v počastitev stoletnice organizirali tritedenski predavateljski maraton Govori FF. Če ste ga zamudili, vam v ogled ponujamo posnetke vseh dvanajstih predavanj, ki so dosegljivi na tej povezavi.
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si