Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

Na Filozofski fakulteti se je začel 55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ki ga organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Slavnostne otvoritve, ki je potekala v Mestnem muzeju, se je udeležil tudi minister za šolstvo, znanost in šport dr. Jernej Pikalo.

Program je dostopen tukaj.
Novosti Znanstvene založbe FF
 

Blaž Repe (ur.)

Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre (GeograFF)

Območje Jezerskega so v času pleistocena bistveno preoblikovale poledenitve. Glavni namen raziskave je obsegal analizo geomorfoloških oblik na območju Jezerskega s poudarkom na sledovih poledenitve. Metode interpretacije največjega obsega poledenitve so temeljile na podrobni morfografski analizi območja in na morfostrukturni analizi izdankov ledeniških akumulacij. Pridobljeni rezultati zavračajo predhodno interpretacijo obsega poledenitve.

Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj . Do nje lahko tudi prosto dostopate na portalu E-knjige ZZFF https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/164
Mitja Ferenc, Gojko Zupan

Lost Gottschee Villages in Slovenia: Part II (K–P) / (Historia)
 

V strokovni navezi med zgodovinarjem Mitjo Ferencem in umetnostnim zgodovinarjem Gojkom Zupanom so izšle tri knjige o nekdanji nemški manjšini na Kočevskem.

Zdaj je tudi drugi del (K–P) na voljo v angleščini.

Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj .

 

Druge tedenske novosti Knjigarne FF si lahko ogledate tu .

Podelili smo priznanja tutorjem FF

Ob zaključku študijskega leta smo se tutorkam študentkam in tutorjem študentom zahvalili za sodelovanje. Dekan, prof. dr. Roman Kuhar, je tutorkam in tutorjem podelil priznanja za njihovo delo in poudaril pomen tutorstva za fakulteto.

Tutorstvo pomembno prispeva k večji povezanosti fakultetne skupnosti in marsikateri študentki ter študentu olajša prehod v univerzitetno okolje.
Slavnostno podelitev je popestril prijeten glasbeni nastop naše tutorke Mance Kozlovič in študenta Akademije za glasbo Kima Babiča.

Poletna šola CEEPUS mreže GeoNetReg "Trajnostna raba regionalnih virov"

V okviru poletne šole je potekalo tudi bilateralno srečanje z dekanom Fakultete za regionalni razvoj in mednarodne študije Mendlove univerze v Brnu, prof. dr. Jiříjem Schneiderjem, in koordinatorjem mreže GeoNetReg, prof. dr. Pavlom Ptačkom.

Aprila smo na FF v počastitev stoletnice organizirali tritedenski predavateljski maraton Govori FF. Če ste ga zamudili, vam v ogled ponujamo posnetke vseh dvanajstih predavanj, ki so dosegljivi na tej povezavi.
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si