Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
Prof. dr. Tone Smolej prejel nacionalno priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju

Prof. dr. Tone Smolej z Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo FF je prejel nacionalno priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2020, in sicer za ohranjanje spomina na starejše slovenske znanstvenike in znanstvenice. Prof. Smolej je leta 2016 začel voditi projekt Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v avstro-ogrski monarhiji (1872–1918); najpomembnejši rezultat projekta je 450 strani dolga monografija. Leta 2018 je organiziral mednarodni simpozij  o slovenskih doktorandih v Gradcu, v pripravi pa je nemška monografija, ki bo izšla v prestižni seriji Publikationen aus dem Archiv der Universitat Graz. Napisal je ključno poglavje za monografijo Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je izšla ob stoletnici, in sodeloval v več dogodkih ter pogovorih za medije. Utemeljitev si lahko preberete tu.

Iskrene čestitke!

 
Znanstvena monografija izr. prof. dr. Vojka Strahovnika med dosežki Odlični v znanosti

Odlični v znanosti je projekt ARRS-ja, ki ga agencija izvaja v okviru promocije znanosti. Gre za izbor najvidnejših in najboljših raziskovalnih dosežkov preteklega leta, ki ga opravijo članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved. Med njimi je za področje humanistike tudi znanstveno delo izr. prof. dr. Vojka Strahovnika z Oddelka za filozofijo FF, in sicer njegova knjiga Global ethics: Perspectives on Global Justice (Berlin, LIT Verlag, 2019).
Več si lahko preberet tu.

Iskrene čestitke!

 
Dan grškega jezika 2021

Dan za slovenskim kulturnim praznikom se v Grčiji spominjajo smrti svojega nacionalnega pesnika, Dionizija Solomosa (1788–1857) – umrl je osem let in en dan za Francetom Prešernom. Leta 2017 je bil 9. februar razglašen tudi za svetovni dan grškega jezika, ki ga letos na Oddelku za klasično filologijo FF praznujejo z nizom celodnevnih spletnih dogodkov. Praznovanje se bo zaključilo z recitalom Braneta Senegačnika, profesorja na Oddelku za klasično filologijo in letošnjega nagrajenca Prešernovega sklada. Dogodki bodo potekali v torek, 9. februarja 2021, v spletnem okolju Zoom. Program je na voljo na tej povezavi.
Vabljeni!

 
Predstavitev knjige Jezikovni, literarni in kulturni stiki – sto let študija francoščine na Univerzi v Ljubljani

Vabljeni na predstavitev knjige ZZFF Contacts linguistiques, littéraires, culturels: Cent ans d’études du français à l’Université de Ljubljana / Jezikovni, literarni in kulturni stiki – sto let študija francoščine na Univerzi v Ljubljani, ki bo v četrtek, 11. februarja 2021, ob 17.00 uri na Zoom povezavi (ID: 973 6726 8184). Predstavitev bo potekala v slovenščini in francoščini.
 
Informativni dnevi na FF

V petek, 12., in soboto, 13. februarja 2021, bodo na FF potekali informativni dnevi za prvostopenjske študijske programe, ki bodo letos potekali prek spleta. Za dijake in dijakinje smo na spletni strani FF pripravili poseben zavihek s predstavitvami posameznih oddelkov ter razporedom terminov srečanj za posamezne študijske programe in povezavami na ta srečanja. Zavihek spletne strani je v pripravi, gradiva bodo vidna v prihajajočih dneh.
 
Novosti Znanstvene založbe FF

Nike K. Pokorn, Maurizio Viezzi, Tatjana Radanović Felberg (ur.): Teacher Education for Community Interpreting and Intercultural Mediation: Selected Chapters

Monografija prinaša razprave s področja skupnostnega tolmačenja in medkulturne mediacije, ki z različnih zornih kotov osvetljujejo relevantne teme na teh dveh raziskovalnih področjih. Je dragocena, ker z zgledi iz različnih okolij (Grčija, Italija, Norveška in Slovenija) predstavi različnost profilov in kompetenc skupnostnih tolmačev v razmerju do medkulturnih mediatorjev, in ker naslavlja družbeno zelo aktualna in pomembna vprašanja, s katerimi se soočamo v vseh evropskih jezikovno-kulturnih okoljih, v katerih migranti, dvojezični družinski člani, strokovnjaki in nasploh dvo- ali večjezični govorci pomagajo pri odpravi jezikovnih in kulturnih pregrad. S predstavljenim pristopom se jih želi opolnomočiti, da bodo lažje in bolj suvereno delovali, hkrati pa imeli možnost, da se njihov položaj formalno uredi in se sčasoma
dvigne tudi njihov status. (iz recenzije)
Publikacija je izšla v sozaložništvu Znanstvene založbe FF in NIJZ. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZZFF.
 
 
Govor dekana FF na razpravi o spolnem nadlegovanju v visokem šolstvu v Sloveniji

V Državnem zboru je 3. februarja 2021 potekala razprava o spolnem nadlegovanju v visokem šolstvu v Sloveniji. Dekan FF, prof. dr. Roman Kuhar, je v svojem govoru poudaril, da ne gre zgolj za vprašanje nasilja, ki ga vsi obsojamo, pač pa za širšo kulturo izključevanja na osnovi spola. Spolno nasilje je samo najbolj grozljiv izplen te kulture. Govor si lahko preberete na tej povezavi.
 
Poziv za preprečitev deložacije Muzeja norosti

Delimo poziv javnosti Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF proti zapiranju Muzeja norosti na Gradu Cmurek. Poziv si lahko preberete tukaj.
 
Foto: Fotografija z razstave, ki so jo 2016 pripravili študenti in študentke Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo na gradu Cmurek (avtorica: Maja Valant, arhiv: dokumentacija oddelka).

 
Izšla je nova številka novičnika Geografska širina

Na Oddelku za geografijo FF je izšla nova številka Geografske širine, ki jo lahko prebirate na tej povezavi.
 
Pregled medijskih objav

Na fakultetnem intranetu lahko na zavihku FF v medijih prebirate prispevke v medijih, v katerih sodelujejo zaposleni na FF. Nekaj objav izpostavljamo spodaj.

Vojaški napad v Mjanmaru (izjava doc. dr. Saše Istenič Kotar, Oddelek za azijske študije FF, TV Slovenija 1, Odmevi, 1. 2. 2021) 

Boj z jezikom je včasih hud, a z navdihom pride mera (pogovor z doc. dr. Branetom Senegačnikom, Oddelek za klasično filologijo FF, Delo, 1. 2. 2021)

»Google zna slovensko vedno bolje« (pogovor z doc. dr. Damjanom Popičem, Oddelek za prevajalstvo FF, Primorske novice, 3. 2. 2021)


"Da se po enem letu veselimo, ker se bodo vrnili otroci do 3. razreda, je nezaslišano" (gost oddaje Tarča je bil izr. prof. dr. Damijan Štefanc, Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF, RTV Slovenija, oddaja Tarča, 4. 2. 2021)

Kdo se boji znanja? (prispevek dekana FF, prof. dr. Romana Kuharja, Mladina, 5. 2. 2021)
 
Od 21. do 25. 9. 2020 je v organizaciji Knjigarne FF potekal Ciklus besednih postaj. Delimo posnetek enajstega pogovora: Beverly J. Silver, Delavska moč: Delavska gibanja in globalizacija od leta 1870.
 
Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
YouTube
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si