Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov

Tveganja vojne v Tajvanski ožini

Vabljeni na predavanje Tveganja vojne v Tajvanski ožini, ki ga bo izvedel ugledni profesor Jean-Pierre Cabestan (Hong Kong Baptist University, Hong Kong SAR, Kitajska). Spletno predavanje v angleškem jeziku bo v ponedeljek, 3. maja 2021, ob 9.30 uri prek Zooma (ID: 966 6271 0183).

Več

 
Seminar Heglova politična metafizika: K zamisli o političnosti pojma pri Heglu

Raziskovalna skupina za nemško klasično filozofijo in Oddelek za filozofijo FF vabita v ponedeljek, 3. maja 2021, ob 18.00 uri na Seminar Heglova politična metafizika, na katerem se posvečajo analizi politične forme Heglovega pojma. Srečanja bodo potekala prek Zooma. Na tokratnem srečanju se bo viš. znan. sod. in doc. dr. Gregor Moder posvetil vprašanju, v kakšnem smislu je Heglova filozofija imanentno politična. Tekst, ki bo podlaga seminarja, je dostopen na spletni strani seminarja.

Več

 
Gostujoče predavanje ob dnevu makedonskega jezika

Oddelek za slavistiko FF vabi na predavanje prof. dr. Dimitra Pandeva s Filološke fakultete Blažeta Koneskega Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju z naslovom Blaže Koneski in makedonski jezik v torek, 4. maja 2021, ob 14.30 uri na Zoom povezavi (ID: 924 6295 2457, geslo: 430213).
S predavanjem bodo obeležili dan makedonskega jezika (5. maj) in stoletnico rojstva jezikoslovca, literarnega zgodovinarja in književnika Blažeta Koneskega. Več o predavatelju najdete na tej povezavi. Predavanje bo v makedonščini.

 
Vključujoča slovnica: korak naprej k družbeni enakopravnosti? Stališča in izkušnje študentov in študentk.

Jezik ima osrednjo vlogo pri človeškem učenju in vedênju, ni le orodje za sporazumevanje, temveč tudi za oblikovanje načina razmišljanja in delovanja. Z jezikom svet pravzaprav ustvarjamo in mu dajemo pomen. Jezik je medij spoznavanja in udejanjanja naših vrednot in eden ključnih mehanizmov, s katerim se oblikuje in utrjuje spol. Vabljeni k spremljanju pogovora Vključujoča slovnica: korak naprej k družbeni enakopravnosti? Stališča in izkušnje študentov in študentk, ki bo v okviru Dnevov enakosti spolov FF potekal prek Zooma v torek, 4. maja 2021, ob 16.00 uri. V pogovoru bodo sodelovali:

- Ana Zag Golob, pesnica, kolumnistka in urednica,
- prof. dr. Mojca Smolej, jezikoslovka, Oddelek za slovenistiko FF,
- prof. dr. Janko Lozar Mrevlje, filozof in jezikoslovec, Oddelek za filozofijo FF,
- doc. dr. Jana Kenda, jezikoslovka, Oddelek za romanske jezike in književnosti FF.

Več

Aktualna vprašanja hrvaškega, srbskega, bosanskega in črnogorskega jezika – cikel predavanj

Oddelek za slavistiko FF vabi na cikel predavanj o aktualnih vprašanjih hrvaškega, srbskega, bosanskega in črnogorskega jezika. Četrto predavanje z naslovom Aktualna vprašanja črnogorskega jezika v teoriji in praksi bo izvedla prof. dr. Rajka Glušica (Filozofska fakulteta Univerze v Črni gori), in sicer v sredo, 5. maja 2021, ob 11.20 uri na Zoom povezavi. Predavanje bo v črnogorščini.

 


 
Homeopati na Slovenskem do 2. sv. vojne

V četrtek, 6. maja 2021, ob 14.40 uri bo v okviru vaj pri predmetu Družbena razmerja v Sloveniji na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF gostovala dr. Nena Židov (Slovenski etnografski muzej) s predavanjem z naslovom Homeopati na Slovenskem do 2. sv. vojne. Vabljeni (vabilo s prijavo na eika@ff.uni-lj.si prejmete po vnaprejšnji prijavi)!
 
Spolno nadlegovanje in spolno nasilje med študenti in študentkami na Filozofski fakulteti in na Univerzi v Ljubljani

V četrtek, 6. maja 2021, ob 17.00 uri bo v okviru Dnevov enakosti spolov FF potekal pogovor na temo Spolnega nadlegovanja in spolnega nasilja med študentsko populacijo na Filozofski fakulteti in na Univerzi v Ljubljani. V prvem delu bosta magistrski študentki Sara Ugrin in Tina Bizjak predstavili ključne ugotovitve pilotnega projekta o spolnem nadlegovanju in nasilju med študenti in študentkami na FF, predstavnice študentske skupine Rezistenca pa preliminarne rezultate raziskave o spolnem nadlegovanju in spolnem nasilju med študenti in študentkami na UL. V drugem delu bodo predstavljene rezultate umestile_i v širši družbeni kontekst in jih poskušale_i razumeti skozi specifike akademskega polja in razmerij moči, ki se v njem ustvarjajo. Sodelovala bo tudi dr. Jovana Mihajlovič Trbovc, ki bo skozi izkušnje dela spregovorila o strukturnih in proceduralnih vprašanjih v postopkih reševanja spolnega nadelgovanja in nasilja med študenti in študentkami na UL. Pogovor bo vodila dr. Jasna Podreka. Vabljeni na Zoom.

Več

Delavnica Ženska delovna sila: pionirski raziskovalni pristopi k zgodovini spola in dela

Vabljeni na delavnico Ženska delovna sila: pionirski raziskovalni pristopi k zgodovini spola in dela, ki bo potekala 13. in 14. maja 2021 prek Zooma (ID: 942 1899 6256). Delavnica namerava osvetliti različne značilne epistemološke vidike, ki so značilni za sodobno preučevanje zgodovine spola in dela. Prispevki se bodo osredotočali na najbolj inovativne in izvirne metodološke pristope, kot so intersekcionalnost, antropologija, ekonomija, ustna zgodovina, podatkovna znanost, mikroprostorska in javna zgodovina. Razprava se bo posebej osredotočala na položaj na Zgornjem Jadranu. Dogodek je odprt za javnost in bo potekal v angleščini.

Več

Delavnica uspešnega javnega nastopanja v angleščini

CPI vas v maju 2021 vabi na spletno izvedbo delavnice uspešnega javnega nastopanja angleščini, ki jo bo v štirih srečanjih v skupnem obsegu 15 pedagoških ur vodila lekt. dr. Cvetka Sokolov. Delavnica je namenjena vsem, ki so večkrat soočeni z izzivom nastopanja v angleščini kot tujem jeziku.
Prijave so odprte do 10. maja 2021 oz. do zapolnitve mest.

Več informacij

 
Novosti Znanstvene založbe FF

Sandro Paolucci: Alla ricerca dell'uniformità terminologica nella traduzione in italiano delle denominazioni degli organi costituzionali sloveni / Iskanje terminološke enotnosti pri prevajanju poimenovanj slovenskih ustavnih organov v italijanščino (Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje)
 
Tema študije je prevajanje poimenovanj slovenskih državnih organov, predvsem pa prevajanje poimenovanj državnih organov Ustave Republike Slovenije v italijanski jezik. Rezultati raziskave so pokazali, da se prevajalci ne držijo nikakršnih normativnih kriterijev; prav nasprotno – prevodi so zelo avtonomni in premalo upoštevajo izhodiščno besedilo, terminološko gledano so nekoherentni in celo neprecizni. Avtor zagovarja prevajanje poimenovanj državnih organov, ki mora biti čim bolj formalno, kjer je mogoče, celo dobesedno. To priporočilo izhaja iz dejstva, da je pri prevajanju normativnih besedil treba upoštevati voljo zakonodajalca; poleg tega je ob upoštevanju teh smernic mogoče zagotoviti tudi terminološko koherenco in poenotenje – to pa naslovnikom (predvsem tistim, ki morajo temeljne pravne norme spoštovati) omogoča večjo transparentnost, prepoznavnost in seveda tudi večjo pravno varnost

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko tudi prosto dostopate na portalu E-knjige ZZFF.

Maja Kovač, Sašo Puljarević: Južnoslovanski večer. Zbrane razprave in pogovori 2018–2020

Cikel pogovornih večerov Južnoslovanski večer slovenski družbeni prostor kontekstualizira z osvetljevanjem medkulturnih povezav na širšem južnoslovanskem območju. V publikaciji so vsebine predstavljene kot avtorski prispevki gostov iz prve in pogovori iz druge sezone projekta, ki sta ga zasnovala in izvedla Maja Kovač ter Sašo Puljarević v sodelovanju z Oddelkom za slavistiko FF in SNG Drama Ljubljana.

Publikacija je brezplačna. Več informacij lahko dobite na Oddelku za slavistiko FF.

Revija Linguistica, L. 60, št. 2 (2020): Deutsche Sprachminderheiten im östlichen Europa – Sprache, Geschichte, Kultur / Nemške jezikovne manjšine v vzhodnoevropskih regijah – jezik, zgodovina, kultura

Do revije lahko prosto dostopate na portalu E-revije ZZFF.

Revija Clotho, L. 2, št. 2 (2020)

Do študentske revije Oddelka za klasično filologijo FF lahko prosto dostopate na portalu E-revije ZZFF.

Pregled medijskih objav

Na fakultetnem intranetu lahko na zavihku FF v medijih prebirate prispevke v medijih, v katerih sodelujejo zaposleni na FF. Nekaj objav izpostavljamo spodaj.

Vrnitev študentov na fakultete (izjava dekana FF, prof. dr. Romana Kuharja, POP TV, 24 ur, 26. 4. 2021)

Pogled na razvoj dogodkov pred 80 leti (izjava prof. dr. Boža Repeta, Oddelek za zgodovino FF, TV Slovenija 1, Dnevnik, 27. 4. 2021)

Posnetek pogovora Spoli na terenu (pogovor o vlogi spola v etnografskem raziskovanju), ki je v okviru Dnevov enakosti spolov FF potekal 21. aprila 2021.
Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
YouTube
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si