Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
Ciklus javnih predavanj Govori FF: prof. dr. Marta Verginella

Vabljeni na prvo predavanje v ciklusu javnih predavanj Govori FF, ki bo v ponedeljek, 1. aprila 2019, ob 18.00 uri (pred. 34). Na temo Prelomnost in kontinuiteta tranzicij: Remake slovenske zgodovine 20. stoletja bo predavala prof. dr. Marta Verginella.
 
Nevronsko strojno prevajanje

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1174. sestanek, ki bo v ponedeljek, 1. aprila 2019, ob 18.00 uri (pred. 325). Na temo Nevronsko strojno prevajanje bo predaval prof. dr. Marko Robnik-Šikonja, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL.

Več

 
Odprtje dveh razstav projekta Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva

Oddelek za zgodovino FF v sodelovanju s partnerji vabi na odprtje dveh razstav:

- v torek, 2. aprila 2019, ob 12.00 uri (stavba parlamenta, preddverje dvorane Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana): Mejni kamni, bodeča žica. Stražni stolpi in minska polja, življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji 1941–1945;
- v četrtek, 4. aprila 2019, ob 19.00 uri (Belokranjski muzej Metlika): Vinceremo, videt čemo (Okupacijske meje v Beli Krajini 1941–1945).

Več

 
Študentski simpozij Ideje, ideologije, ideali: aktivizem in nosilci alternativnih družbenih gibanj v Sloveniji

Vabljeni na študentski simpozij z naslovom Ideje, ideologije, ideali: aktivizem in nosilci alternativnih družbenih gibanj v Sloveniji, ki je rezultat uspešnega interdisciplinarnega sodelovanja in povezovanja študentov psihologije ter etnologije in kulturne antropologije na FF. Študentski simpozij bo v sredo, 3. aprila 2019, ob 9.00 uri (pred. P2, Zavetiška ulica 5). Na simpoziju bodo predstavili tudi zbornik, ki vključuje ugotovitve opravljene raziskave.
 
Filmski večer na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF vabi na filmski večer, kjer bodo predstavili film Lukomir, moj dom, sledil bo pogovor z Žigo Goriškom in Manco Filak. Dogodek bo v sredo, 3. aprila 2019, ob 19.00 uri (pred. P3, Zavetiška 5).
Lepo vabljeni!

Več

 
Gostujoča predavanja na Katedri za polonistiko Oddelka za slavistiko

Katedra za polonistiko Oddelka za slavistiko FF vabi na gostujoča predavanja:

- sreda, 3. aprila 2019, ob 10.30 uri (predavalnica 1, Tobačna ulica 5): izr. prof. dr. Irena Jaros (Univerza v Lodžu na Poljskem): Regionalne različice poljščine;
- sreda, 3. aprila 2019, ob 13.50 uri (predavalnica 3, Tobačna ulica 5): izr. prof. dr. Katarzyna Sicińska: (Univerza v Lodžu na Poljskem): Poljska poimenovanja časovnih enot;
- ponedeljek, 8. aprila 2019, ob 14.40 uri (predavalnica 5, Tobačna ulica 5): dr. Joanna Małocha (Papeška univerza Janeza Pavla II v Krakovu): Ustava 3. maja - vzroki, dogajanje, posledice.
Vsa predavanja bodo v poljščini.

 
Pohod brazilskih kvilombol: na presečišču trajnostnega turizma in etničnega odpora

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF vabi na predavanje z naslovom Pohod brazilskih kvilombol: na presečišču trajnostnega turizma in etničnega odpora prof. dr. Carle Guerrón-Montero (Univerza v Delawaru, ZDA). Predavanje v angleškem jeziku bo v četrtek, 4. aprila 2019, ob 9.40 uri (pred. P4, Zavetiška 5).

 
Državljanski pohod za Alep: pogovor z aktivisti

Mednarodna skupina aktivistov, ki je sodelovala pri gibanju, nominiranem za prejem Nobelove nagrade za mir, Državljanski pohod za Alep, bo na pobudo študentke drugostopenjskega mednarodnega programa Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF Kreol Zale Opara, ki je sodelovala na pohodu, obiskala FF. Pogovor o aktivizmu, aktivnem državljanstvu in razlogih, zakaj se je okoli 3500 ljudi odločilo, da se pridruži civilnem gibanju ravno takrat, ko je bila Evropa v procesu prilagajanja javne politike migrantom, bo v četrtek, 4. aprila 2019, (pred. P3, Zavetiška 5), z začetkom ob 14.40 uri.
Vabljeni!

 
Projekt TRAILs, izobraževanje in usposabljanje učiteljev tujega jezika stroke

Erasmus + projekt TRAILs (2018–2020) je namenjen pripravi izobraževanja in usposabljanja učiteljev tujega jezika stroke (TJS). Izhodišče projekta je dejstvo, da za visokošolske učitelje TJS v evropskem okolju ni na voljo sistematičnega in sistemsko implementiranega usposabljanja. Partnerji bodo na podlagi rezultatov analize potreb poučevanja TJS in učiteljev TJS ter primerov dobre prakse opredelili cilje in zasnovali program usposabljanja učiteljev TJS, ki bo pilotno izveden v obliki poletne šole. Rezultati projekta bodo prispevali k oblikovanju novih programov za usposabljanje učiteljev na evropskih visokošolskih ustanovah. V delovni skupini iz Slovenije sta tudi doc. dr. Darja Mertelj in lekt. dr. Saša Podgoršek s FF.

Več

 
Predavanji v okviru seminarja s področja psihologije dela

26. marca 2019 sta dvema generacijama študentov psihologije v okviru seminarja s področja psihologije dela predavala dva izvrstna gosta. O diskriminaciji in intersekcijski diskriminaciji v slovenskem prostoru je predaval prof. dr. Roman Kuhar, dekan FF, doc. dr. Mirko Prosen s Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem pa je predstavil rezultate projekta INTEGRA INTERREG ltalia-Slovenija V-A 201.4-2020.
 
Na FF smo predstavili dogodke ob 100-letnici in odkrili kip prof. dr. Rajka Nahtigala

V ponedeljek, 25. marca 2019, smo na FF predstavili skoraj 100 dogodkov, ki jih pripravljamo v letu, ko praznujemo 100-letnico fakultete. Ob tej priložnosti smo v avli fakultete odkrili kip prvega dekana fakultete, prof. dr. Rajka Nahtigala.
Več o dogodku si lahko preberete tukaj.

 
Na Besedni postaji so predstavili znanstveno monografijo Zgodbe otrok: Razvoj in spodbujanje pripovedovanja (Razprave FF). Z avtoricama prof. dr. Ljubico Marjanovič Umek in prof. dr. Urško Fekonja se je pogovarjal prof. dr. Matija Svetina.
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si