Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1177. sestanek, ki bo v ponedeljek, 29. aprila 2019, ob 18.00 uri (pred. 325). Na temo Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja bo predavala dr. Špela Petric Žižić, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 
Predavanji Richarda Théra na Oddelku za arheologijo FF

Oddelek za arheologijo FF vabi na predavanji Richarda Théra s Karlove univerze v Pragi. Predavanji bosta v ponedeljek, 6. maja 2019, (Zavetiška 5), in sicer:
- ob 11.20 uri (pred. 6): Prepoznavanje tehnik oblikovanja lončenine z uporabo kvantitativne analize orientacije vključkov in por v keramičnih zbruskih;
- ob 14.40 uri (pred. 6): Prepoznavanje različnih struktur pri žganju lončenine na osnovi njenih termičnih lastnosti.

Več

 
Odprtje razstave Naslikaj mi besedo Barbare Borlovan

Lepo vabljeni na odprtje razstave z naslovom Naslikaj mi besedo avtorice Barbare Borlovan (Borlovanka). Razstavo bomo odprli v 5. nadstropju FF v ponedeljek, 6. maja 2019, ob 11.30 uri. Razstava bo na ogled do 31. maja 2019.

Več o avtorici

 
 

 
Fotografska razstava Življenje na Filozofski fakulteti skozi fotografski objektiv

Vljudno vabljeni na odprtje fotografske razstave Življenje na Filozofski fakulteti skozi fotografski objektiv, ki bo v ponedeljek, 6. maja 2019, ob 13.00 uri (avla FF). Na razstavi je predstavljen izbor fotografij, ki jih v svojih arhivih hranijo Muzej novejše zgodovine Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica ter oddelki in organizacijske enote FF.
 
9. mednarodni dnevi poezije

Oddelek za germanistiko FF vabi 6. in 7. maja 2019 na 9. mednarodne dneve poezije, ki so tokrat posvečeni Paulu Celanu (1920–1970), enemu največjih pesnikov 20. stoletja. Številni priznani literarni znanstveniki bodo na predvečer 100. obletnice njegovega rojstva prevpraševali različne vidike Celanove poetike tako z literarnovedne kot literarnodidaktične perspektive. Ob tem bosta mlada avstrijska performerja Rebecca Heinrich in Ksafa izbrane Celanove pesmi tudi recitirala in jih na novo kontekstualizirala. Konferenca bo potekala v nemškem (in delno v angleškem) jeziku v Zbornični dvorani UL.

Več

 
Pomen in vloga pedagoga kot svetovalnega delavca v vzgojno-izobraževalni ustanovi

V soorganizaciji Oddelka za pedagogiko in andragogiko FF in Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije bo v torek, 7. maja 2019, ob 16.30 na FF (v pred. 415) potekala okrogla miza ob izdaji tematske številke revije Sodobna pedagogika.
S prispevki bodo sodelovali: dr. Petra Gregorčič Mrvar (FF UL), dr. Metod Resman (FF UL), dr. Irena Lesar (PEF UL), dr. Jana Kalin (FF UL), mag. Tanja Bezić (Zavod RS za šolstvo), dr. Tatjana Ažman (Šola za ravnatelje), Ajda Erjavec Bartolj in Tanja Hočevar Ziherl (Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije), Anja Smolič (OŠ Danile Kumar), Mija Koderman (Vrtec Šentvid). Okroglo mizo bo povezovala dr. Klara Skubic Ermenc.
 
Udeležba je brezplačna, prosijo pa, da zaradi lažje organizacije dogodka na elektronski naslov zdpds.info@gmail.com sporočite, če se boste okrogle mize udeležili.
 
Več
Pesniški dvoboj na Oddelku za germanistiko FF

Oddelek za germanistiko FF vabi v torek, 7. maja 2019, ob 19.00 uri na tradicionalni Pesniški dvoboj (Poetry-Slam-Duell) v Trubarjevo hišo literature. Pomerila se bosta mlada avstrijska literata in performerja Rebecca Heinrich in Ksafa. Večer, ki bo potekal v nemščini, bo moderiral dr. Johann G. Lughofer. Vabljeni!

Več

 
Predavanji gostij s Šlezijske univerze v Katovicah

Na Oddelku za slavistiko FF (Katedra za polonistiko) bosta v sredo, 8. maja 2019, predavali gostji s Šlezijske univerze v Katovicah, in sicer:
- ob 13.50 uri (pred. 3, Tobačna): prof. dr. Aldona Skudrzyk: Novi mediji in jezik – homo videns,
- ob 15.30 uri (pred.3, Tobačna): dr. Lucyna Sadzikowska: Koncentracijska taborišča in pisma jetnikov – od uradne in neuradne korespondence do literarnih izpovedi. Predavanji bosta v poljščini.

 
Na Besedni postaji v sredo, 8. maja 2019, ob 17.00 uri (Modra soba):
 
VSEM NAJ BOM NEZNAN (Založba Goga)
Srečko Kosovel
 
Čeprav je od Kosovelove smrti minilo že skoraj 100 let, ni pretirano reči, da nam njegovo delo ob vsaki novi knjižni izdaji ostaja v veliki meri neznano. Pomembno etapo preučevanja Kosovelovih besedil zaokrožuje tudi delo Vsem naj bom neznan, v katerem so zbrani vsi zapisi iz Kosovelove zapuščine, ki so ostali neobjavljeni do danes. A tudi ob tem knjižnem projektu se Kosovel izkaže za … neznanega, pesmim pa se pridružijo še manj znane plati avtorjevega dela, najsi gre za dramatiko, prozo ali drobce esejistike in filozofije.
O tem, kako na novo misliti Kosovela in njegovo idejno heterogenost bosta spregovorila urednik in pisec spremnih študij pričujoče izdaje dr. Miklavž Komelj ter literarni zgodovinar in eden osrednjih preučevalcev Kosovelovega dela in misli prof. dr. Janez Vrečko. Pogovor bo vodil literarni kritik Aljaž Krivec.
 
Prijazno vabljeni!


Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
 
Novosti Znanstvene založbe FF

Vesna Kondrič Horvat, Dejan Kos, Andrea Leskovec, Špela Virant, (ur.): Literarische Freiräume. Festschrift für Neva Šlibar (Slovenske germanistične študije)
 
Pričujoča znanstvena monografija se v tridesetih prispevkih ukvarja z literarnimi prostori svobode in prinaša nova spoznanja z različnih področij germanistične literarne znanosti. Razdeljena je na tri dele: prvi se ozira v zgodovino, drugi preučuje sodobnost, tretji zre v prihodnost. Monografija je posvečena Nevi Šlibar, ki jo je s svojo literarnoznanstveno širino tudi navdihnila.
Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj.

 
Katarina Bogunović Hočevar: Odsevi in obličja glasbene govorice Janka Ravnika (Razprave FF)
 
Osrednja iztočnica monografije je glasbenoanalitični prikaz Ravnikovega opusa na področju treh zvrsti (klavirskih del, samospevov in zborov) njegovega skladateljskega dela. Gre za sistematičen prikaz in analize skladb, v katerih se manifestirajo značilnosti Ravnikove glasbene govorice v času in skozi čas, z vsemi morebitnimi spremembami, kompozicijskimi in slogovnimi spremenljivkami, dilemami, izhodišči in rešitvami.
Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj.


Druge tedenske novosti Knjigarne FF si lahko ogledate tu.
 
Prilagojen učni proces: mit ali resnica
 
V sredo, 15. maja 2019, bo na FF (pred. 18) potekal dogodek z naslovom Prilagojen učni proces: mit ali resnica. Dogodek organizira Tutorstvo za študente s posebnim statusom FF v sodelovanju s študenti in študentkami Pedagoške fakultete. Namenjen je vsem, ki jih utegne zanimati tematika posebnih potreb in njim pripadajoče prilagoditve, še posebej pa je aktualen za (bodoče) pedagoške delavce na celotni vertikali šolskega sistema.

Več

 
Dekan FF na obisku v Seulu

Dekan FF, prof. dr. Roman Kuhar, se je ta teden na povabilo Korejske fundacije mudil v Seulu, kjer se je sestal s predsednikom Nacionalne univerze v Seulu, s predstavniki Univerze Dankook (na sliki), z rektorjem Univerze Hankuk in s predsednikom Akademije za korejske študije, kot del širše delegacije predstavnikov univerz iz Evrope, Amerike in Afrike pa tudi z delegacijo korejskega Sveta za visokošolsko izobraževanje. Na bilateralnih srečanjih so razpravljali o možnostih medsebojnega sodelovanja na področju raziskovanja in izmenjave profesorjev in študentov ter konkretno o razpoložljivih (finančnih) mehanizmih za okrepitev študija koreanistike na FF, za katerega med bodočimi študentkami in študenti velja precejšnje zanimanje, ki presega razpisana mesta.
 
Na Besedni postaji so predstavili znanstveno monografijo, ki sta jo uredili prof. dr. Nike K. Pokorn in izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron, Večjezično zdravje: Komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu
(Znanstvena založba FF, Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje).
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si