Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
E-knjige Znanstvene založbe FF
 
23. aprila, na svetovni dan knjige, je zaživel spletni portal E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki temelji na odprtokodnem in brezplačnem sistemu. Prvih 100 knjižnih naslovov je prosto dostopnih v pdf-formatu, zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje pa je na voljo tudi v ePub formatu, ki omogoča branje e-knjig na telefonih in tablicah. Portal bomo v prihodnosti še nadgrajevali, tako z vsebinskega kot tudi oblikovnega vidika.

 
 
Na Besedni postaji v torek, 8. maja, ob 17. uri (Modra soba): Brane Senegačnik, Smrt lirike? (Znanstvena založba FF)

Rezilo mora zarezati globoko, če naj bo prisad uspešno odstranjen. In rezilo negativnega tu zares zareže. Kdo bi si mislil, da je tako robno in skrito tkivo, kot je sodobna poezija, tako grdo ognojeno? »Krasni novi svet« splakuje liriko v odtoke zgodovine. Če poezija vendarle še nekako životari, pa naj bi bila lirika, kvintesenca poezije, danes mrtva. … Vendar Senegačnikova knjiga nikakor ni času neprimerna diagnoza neke nekroze, ampak je poetološko izviren in ambiciozen projekt: preiskovanje ontoloških globin lirike, pred katerimi mora akademska vednost vedno kloniti. (dr. Alen Širca)
O knjigi se bodo pogovarjali dr. Brane Senegačnik, dr. Dean Komel, dr. Alen Širca in Peter Semolič.


Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
Hsien-chung Lee: Študija predqinskega konfucijanstva in moizma iz perspektive miselnih enot
 
Oddelek za azijske študije FF vabi na predavanje Študija predqinskega konfucijanstva in moizma iz perspektive miselnih enot/Study on Pre-Qin Confucianism and Mohism from the Perspective of Thought Units, ki ga bo imel profesor Lee Hsien-chung v četrtek, 10. maja 2018, ob 10.00 uri v Modri sobi na FF.
Profesor Lee Hsien-chung je dolgoletni predstojnik Oddelka za filozofijo Državne Univerze Tajvan in trenutni prodekan Filozofske fakultete iste univerze. V svojem odmevnem raziskovalnem delu se ukvarja s kitajsko filozofijo in predvsem s klasično kitajsko logiko moistične in nomenalistične šole. V gostujočem predavanju na FF bo predstavil svojo lastno metodologijo raziskovanja klasične kitajske logike, ki temelji na paradigmi 'miselnih enot (sixiang danwei)'.

Več
Konferenca »100 let češke in slovaške državnosti 1918–2018 – zgodovina Čehov in Slovakov v 20. stoletju«

Vljudno vabljeni na konferenco »100 let češke in slovaške državnosti 1918–2018 – zgodovina Čehov in Slovakov v 20. stoletju«, ki jo organizirata Veleposlaništvo Češke republike v Ljubljani in Veleposlaništvo Slovaške republike v Ljubljani v sodelovanju z Oddelkom za slavistiko FF, s katero obeležujemo 100. obletnico nastanka samostojne Češkoslovaške republike. Konferenca bo potekala v sredo, 9. maja 2018, med 9.00 in 13.00 uro na FF (Modra soba). Na konferenci bodo nastopili zgodovinarji iz Češke, Slovaške in Slovenije s svojimi prispevki na temo razpada habsburške monarhije in nastanka novih modernih držav na območju srednje Evrope.

Program konference bo ob 13.00 uri spremljalo odprtje razstave o ključnih zgodovinskih osebnostih obeh držav z naslovom »Češka državnost 1918« in »Milan Rastislav Štefánik« in projekcija kratkega dokumentarnega filma o prvem češkoslovaškem predsedniku T. G. Masaryku v avli FF. Konferenca bo v angleškem jeziku.


Več
 
Dr. Mojca Ilc Klun – dobitnica prve nagrade Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je v sredo, 18. aprila 2018, v Vili Podrožnik v Ljubljani, dr. Mojci Ilc Klun svečano podelil prvo nagrado za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovenci v izseljenstvu. Dr. Mojca Ilc Klun je nagrado prejela za doktorsko disertacijo z naslovom "Slovensko izseljenstvo in diaspora v procesu geografskega izobraževanja", ki jo je opravljala pod mentorstvom izr. prof. dr. Tatjane Resnik Planinc.
Iskrene čestitke!

 
Asist. dr. Martina Malešič med prejemniki Plečnikove medalje

Med letošnjimi prejemniki Plečnikove medalje je tudi asist. dr. Martina Malešič z Oddelka za umetnostno zgodovino FF.
 
Kot so zapisali v časopisu Delo, je Plečnikovo medaljo prejel raziskovalni projekt Soseske in ulice. Vladimir Braco Mušič in arhitektura velikega merila ter strategije njegove predstavitve strokovni in širši javnosti, v katerem so poleg Martine Malešič sodelovali še Luka Skansi, Bogo Zupančič, Primož Fijavž in Boštjan Botas Kenda.
Iskrene čestitke!

Več
Novosti Znanstvene založbe FF:

Janez Höfler, Oglejski generalni vikarji in drugi patriarhovi pooblaščenci na Slovenskem v poznem srednjem veku (1300–1535) (historia artis) 

Knjiga dr. Höflerja, odličnega strokovnjaka na področju cerkvene zgodovine slovenskega ozemlja, prinaša spoznanja o organizaciji sistema vikarjev, njihovih nalogah in načinu delovanja, ob vzporednem orisu pogosto zelo zapletenih političnih in cerkvenih okoliščin v severni Italiji in na vzhodnoalpskem ozemlju. Za slovensko zgodovino je še zlasti pomemben pregled posameznih vikarjev in njihovega delovanja na Slovenskem, vključno s kratkimi biografijami in navedbo dokumentiranih aktivnosti (posvečevanje cerkva in kapel, izstavljanje listin). (Miha Kosi)
Knjigo lahko prelistate tukaj.

Druge tedenske novosti v Knjigarni FF najdete tu.
 
 

 

 
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si