Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
Posvet ob 80-letnici zaslužne prof. ddr. Barice Marentič Požarnik

Oddelek za pedagogiko in andragogiko ter CPI FF organizirata posvet ob 80-letnici zasl. prof. ddr. Barice Marentič Požarnik z naslovom Vloga humanističnega pristopa v izobraževanju in raziskovanju: za boljšo kakovost učenja in poučevanja. Namen posveta je predstaviti raziskave in razmisleke na področju razvijanja in uveljavljanja humanistične in kognitivno konstruktivistčne paradigme v izobraževanju in vzgoji. Posvet bo v sredo, 30. septembra 2020, od 9.00 do 13.30 ure (pred. 34).

Več

 
Dan večjezičnosti 2020

Evropski parlament 25. in 26. septembra 2020 pripravlja Dan večjezičnosti. Sodelujte lahko v virtualnih delavnicah, spoznajte tolmače in prevajalce, razmislite, ali se želite poklicno ukvarjati z jeziki, in odkrijte, kako so jeziki oblikovali Evropsko unijo. 26. septembra lahko spremljate Dan večjezičnosti 2020 v živo prek spleta.

Več informacij

 
Magistrantka in doktorantka FF prejeli priznanji Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

22. septembra 2020 je Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu podelil priznanja XVIII. nagradnega natečaja Urada za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu. Med nagrajenci je tudi magistrantka Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF, Anja Škarabot, ki je za svoje magistrsko delo »Nomen est omen.«: Uradna in neuradna poimenovanja krajine v Gorici (mentor: prof. dr. Božidar Jezernik) prejela prvo nagrado. Za svoje delo je prejela 98 od 100 možnih točk. Poleg nje je nagrado prejela tudi doktorantka FF, Maja Belavič, za doktorsko delo Družbeno politične razmere in priseljenska zakonodaja v ZDA in Kanadi (mentor: prof. dr. Matjaž Klemenčič, UM FF, somentor: prof. dr. Igor Maver, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko FF). Iskrene čestitke!

Več

Foto: Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Novosti Znanstvene založbe FF

Eva Boštjančič, Andreja Petrovčič (ur.): Kako spodbujati zaposlene: Psihološki pristopi od A do Ž

Monografija predstavlja pregledno spoznavanje posameznih prijemov za učenje in spodbujanje zaposlenih pri njihovem razvoju, hkrati pa odpira nove izzive za raziskovanje področja motivacije, animacije in usposabljanja zaposlenih. Ker so vsa poglavja enako strukturirana, je branje pregledno in hitro, a hkrati spodbudi veliko premislekov in dodatnih iskanj. Čeprav je delo primarno namenjeno osvetlitvi dela z zaposlenimi, so opisane metode primerne tudi za druga področja (npr. skupnostno izobraževanje, svetovanje odraslim, socialno delo z odraslimi).
 
Knjigo lahko kupite v Knjigarni FF ali do nje prosto dostopate na E-portalu ZZFF.

Predstavitev knjige bo v knjigarni Konzorcij v ponedeljek, 5. oktobra 2020, ob 18.00 uri.

 
Darko Štrajn, Lado Planko, Goranka Kreačič, Cvetka Hedžet Tóth (ur.): 1968: čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974 (Historia Facultatis)

Zbornik predstavlja po 50 letih (i)zbrane podobe študentskega gibanja s konca šestdesetih in začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ki so – in kot so – ostale v spominu udeležencem in kot jih po drugi strani vidijo nekateri mlajši analitiki. Pahljača pristopov sega od spominov prek refleksije tedanjih izkušenj do splošnejših razmišljanj in analiz; največkrat skušajo avtorji-udeleženci tematizirati in osmisliti vsakokratno osebno izkušnjo, jo nadgraditi z analitično optiko ter umestiti v kontekst dogajanja v Jugoslaviji in Evropi oz. ZDA, s čimer tematizirajo in osmišljajo tudi to dogajanje sàmo. Rdeča nit pisanja je ugotovitev, da o študentskem gibanju ni mogoče govoriti kot od siceršnjega družbenega dogajanja ločenem, v sebi zaključenem in konsistentnem projektu. Mnogo bliže je bilo spontanemu odzivu na konkretne zgodovinske situacije, do katerega je prihajalo na različnih ravneh – kot izpraševanje temeljnih življenjskih vzorcev in vrednot, kot teorijski, etični, estetski oz. ustvarjalni impulz, pri čemer politično predstavlja samo enega od segmentov dogajanja. Podobno težko opredeljiva je diahrona podoba gibanja; med tistim, kar je gibanje bilo do 1968, in tistim, kar je bilo med 1969 in 1974, je precej razlik; povezuje ju predvsem prepoznanje (»ozaveščenje«) in odločitev za vlogo aktivnega družbenega subjekta, šele drugotno tudi njuni cilji.
 
Knjigo lahko kupite v Knjigarni FF ali do nje prosto dostopate na E-portalu ZZFF.

 
Dogodki za učinkovitejše delo tutorjev

Karierni centri UL v septembru in oktobru organizirajo dogodke, namenjene izmenjavi dobrih praks in pridobivanju dodatnih znanj in kompetenc za učinkovitejše delo tutorjev. Udeležba na dogodkih je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava. Razpored dogodkov in povezave najdete na tej povezavi.
 
Izšla je nova številka Geografske širine

Na Oddelku za geografijo FF je izšla nova številka e-novičnika Geografska širina. Novičnik lahko prelistate tukaj.
 
Poletna doktorska šola Evropske sociološke zveze

Oddelek za sociologijo FF je med 20. in 22. septembrom 2020 gostil poletno doktorsko šolo Evropske sociološke zveze. Šole se je v živo udeležilo 12 udeleženk in udeležencev, 14 pa se jih je priključilo prek aplikacije Zoom.

Več

 
Pregled medijskih objav

Na fakultetnem intranetu lahko na zavihku FF v medijih prebirate prispevke v medijih, v katerih sodelujejo zaposleni na FF. Nekaj objav izpostavljamo spodaj.
 
Budil je Primorce: Kdo bi tedaj obupaval! Zasmejmo se! (prispevek o Francetu Bevku, izjava izr. prof. dr. Urške Perenič, Oddelek za slovenistiko FF, www.delo.si, 17. 9. 2020)

Znanstveni simpozij o fenomenu Chanel (prispevek o znanstvenem simpoziju Fenomen Chanel, izjava lekt. dr. Mateje Gaber, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko FF, TV Slovenija 1, Odmevi, 18. 9. 2020)

Kulturni marksizem (izjavi doc. dr. Gorazda Kovačiča, Oddelek za sociologijo FF, in prof. dr. Eve Dolar Bahovec, Oddelek za filozofijo FF, TV Slovenija 1, Studio City, 21. 9. 2020)

Besedne postaje v Knjigarni Filozofske fakultete letos le virtualno (napoved Ciklusa besednih postaj, www.rtvslo.si, 21. 9. 2020)

 
Posnetek simpozija Fenomen Chanel, ki je 16. septembra 2020 potekal v Zbornični dvorani UL. Simpozij je del projekta Evropske noči raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, ki ga koordinira FF.
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si