Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
Večbesedni diskurzni označevalci govorjene slovenščine

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1181. sestanek, ki bo v ponedeljek, 27. maja 2019, ob 18.00 uri (pred. 325). Na temo Večbesedni diskurzni označevalci govorjene slovenščine bo predavala dr. Kaja Dobrovoljc, Center za jezikovne vire in tehnologije (FF).

Več

 
Predavanje profesorja Johna Makehama

Oddelek za azijske študije FF vabi na gostujoče predavanje profesorja Johna Makehama iz Univerze La Trobe v Melbourneju (Avstralija) z naslovom Kitajska filozofija in univerzalne vrednote v sodobni Kitajski. Predavanje bo v torek, 28. maja 2019, ob 9.00 uri (Modra soba). Vabljeni, da se udeležite zanimivega predavanja, saj gre tokrat za enega najbolj znanih strokovnjakov za sodobno kitajsko teorijo, zlasti na področju konfucijanstva in budističnih študij.
 
Zaključni dogodek cikla Južnoslovanski večer

Oddelek za slavistiko FF vabi, da se jim pridružite v torek, 28. maja 2019, ob 19.00 uri (pred. 4) na zaključnem dogodku cikla Južnoslovanski večer. Ob tej priložnosti se bodo poklonili dr. Ljudmilu Dimitrovu, prevajalcu, prejemniku Lavrinove diplome Društva slovenskih književnih prevajalcev ter lektorju za bolgarski jezik, književnost in kulturo, ki s tem semestrom zaključuje svoj mandat na Oddelku za slavistiko FF.
 
Predavanji profesorjev z Univerze v Plymouthu

V naslednjem tednu bodo na Oddelku za psihologijo FF gostili dva profesorja z Univerze v Plymouthu. Vabljeni na srečanje z njima: v sredo, 29. maja 2019, ob 11.30 uri (didaktična učilnica) bosta kratko predstavila svoje raziskovalno delo:

- prof. Yaniv Hanoch predava tematike, povezane z odločanjem (npr. na področju zdravstva, tveganja, prevar); predaval bo o psiholoških mehanizmih sodelovanja v piramidnih investicijskih shemah;
Več

- izr. prof. Michaela Gummerum predava razvojno psihologijo, posebej s področja socialnega in moralnega razvoja; predstavila bo uporabo teorije iger pri raziskovanju socialnega in moralnega razvoja v mladostništvu.
Več


Predstavitvi in diskusija bodo v angleščini.
 
Stol v javnem prostoru / ljubljanska klop

V sredo, 29. maja 2019, ob 18.00 uri (bar Pritličje na Mestnem trgu 2) Oddelek za umetnostno zgodovino FF organizira dogodek Stol v javnem prostoru, in sicer v okviru Erasmus+ projekta CRAFT.
Na dogodku bodo po kratkih refleksijah na temo sedenja v javnem prostoru podrobno predstavili zmagovalno rešitev za oblikovanje klopi na natečaju leta 2010, ki je v teh letih nadomestila več kot 300 klopi v Ljubljani. Predstavitev bo osvetlila izvor klopi oziroma stola, ki je vsem Ljubljančanom in Ljubljančankam najbolj skupen in dostopen, a hkrati o njem ne vedo veliko.

Več

 
Posvet: Porodne in poporodne prakse v Sloveniji in na Portugalskem: med domačim in tujim

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF vabi v četrtek, 30. maja 2019, ob 17.00 uri (pred. P3, Zavetiška 5) na posvet Porodne in poporodne prakse v Sloveniji in na Portugalskem: med domačim in tujim. Uvodno predstavitev Sodobni porod v Evropi: okvirji medikalizacije, izkušnje žensk in porodni aktivizem na primeru Portugalske bo imela Catarina Barata (Inštitut za družbene vede Univerze v Lizboni - ICS-UL).

Več

 
Novosti Znanstvene založbe FF

Lujiza Pesjakova/Urška Perenič: Beatin dnevnik: Roman: Prvi slovenski družinski roman v obliki dnevnika

Gre za prvo faksimilirano izdajo dnevniškega romana Beatin dnevnik (1887) Lujize Pesjak (1828–1898), ene prvih slovenskih pesnic, pisateljic, prevajalk in dramatičark. Izdaja je na začetku pospremljena z izčrpno literarnozgodovinsko študijo, ki prinaša nova spoznanja o avtorici in delu, ter na koncu z znanstvenokritičnimi opombami Urške Perenič.
Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj. 
Ada Vidovič Muha: Iz zgodovine slovenskega besedotvorja

Analizirano gradivo v predstavljenem obsegu odpira dva problemska sklopa: normativnost besedotvorja, kot jo izkazujeta za besedotvorno poimenovalnost relevantna besedotvorna postopka, izpeljevanje – prevladujoči postopek v slovanskih jezikih, torej tudi v slovenščini – in zlaganje, prevladujoči postopek v nemščini; strukturno-pomenske posebnosti tvorjenk, se pravi predvsem besedotvorna morfematika, kjer gre za relevantnost besedotvornih postopkov, izbire obrazilnih morfemov glede na pomen, izrazno podobo, tudi premenjenost (alternacijo) in distribucijo glede na podstavo.
Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj.

Druge tedenske novosti Knjigarne FF si lahko ogledate tu.

 
Zaključil se je 10. sejem akademske knjige Liber.ac

Včeraj zvečer se je s koncertom skupine D Brincl Bend zaključil 10. sejem akademske knjige Liber.ac. Letos se je na sejmu predstavilo več kot 40 razstavljavcev, med njimi vse članice UL. V spremljevalnem programu so sodelovali skoraj vsi oddelki FF ter večina fakultet in akademij UL.
Nekaj prvih utrinkov sejma najdete na spletni strani. Galerijo bomo še dopolnjevali.
Posnetek konference Odprta znanost, ki je potekala v okviru letošnjega sejma Liber.ac.
 
 
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si