Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
Filozofska poletna šola Fail better! / Spodleteti bolje!

FF v okviru praznovanja svoje stoletnice organizira poletno filozofsko šolo Fail better! / Spodleteti bolje!, ki bo na fakulteti potekala med 26. in 30. avgustom 2019. Na poletni šoli bodo svoja najnovejša spoznanja predstavili trije ugledni mednarodno uveljavljeni znanstveniki, ki so poznani kot »ljubljanska šola«: prof. dr. Slavoj Žižek, prof. dr. Alenka Zupančič in prof. dr. Mladen Dolar. Na poletno šolo se je prijavilo več kot 120 udeležencev iz kar 17 držav.

Več

 
Novosti Znanstvene založbe FF

Barica Marentič Požarnik, Marjeta Šarić, Barbara Šteh: Izkustveno učenje (Učbeniki FF) 

Učbenik je namenjen vsem, ki želijo svojim učencem omogočiti celovite učne izkušnje in osebno pomembno učenje na vseh nivojih izobraževanja, v formalnih in neformalnih učnih okoljih. Namenjen je torej študentom pedagoških, andragoških in drugih sorodnih smeri (npr. psihologija, socialna pedagogika itd.) ter vsem tistim, ki že delujejo v praksi na področju vzgoje in izobraževanja: učiteljem, vzgojiteljem, visokošolskim učiteljem in učiteljem učiteljev, svetovalnim delavcem, mladinskim delavcem ter drugim strokovnjakom, ki vodijo izkustveno zasnovane oblike dela.
Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj.
Sonia Vaupot: Civilisation française: histoire, institutions, économie (Učbeniki FF, 2. izdaja)

Revidirana izdaja učbenika podaja sistematičen pregled francoske zgodovine ter upošteva posebnosti francoskih institucij in splošne značilnosti sedanjega francoskega prostora, vključno z izbranimi področji gospodarstva, ki so pomembna za razumevanje sodobne družbe in kulture Francije. Učbenik je namenjen študentom, pa tudi širši javnosti, ki se želi v grobih orisih spoznati z zgodovino Francije in sedanjim francoskim prostorom.
Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj.

 
Dejanja Frankov in drugih na poti v Jeruzalem: Kronika 1. križarske vojne (1096–1099) neznanega avtorja (Znanstvena založba FF in Zveza zgodovinskih društev Slovenije; Zbirka Zgodovinskega časopisa)

Objava Dejanj Frankov in drugih na poti v Jeruzalem, latinske kronike neznanega avtorja o prvi križarski vojni (1096–1099), ki jo je v slovenščino prevedel in s spremno študijo dopolnil Milan Lovenjak, je petdeseti zvezek v seriji Zbirka Zgodovinskega časopisa.
Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj. Do knjige lahko prosto dostopate na portalu E-knjige.

Druge tedenske novosti Knjigarne FF si lahko ogledate tu.

 
S pomočjo sodelavcev in študentov Oddelka za geografijo FF na Veliki planini zaživela interaktivna učna pot Po stopinjah pastirjev

S pomočjo sodelavcev in študentov Oddelka za geografijo FF je 14. avgusta 2019 v Občini Kamnik zaživela učna pot Po stopinjah pastirjev, ki bo obiskovalcem približala bogato naravno, kulturno in duhovno dediščino Velike planine. Ideja za 6 km dolgo učno pot po Veliki planini je nastala v okviru projekta »Po kreativni poti do praktičnega znanja – Velika planina – zasnova inovativnega turističnega produkta«, ki se je izvajal v štud. letu 2014/2015 in ga je koordiniral CPI. Študenti so skupaj z mentorji in deležniki v prostoru iskali različne možnosti za oblike trajnostnega turizma in rekreacije.
Več si lahko preberete tukaj.

 
Programi profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2019/2020

CPI je izdal katalog Programov profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2019/2020. Za zaposlene v šolstvu so pripravili 26 izobraževalnih programov z različnih strokovnih področij. Poleg omenjenih programov so objavljeni tudi razpisi za vpise v programe izpopolnjevanja, letošnja novost pa je organizacija jezikovnih tečajev iz skupno 30 klasičnih in modernih jezikov, ki jo je CPI prevzel od Službe za ekonomsko-pravne zadeve in tržne programe.

Več
Evropska noč raziskovalcev 2019 se bo odvijala 27. septembra 2019 v Ljubljani in drugod po Sloveniji. FF tudi letos koordinira dogodke, ki bodo potekali pod naslovom Humanistika, to si ti! Program letošnje Evropske noči raziskovalcev v organizaciji FF najdete na tej povezavi.
 
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si