Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
Nagrada Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev za doc. dr. Silvano Orel Kos

Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev je podelilo stanovske nagrade, ki kažejo na jezikovno odličnost, pa tudi tehnično iznajdljivost na področju podnaslavljanja. Podelili so tudi šest žanrskih nagrad za dosežke na ožjih strokovnih področjih. Med njimi je nagrado prejela doc. dr. Silvana Orel Kos z Oddelka za prevajalstvo FF, in sicer za prevod igrane nadaljevanke Tanek led, ki se je lotila aktualne tematike odvisnosti od fosilnih goriv in našega vpliva na podnebne spremembe, zlasti na za spremembe zelo občutljivem območju nad severnim tečajnikom.
Iskrene čestitke!

Več v prispevku na www.rtvslo.si.


 
ŠSFF podelil priznanja za študijsko leto 2020/2021

ŠSFF je na svoji 6. redni seji potrdil predloge za podelitev priznanj za študijsko leto 2020/2021. Priznanja so podelili na slavnostni seji v četrtek, 21. 10. 2021. Seznam prejemnikov in prejemnic priznanj najdete tu. Vsem iskrene čestitke!

 
Diskusijski forum Slovlit

Lingvistični krožek Filozofske fakultete vabi na 1201. sestanek, ki bo v ponedeljek, 25. 10. 2021, ob 18.00 uri (pred. 325). Na temo Diskusijski forum Slovlit bo predaval prof. dr. Miran Hladnik, Oddelek za slovenistiko FF.

Več

 
11. Mednarodni dnevi poezije

Ob 70. obletnici smrti pisateljice Paule von Preradović, avtorice himne Republike Avstrije, organizira Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko FF ob avstrijskem državnem prazniku že 11. Mednarodne dneve poezije, ki bodo potekali 25. in 26. 10. 2021 (Modra soba FF). Številni domači in tuji znanstveniki bodo predstavili pisateljičino življenje in delo in podrobneje osvetlili (ne)znane vidike avstrijskih himen. Dogodek bo potekal v nemščini.

Več


 

Simpozij (Regionalni) razvoj, projektno delo in vloga etnologije in kulturne antropologije

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF vabi na simpozij (Regionalni) razvoj, projektno delo in vloga etnologije in kulturne antropologije, ki bo v petek, 29. 10. 2021, od 9.00 ure dalje potekal na Zavetiški 5 (pred. P2).

Več

Foto: Boštjan Martinjak, Irena Gubanc, Aleš Kacin in Aliash Tepina


 
Multidisciplinarni kolokvij o Napoleonu in njegovi duhovni dediščini

Vabljeni na multidisciplinarni kolokvij o Napoleonu in njegovi duhovni dediščini, ki bo potekal v okviru bilateralnega projekta med Univerzo v Zaporizhzhiji in UL. Kolokvij v angleščini, francoščini in ruščini bo potekal po Zoomu, 4. 11. 2021, dopoldan. Prijave do 31. 10. 2021.
Več informacij: bostjan-marko.turk@guest.arnes.si

Več
 
Foto: https://sl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte


 
Razstava: Hommage TR3 ali kdo je Edvard Ravnikar

V Galeriji Peti štuk v 5. nadstropju FF je do 16. 11. 2021 na ogled razstava z naslovom Hommage TR3 ali kdo je Edvard Ravnikar. Gre za prvo samostojno fotografsko razstavo Floriana Cziesle. Ideja se je začela ob prvem srečanju z Ravnikarjevo arhitekturo, ko ga je osupila ambivalenca Ravnikarjeve estetike (elegantna, pa vendar nekoliko pošastna), in očarala edinstvena prezenca, zaradi česar se je začela »obsedenost« s Trgom republike, zlasti TR3. S svojimi fotografi jami je Cziesla želel ujeti strašljivo, a hkrati neotipljivo naravo Ravnikarjeve arhitekture preko pretiravanja in derealizacije. V nasprotju s tem pa izbrani Ravnikarjevi citati odražajo umetnikov racionalni pristop k Ravnikarjevemu delu v obliki značilnega raziskovalnega procesa. Vendar cilj pričujočega izbora fotografi j ni namenjen pojasnjevanju česarkoli. Nasprotno, citati namesto tega pustijo v gledalcu še več vprašanj – in drugačno dojemanje domnevno znanega kraja v osrčju Ljubljane.

Več


 

Novosti Znanstvene založbe FF  

Blaž Bajič, Ana Svetel, Veronika Zavratnik (ur.): Razgledi treh dolin (AE Gradiva)

V letu 2020 je na Solčavskem potekal prvi Etnološki tabor treh dolin 2020, ki so ga organizirali sodelavke in sodelavci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF v sodelovanju in s podporo občine in lokalne skupnosti Solčava ob prijazni pomoči nekaterih posameznikov. Etnološki tabor je odlična priložnost za študentke in študente, da svoje raziskovalne potenciale usmerijo v vprašanja, ki so pomembna za lokalne skupnosti, obenem pa v njih najdejo tudi lastna zanimanja.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

 

Jožef Muhovič (ur.): Umetnost med prakso in teorijo. Teoretski pogledi na umetnostno realnost na pragu tretjega tisočletja  

Pred nami je enajst teoretskih prispevkov o raziskavah s področja umetnostne zgodovine, likovne teorije, estetike, umetnostne teorije, teorije in zgodovine oblikovanja, teorije in zgodovine konservatorstva-restavratorstva, scenske in vizualne umetnosti, ki so premišljeno razvrščeni v tri področja: estetika, likovne vede in teatrologija. Knjiga je nastala v sozaložništvu Znanstvene založbe FF, ALUO in AGRFT.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

Učna enota Eutopia - Epistemologija vsakdanjega življenja 2021–2021

Z delavnico o izvajanju čutne, digitalne in etnografije na daljavo vstopamo v oblikovanje učne enote Epistemologija vsakdanjega življenja, v okviru povezovanja obstoječih univerz v evropsko univerzo Eutopia, tj. v povezovalnem iskanju možnosti nadgrajevanja obstoječih načinov poučevanja in posredovanja znanja. Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF že od leta od leta 2008 izvajajo Epistemologijo vsakdanjega življenja v okviru mednarodnega skupnega magistrskega programa KreolKulturna raznolikost in transnacionalni procesi, skupaj s šestimi evropskimi univerzami. V delu predmeta, ki ga izvajajo v prvem semestru študijskega leta 2021–2022, bodo svoje moči združili s še dvema univerzama, s Svobodno univerzo v Bruslju in z Univerzo Pompeu Fabra v Barceloni. V spletni izvedbi skupnih vsebin bodo študentom z vseh treh univerz ponudili izkušnjo sodobnega kvalitativnega raziskovanja z uporabo digitalnih naprav in orodij, v nadaljevanju semestra pa bomo skupaj razpravljali o zgodnjem oblikovanju kolonialnih in protikolonialnih diskurzov v Latinski Ameriki ter o konceptu Drugega. Učno enoto bodo sklenili s študentsko razpravo o aktualnih dilemah sedanjega trenutka z vidika antropologije, zgodovinopisja in filozofije onkraj zahodnih epistemoloških okvirov.
 
Obisk veleposlanika Republike Argentine

V ponedeljek, 18. 10. 2021, so FF obiskali novoimenovani veleposlanik Republike Argentine, pristojen za Slovenijo, njegova ekscelenca g. Gustavo Eduardo Ainchil, pooblaščena ministrica María Fabiana Logozzo in svetovalec Martín Via. Delegacijo so sprejele dekanja prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, prodekanja za mednarodno sodelovanje izr. prof. dr. Irena Samide in predstavnici kateder za španski jezik in književnost Oddelka za romanske jezike in književnosti FF. Pogovarjali so se o novih priložnostih za akademsko in kulturno sodelovanje.
 
Foto: Katja Černe

 
Odprtje razstave Katalonščina: deset milijonov evropskih glasov

V torek, 19. 10. 2021, je v avli FF potekalo odprtje razstave Katalonščina: deset milijonov evropskih glasov. Na odprtju sta zbrane nagovorila delegat katalonske vlade v jugovzhodni Evropi Eric Hauck in dekanja FF prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar. Za tolmačenje je poskrbela lektorica za katalonski jezik na FF Hristina Vasić Tomše. Na Oddelku za romanske jezike in književnosti FF deluje lektorat katalonščine od leta 2020. Namenjen je tako študentom in študentkam v okviru študijskih obveznosti kot tudi drugim študentom in študentkam na FF, ki se lahko vpišejo v začetni ali nadaljevalni lektorat. Razstava bo na ogled do 5. 11. 2021.

Foto: Katja Černe

 
Pregled medijskih objav
 
Na fakultetnem intranetu lahko na zavihku FF v medijih prebirate prispevke v medijih, v katerih sodelujejo zaposleni na FF. Nekaj objav izpostavljamo spodaj.


Ne želimo si le malih genialcev – želimo si zelo sposobnih, bistrih in prijaznih ljudi! (pogovor s prof. dr. Valentinom Bucikom, Oddelek za psihologijo FF, Večer – V soboto, 9. 10. 2021)

Simpozij Desetič brat! ob letu Josipa Jurčiča (na simpoziju ob letu Josipa Jurčiča sodelovali zaposleni na FF, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za zgodovino FF, www.rtvslo.si, 19. 10. 2021)

Več ur govorjenja z zaščitno masko škoduje glasilkam, zato je treba ustrezno poskrbeti zanje
(gosta oddaje prof. dr. Hotimir Tivadar, Oddelek za slovenistiko FF, ter podiplomski študent slovenistike in geografije Miha Sever, 3. program Radia Slovenija – program Ars, 19. 10. 2021)


 

Ciklus besednih postaj 2021 v Knjigarni FF: Pogovor o fantazijski literaturi in antijunakih
(v sodelovanju z založbo Mladinska knjiga)
Celoten ciklus je dosegljiv na spletni strani FF.

 
Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
YouTube
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si