Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
Glagolski vid v sodobni slovenščini: besedotvorje, pomen in nekaj skladnje

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1169. sestanek, ki bo v ponedeljek, 25. februarja 2019, ob 18.00 uri (pred. 325). Na temo Glagolski vid v sodobni slovenščini: besedotvorje, pomen in nekaj skladnje bo predaval dr. Domen Krvina, znanstveni sodelavec ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.

Več


 

 
Kako s spomeniki večetnični državi vtisniti monoetnično preteklost – Praznovanje madžarskega milenija leta 1896

Oddelek za zgodovino in Oddelek za umetnostno zgodovino FF vabita na predavanje Bálinta Varge z naslovom Kako s spomeniki večetnični državi vtisniti monoetnično preteklost – Praznovanje madžarskega milenija leta 1896. Predavanje bo v petek, 8. marca 2019, ob 11.20 uri (pred. 102). Predavanje bo v angleškem jeziku.

Vabilo

 
Novosti Znanstvene založbe FF

Gašper Ilc: Aspects of Negation in English and Slovenian (Razprave FF)

Pričujoče delo obravnava pojav zanikanja z opisnega in protistavnega vidika na jezikovnem paru angleščina-slovenščina. Namenjeno je vsem tistim bralcem, ki jih zanimajo oblikoslovne, skladenjske in pomenoslovne prvine zanikanja.
Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj.
Druge tedenske novosti Knjigarne FF si lahko ogledate tu.

 
Katarina Zadnik: Nauk o glasbi v slovenski glasbeni šoli – med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo

Znanstvena monografija zapolnjuje vrzel na področju glasbene didaktike, natančneje na področju nauka o glasbi in Solfeggia v glasbeni šoli. Za razumevanje današnjega koncepta in doktrine obeh predmetov je nujno potreben zgodovinski vpogled v razvoj predmetnih področij od začetka 19. stoletja do današnjih dni. Knjiga je v odprtem dostopu objavljena tu.
Začel se je mednarodni projekt Gearing Roles

FF je ena od članic projekta Gearing Roles, ki poteka v sklopu EU strategije Horizon 2020. Eden od pomembnejših ciljev projekta je oblikovanje in uvedba ‘Načrtov enakosti spolov’’ (Gender Equality plans-GEPs) v šestih različnih evropskih visokošolskih in raziskovalnih institucijah. Dolgoročni cilj tega projekta so strukturne spremembe akademskega polja in vzpostavljanje enakosti spolov v njem. Delovna skupina FF bo pod vodstvom prof. dr. Milice Antić Gaber z Oddelka za sociologijo zadolžena za izvedbo delovnega paketa na področju kontekstualne analize in primerjave različnih nacionalnih in institucionalnih dejavnikov, ki zavirajo ali pospešujejo vzpostavljanje enakosti spolov v raziskovalnih inštitutih in institucijah visokega šolstva; poleg tega bo pripravila priporočila za bolj spolno občutljivo zaposlovalno in kadrovsko politiko v teh institucijah.

Več
 
Na FF bo potekalo pet študentskih inovativnih projektov za družbeno korist

FF je pod koordinatorstvom CPI-ja na razpisu Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2018/2019 pridobila vseh pet prijavljenih projektov, in sicer: Filozofija gre v svet: oddaja o povezovanju filozofije in drugih ved (Oddelek za filozofijo), Inovativni pristopi k antropološkim analizam materialne dediščine (Oddelek za arheologijo), Čustva in literatura – interpretacija besedil skozi princip čuječnosti (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo ter Oddelek za pedagogiko in andragogiko), Vključevanje otrok iz romskega naselja Roje v vzgojno-izobraževalne ustanove (Oddelek za pedagogiko in andragogiko) in Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 2 (Oddelek za klasično filologijo).

Več

 
FF razpisuje natečaj za najboljši študentski (na)govor ob 100. obletnici fakultete

Avtor oz. avtorica najboljšega besedila bo prejel(a) knjižno nagrado, govor pa bo vključen v program Slavnostne akademije ob 100. obletnici FF, ki bo 24. septembra 2019 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Več

 
 
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si