Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
Prof. dr. Tomo Virk prejel Priznanje Antona Ocvirka 2020

Slovensko društvo za primerjalno književnost (SDPK) je doslej še tretjič zapored podelilo Priznanje Antona Ocvirka za najboljšo izvirno komparativistično monografijo zadnjih dveh let. V letošnjem letu je dobitnik priznanja prof. dr. Tomo Virk (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo FF), in sicer za knjigo Etični obrat v literarni vedi (LUD Literatura, 2018). Pogovor z nagrajencem bo izšel v eni izmed naslednjih številk Primerjalne književnosti.
Nagrajencu iskreno čestitamo!

 
Prof. dr. Zdravko Kobe prejemnik Jermanove nagrade za leto 2020

Letošnjo Jermanovo nagrado je prejel prof. dr. Zdravko Kobe z Oddelka za filozofijo FF, in sicer za prevod dela Kritika čistega uma Immanuela Kanta (Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019). Nagrado od leta 2015 podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino. Iskrene čestitke!

Utemeljitev

Foto: Blaž Samec (Delo)

 
Covid-19: etični izzivi

Ob svetovnem dnevu bioetike vabljeni k spremljanju konference na temo epidemije novega koronavirusa. Konferenca bo potekala v ponedeljek, 19. oktobra 2020, od 15.00 ure dalje na Zoomu (https://uni-lj-si.zoom.us/j/99683905286, Meeting ID: 996 8390 5286), prenos v živo pa si lahko ogledate na Facebook strani dogodka.

Več

 
O večpomenskosti v nemških oglasnih besedilih – s slogovnega in multimodalnega vidika

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1200. sestanek, ki bo v ponedeljek, 19. oktobra 2020, ob 18.00 uri (pred. 325). Na temo O večpomenskosti v nemških oglasnih besedilih – s slogovnega in multimodalnega vidika bo predavala doc. dr. Tanja Škerlavaj, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko FF.

Več

 
Mesec prostora na Oddelku za geografijo

Oddelek za geografijo FF vabi na Mesec prostora, ki bo letos potekal 21. oktobra 2020 od 9.30 do 13.00 ure prek Zooma pod naslovom Geografski pogledi na razvrednoten prostor v Sloveniji. Namen letošnjega strokovnega srečanja je predstaviti dosedanji geografski prispevek k obravnavi razvrednotenega prostora: rezultate ažuriranja baze funkcionalno degradiranih območij v letu 2020, različne geografske pristope k proučevanju problematike razvrednotenih območij ter povezati deležnike nacionalne, regionalne in najnižje, lokalne ravni, ki sooblikujejo in usmerjajo razvoj prostora in so uporabniki podatkov in rezultatov raziskovanj razvrednotenega prostora v Sloveniji.

Več

 
Podnaslavljanje: med znanostjo in umetnostjo

Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev (DSFTP) v sodelovanju z Generalnim direktoratom za prevajanje (DGT) pri Evropski komisiji vljudno vabi na konferenco z naslovom Podnaslavljanje: med znanostjo in umetnostjo, ki bo potekala v četrtek, 22. oktobra 2020, z začetkom ob 9.30 uri prek platforme Youtube. Dogodek, ki bo namenjen predvsem predstavitvi Smernic za podnaslavljanje v slovenščini, organizirajo v sklopu pobude Evropske komisije #TranslatingEurope. Podrobnejši program je na voljo na tej povezavi

Več

 
Novosti Znanstvene založbe FF
 
Anja Podlesek, Klas Brenk: Osnove psihološkega merjenja: Psihofizikalna metodologija (Učbeniki FF)

Knjiga govori o različnih teorijah in metodah merjenja občutkov. Razdeljena je na dva dela: del o merjenju občutljivosti oseb oz. učinkovitosti dražljajev in del o določanju psihofizikalnega odnosa, tj. odnosa med dražljajsko lestvico in lestvico občutkov. V knjigi so predstavljene različne metode za merjenje občutljivosti in lestivčenje, od klasičnih do sodobnejših. Pri večini metod avtorja predstavita dražljajsko situacijo in nalogo udeleženca, način obdelave podatkov, različice metode in težave pri njeni uporabi.

Knjigo lahko kupite v Knjigarni FF.

 
Uroš Stepišnik: Fizična geografija krasa (Učbeniki FF)

Od samih začetkov moderne geografije v Sloveniji je velik del raziskav posredno ali neposredno vezanih na kras. Razlog za takšno usmeritev je predvsem v dejstvu, da obsega kras slabo polovico slovenskega ozemlja. Poleg tega je krasoslovje s pomožnimi vedami edina znanstvena veda, ki ima korenine na ozemlju današnje Slovenije in ga kot takega razumevamo kot eno temeljnih slovenskih nacionalnih ved. Pričujoči učbenik podaja osnove fizične geografije krasa. Razdeljen je na poglavja, ki obravnavajo zgodovino razvoja vede, kraške kamnine, procese raztapljanja in hidrologijo, speleologijo ter na obsežno poglavje o kraškem reliefu.

Knjigo lahko kupite v Knjigarni FF.

 
Pregled medijskih objav

Na fakultetnem intranetu lahko na zavihku FF v medijih prebirate prispevke v medijih, v katerih sodelujejo zaposleni na FF. Nekaj objav izpostavljamo spodaj.
 
Z branjem se bomo izvlekli iz depresije in osame (izjava prof. dr. Mihe Kovača, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF, Delo, 10. 10. 2020)

Kadrovanje na Pedagoškem inštitutu (izjava dekana FF, prof. dr. Romana Kuharja, in izr. prof. dr. Damijana Štefanca, Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF, TV Slovenija 1, Dnevnik, 12. 10. 2020)

O usodi knjige brez javne razprave (izjava prof. dr. Mihe Kovača, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF; Primorske novice, 13. 10. 2020)

Đurđa Strsoglavec: Če besedilo takoj počepne, ni kaj dosti veselja (pogovor z izr. prof. dr. Đurđo Strsoglavec z Oddelka za slavistiko FF, www.mladinska.com)

 
Od 21. do 25. 9. 2020 je v organizaciji Knjigarne FF potekal Ciklus besednih postaj. Delimo posnetek tretjega pogovora z naslovom Družba in politika v času retrotopije.
 
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si