Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
Izr. prof. dr. Darja Fišer imenovana za namestnico izvršne direktorice CLARIN ERIC

Izr. prof. dr. Darja Fišer z Oddelka za prevajalstvo FF je postala namestnica izvršne direktorice evropske raziskovalne infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN ERIC. V tej vlogi si bo prizadevala za večjo vidljivost CLARIN-a v mednarodni akademski skupnosti in usmerjala razvoj infrastrukture v skladu s potrebami raziskovalcev, predavateljev in študentov. Pri tem bo sledila viziji za čim boljšo integracijo CLARIN-ovih virov in tehnologij v že uveljavljene, pa tudi nove večdisciplinarne raziskovalne programe, metodološke okvire in skupnosti.
Iskrene čestitke!

Več

 
Razstava Doktorati Filozofske fakultete: 100 let oster in potreben inštrument družbe

Raziskovalni program Slovenska zgodovina in Oddelek za zgodovino FF ob stoletnici delovanja FF vabita na razstavo o doktoratih FF, ki bo na ogled med 15. in 22. novembrom 2019 v avli fakultete. Na razstavi je predstavljenih 14 doktoric in doktorjev znanosti, ki so tudi po zaključku doktorata uspešno predstavljali FF doma in v svetu. Med drugim bo na razstavi predstavljena prva prejemnica doktorata na UL, kemičarka Ana Mayer.

Foto: Portret Ane Mayer Kansky izpod čopiča Henrike Šantel z naslovom Kemičarka

 
 
Filozofski maraton 2019

Vabljeni na Filozofski maraton 2019, ki bo pod naslovom Filozofija in telo potekal med 18. in 22. novembrom 2019. Natančnejši program najdete tukaj.
 
O teoriji programskih jezikov

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1188. sestanek, ki bo v ponedeljek, 18. novembra 2019, ob 18.00 uri (pred. 325). Na temo O teoriji programskih jezikov bo predaval prof. dr. Andrej Bauer, Fakulteta za matematiko in fiziko UL.  

Več
Predstavitev 50. zvezka Zbirke Zgodovinskega časopisa

Izšel je 50. zvezek Zbirke Zgodovinskega časopisa z naslovom Dejanja Frankov in drugih na poti v Jeruzalem: Kronika prve križarske vojne (1096–1099) neznanega avtorja s spremno besedo dr. Milana Lovenjaka, ki je delo tudi prevedel in uredil. Ob izidu jubilejnega zvezka vabljeni v torek, 19. novembra 2019, ob 11.00 uri v Viteško dvorano Muzeja novejše zgodovine Slovenije (Cekinov grad, Celovška cesta 23, Ljubljana), kjer bodo predstavili celotno zbirko in še posebej njen zadnji zvezek.

Več
Na Besedni postaji v torek, 19. novembra 2019, ob 17.00 uri (Modra soba):
Božidar Jezernik, Ingrid Slavec Gradišnik (ur.), Močni, modri in dobri. Junaki v slovenski folklori (Znanstvena založba FF)

 
V antropologiji, etnologiji in folkloristiki so bili od njihovih disciplinarnih začetkov v ospredju drugačni junaki, drugačni po tem, da so se pogosto rojevali »od spodaj« in živeli v vsakdanjem svetu »preprostih« ljudi, v katerem so pomagali razlagati, urejati in osmišljati njihovo dnevno življenje. In – kar je najpomembnejše – njihova izjemnost se je ohranila v pripovednem in pesniškem ustnem in zapisanem, tudi likovno upodobljenem izročilu. Knjiga obravnava vprašanja, zakaj in kako družbe ustvarjajo junake in kako z njimi ravnajo.
S prof. dr. Božidarjem Jezernikom, dr. Ingrid Slavec Gradišnik in dr. Milanom Trobičem se bo pogovarjala dr. Sara Špelec. Prijazno vabljeni!
Vabljeni tudi na naslednjo Besedno postajo: 27. novembra 2019, ob 17.00 uri – Philippe Descola, Onstran narave in kulture.
 

Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
 
5. Šmitkov večer

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF vabi na peti Šmitkov večer z naslovom Raziskave in njihova uporabnost: etnologija in njena sočasna družbena vloga. Dogodek bo potekal v torek, 19. novembra 2019, ob 18.00 uri (pred. P3, Zavetiška 5). Zasl. prof. dr. Janez Bogataj bo pripovedoval o svojih raziskavah s področja rokodelstva, prehrane, kulinarike in gastronomije, (kulturne) dediščine, turizma, poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril, šeg in navad. Pogovor bodo vodile izr. prof. dr. Mateja Habinc ter študentki Sara Šifrar Krajnik in Tina Tisovec.
 
Vloga promocije kulture in dediščine regij v turizmu

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF vabi v sredo, 20. novembra 2019, ob 13.00 uri (pred. P1, Zavetiška 5) na predavanje Vloga promocije kulture in dediščine regij v turizmu Gorazda Skrta.

Foto: Lovely Trips.com 
Strokovno srečanje Temne plasti v Sloveniji

Klub alumnov Oddelka za arheologijo FF v sodelovanju s Slovenskim arheološkim društvom vabi na strokovno srečanje z naslovom Temne plasti v Sloveniji. Dogodek je namenjen diskusiji o problematiki »temnih plasti« (angl. Dark Earth), izkušnjah s tovrstnimi plastmi ter o potrebi in možnostih njihovih natančnejših interdisciplinarnih raziskav v Sloveniji. Dogodek bo potekal v četrtek, 21. novembra 2019, ob 13.00 uri (pred. 5, Zavetiška 5).

Več

 
Novosti Znanstvene založbe FF

Kang Byoung Yoong: Sodobna korejska književnost (Učbeniki FF)

Učbenik uvodoma predstavi koncept književnosti, kakor je kontekstualiziran v vzhodnoazijskih tradicijah. Klasični književnosti je posvečeno drugo poglavje, ki govori o njeni povezanosti z mitologijo. Tretje, najobsežnejše poglavje obravnava književnost v časovnem razponu od leta 1910 do 2000.
Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj.

 
Hotimir Tivadar (ur.): Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest (Obdobja 38)

Monografija prinaša prispevke s področja standardizacije govorjenega jezika, novejše fonetično-fonološke raziskave slovenskega govora, premisleke o retoriki in javnem nastopanju, zvrstnosti, jezikovnem standardu in pravorečju. Avtorji razpravljajo o govorjenem jeziku v gledališču ter jezikovno-kulturni zavesti in izobraževanju, predstavljajo jezikovnopolitične poglede na slovenščino v 3. tisočletju ...
Knjigo lahko kupite tukaj. Do nje pa lahko tudi prosto dostopate na tej povezavi.

Druge tedenske novosti Knjigarne FF si lahko ogledate tu.


 
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si