Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
Simpozij Sociologija v praksi

Oddelek za sociologijo FF ob stoletnici UL vabi na enodnevni simpozij oddelka z naslovom Sociologija v praksi. Simpozij bo potekal 8. oktobra 2019 (pred. 18). Na dogodek so povabili oddelčne doktorandke in doktorande različnih generacij in profilov, ki se aktivno udejstvujejo vsak na svojem področju, in jih prosili, da sociološko premislijo svoje poklicno delo. V treh tematskih sklopih se bo predstavilo devet zanimivih govorcev. Simpozij bo zaključilo plenarno predavanje dr. Renate Salecl.
Prijazno dobrodošli!

Več
Novosti Znanstvene založbe FF

Hotimir Tivadar, Urban Batista: Fonetika 1 (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik)

Učbenik Fonetika 1 obravnava osnove fonetike slovenskega knjižnega oz. standardnega jezika kot celovito dejavnost. Avtorja sta teoretičnim osnovam dodala predvsem vaje za utrjevanje izgovora, zato je učbenik hkrati lahko tudi komunikacijski priročnik z osnovnimi informacijami o izgovoru.
Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj.
Mojca Schlamberger Brezar, Ada Gruntar Jermol (ur.): Norms in language, norms in translation. Normes en langue, normes en traduction. Sprach- und Übersetzungsnormen (Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje)
 
Monografija prinaša dvanajst prispevkov s področja prevodoslovja in analize prevodnega diskurza v nemščini, francoščini in angleščini. Avtorji prispevkov se ukvarjajo tako s pragmatičnim oziroma neliterarnim kot z literarnim prevajanjem.
Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj. Do nje lahko tudi prosto dostopate na portalu E-knjige ZZFF.
Druge tedenske novosti Knjigarne FF si lahko ogledate tu.
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si