Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov
Ciklus javnih predavanj Govori FF

V sklopu ciklusa javnih predavanj Govori FF bodo v tednu od 15. do 19. aprila 2019 potekala naslednja predavanja:

- doc. dr. Jože Vogrinc (15. april): Družba, zasičena s komuniciranjem;
- prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek (16. april): Otroštvo, odraščanje in izobraževalni proces;
- prof. dr. Milica Antić Gaber (17. april): Raziskovanje robov spregledanih družbenih skupin žensk;
- prof. dr. Cvetka Tóth (18. april): Solidarnostni potencial humanistike.

Lepo vabljeni!
Napovedi ostalih predavanj in fotografije že izvedenih so na voljo tukaj.
Kolaž prvega tedna ciklusa javnih predavanj Govori FF
Letna produkcija Okteta FF in Filozofske filharmonije, simfoničnega orkestra FF

Lepo vabljeni na letno produkcijo Okteta FF in Filozofske filharmonije, simfoničnega orkestra FF, ki bo v nedeljo, 14. aprila 2019, ob 20.00 uri (Kazinska dvorana, Kongresni trg 1). Vstop prost!

Več

 
Besedni red in členitev po aktualnosti v slovenščini in italijanščini

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1176. sestanek, ki bo v ponedeljek, 15. aprila 2019, ob 18.00 uri (pred. 325). Na temo Besedni red in členitev po aktualnosti v slovenščini in italijanščini bo predavala dr. Nina Lovec, Univerza na Primorskem.

Več

 
Gostujoči predavanji Centra za tajvanske študije

Center za tajvanske študije Oddelka za azijske študije FF vabi na gostujoči predavanji:
- dr. Malte Philipp Kaeding (University of Surrey, UK): Hongkonški kalup ‘ene države dveh sistemov’: odpor, nazadovanje in okrepitev?;
- dr. Heidi Wang-Kaeding (Trinity College Dublin, Ireland): Ali je kitajski model ponovljiv?.
Predavanji v angleškem jeziku bosta v torek, 16. aprila 2019, ob 14.40 uri (Modra soba).

Več


Na fotografiji: dr. Malte Philipp Kaeding
 
Na Besedni postaji v sredo, 17. aprila 2019, ob 16.00 uri (Modra soba):

Nike K. Pokorn, Uršula Lipovec Čebron (ur.), VEČJEZIČNO ZDRAVJE: Komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu (Znanstvena založba FF, Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje)

Avtorice (zdravnice, medicinske sestre, prevodoslovke in medicinske antropologinje) posameznih poglavij zbornika bodo na osnovi vseslovenske raziskave ugotavljale, kako se zdravstveni delavci soočajo z uporabniki, ki ne razumejo slovenščine, s kakšnimi jezikovnimi (in drugimi) ovirami se srečujejo pri obravnavi teh uporabnikov ter na kakšne načine jih poskušajo premoščati. Obenem pa bodo predstavljale oblikovanje in uporabo osemjezičnega priročnika za lažje sporazumevanje v zdravstvu ter rezultate usposabljanja zdravstvenih delavcev o jezikovnih (in drugih) vidikih klinične prakse. Dogodek bo moderirala izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron.
Prijazno vabljeni!


Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
 
Zbirateljska kultura in vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji

V letu 2019 bodo ob stoletnici UL sodelavci Oddelka za azijske študije FF skupaj z gosti in v sodelovanju z EARL-om (Raziskovalnim središčem za Vzhodno Azijo, FDV) pripravili ciklus mesečnih javnih predavanj o različnih političnih, ekonomskih, družbenih, kulturnih in idejnih vprašanjih sodobne Vzhodne Azije. Vabljeni na predavanje izr. prof. dr. Nataše Vampelj Suhadolnik z naslovom Zbirateljska kultura in vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji, ki bo v sredo, 17. aprila 2019, ob 17.00 uri (pred. 08, FDV).

Več

 
Novosti Znanstvene založbe FF

Vesna Venišnik Peternelj: Med tradicijo in sodobnostjo: opus skladatelja Marijana Lipovška (Glasba na Slovenskem po 1918)

Namen pričujoče monografije je prikaz temeljnih kompozicijskih tehnik in razvoja kompozicijskega sloga Marijana Lipovška. Lipovšek je slovenski glasbi največ doprinesel na področju komornih skladb in samospevov. Gre za izjemna dela, v katerih Lipovšek izkazuje, da je bil kompozicijsko-tehnično izdelan skladatelj, ki je v navezovanju na tradicijo izoblikoval lasten kompozicijski slog za katerega bi lahko rekli, da je kljub "zadržanosti" do novih kompozicijskih tehnik unikaten in zanimiv.
 
Knjigo lahko kupite in prelistate tukaj.

Druge tedenske novosti Knjigarne FF si lahko ogledate tu.

 
Reke in ljudje v zgodnjem novem veku – primera rek Drave in Save

Oddelek za zgodovino FF vabi na predavanje dr. Hrvoja Petrića, izrednega profesorja Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu in regionalnega predstavnika Hrvaške v Evropskem združenju okoljskih zgodovinarjev, z naslovom Reke in ljudje v zgodnjem novem veku – primera rek Drave in Save, ki bo v četrtek, 18. aprila 2019, ob 15.30 uri (pred. 102). Predavanje bo v hrvaščini.

Več
 
Anglistični dan

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko FF vabi, da se jim v okviru praznovanja stoletnice FF in UL pridružite na Anglističnem dnevu 19. aprila 2019, od 10.00 do 13.00 ure v Foersterjevem vrtu. Študenti in študentke anglistike so pripravili številne zabavno-izobraževalne dejavnosti, s svojo stojnico bodo sodelovali tudi študenti Oddelka za zgodovino, celotna prireditev pa bo potekala v angleškem jeziku. Posebno zanimivo bo od 12.00 ure dalje, ko bodo predstavili igro v stari angleščini in se pomerili v peki slaščic. Vse študente in zaposlene še posebej vabijo k sodelovanju na tekmovanju v peki rojstnodnevnih sladic na temo stoletnice. Dodatne informacije in prijave: ff.bakeoff@gmail.com.
 
Simpozij s predavanji svetovno znanih teoretikov in teoretičark vzhodnoazijske filozofije in estetike in gledališka predstava

V torek, 23. aprila 2019, bo v Prešernovi dvorani ZRC SAZU (Novi trg 4, Ljubljana) v okviru stoletnice FF
potekal simpozij s predavanji svetovno znanih teoretikov in teoretičark vzhodnoazijske filozofije in estetike. Predavanja bodo v angleškem jeziku.

Obenem lepo vabljeni na predstavo Oddelka za azijske študije FF z naslovom Zhuangzi in uganka evropske subjektivnosti, ki bo istega dne, ob 20.00 uri v Mini teatru (Križevniška ulica 1, Ljubljana) in je del spremljevalnega kulturnega programa simpozija. Predstava bo v angleškem jeziku, vstop je prost.

Lepo vabljeni!

Več

 
Okrogla miza Perspektive slovenistike

Oddelek za slovenistiko FF pripravlja okroglo mizo Perspektive slovenistike, na katero vabijo slovenistke in sloveniste, ki so s slovenskim jezikom in slovensko književnostjo na različne načine poklicno povezani, toplo dobrodošli pa tudi vsi ostali, ki vas zanima položaj slovenistike. Okrogla miza, ki jo bosta vodila prof. dr. Alojzija Zupan Sosič in prof. dr. Marko Stabej, bo v sredo, 24. aprila 2019, ob 18.00 uri (pred. 18). Na njej bodo gostje govorili o vlogi slovenistike v prihodnosti: prof. dr. Miran Hladnik, prof. dr. Marko Juvan, izr. prof. dr. Mojca Smolej, prof. Irena Velikonja Kolar, izr. prof. dr. Jerca Vogel in študent Žiga Kovač; v debato se bodo lahko vključili tudi vsi ostali.

Več

 
Gostujoče predavanje dr. Ellen Carol DuBois

V okviru ERC Advanced Grant projekta EIRENE: Post-War Transitions in gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic region organizirajo gostujoče predavanje dr. Ellen Carol DuBois. Predavanje z naslovom Zgodovina gibanja za žensko volilno pravico v ZDA v mednarodnem kontekstu bo v četrtek, 25. aprila 2019, ob 11.00 uri (Modra soba). Predavanje bo v angleškem jeziku.

Več

 
Natečaj za najboljši študentski (na)govor ob 100. obletnici FF

FF razpisuje natečaj za najboljši študentski (na)govor ob 100. obletnici fakultete. Avtor oz. avtorica najboljšega besedila bo prejel(a) knjižno nagrado, govor pa bo vključen v program Slavnostne akademije ob 100. obletnici FF, ki bo 24. septembra 2019 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.
Besedilo, podpisano s šifro, oddajte v zaprti kuverti najpozneje do ponedeljka, 30. aprila 2019, v glavno pisarno dekanata.

 
Predavanja Gore v nacionalni identiteti Črne gore in Slovenije

3. aprila 2019 je bil v okviru slovensko-črnogorskega bilateralnega sodelovanja med UL in črnogorsko Univerzo v Podgorici na FF organiziran sklop predavanj Gore v nacionalni identiteti Črne gore in Slovenije. Predavali so: dr. Slavko Burzanović (Istorijski institut v Podgorici), ki je predstavil geopolitične in identitetske razsežnosti lovčenskega vprašanja v 1. sv. vojni, dr. Ivan Laković (Istorijski institut v Podgorici), ki je predstavil depopulacijo črnogorskih katunov v 2. pol. 20. stol. in s tem povezanim izgubljanjem tradicionalne identitete, ter dr. Peter Mikša, dr. Matej Ogrin in Kristina Glojek (vsi s FF), ki so predstavili gorsko identiteto Slovencev. Dogodek sta skupaj organizirala Oddelek za geografijo in Oddelek za zgodovino FF.
 
V pogovoru na Besedni postaji, na kateri so predstavili knjigo Louisa Adamiča Iz mnogih dežel in monografsko številko revije Borec ob 120. obletnici Adamičevega rojstva Strpnost ni dovolj, so sodelovali Miha Blažič N'toko, Blaž Gselman in Samira Kentrić.
 
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si