Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 Napovednik dogodkov

Prispevek avtoric z Oddelka za psihologijo FF v izboru Odlični v znanosti 2020
 

Znanstveni članek avtoric prof. dr. Maje Zupančič z Oddelka za psihologijo FF in izr. prof. dr. Tine Kavčič z Zdravstvene fakultete UL, ki je dopolnilno raziskovalno zaposlena na FF, z naslovom Prepoznava štirih tipov osamosvajanja mladih na prehodu v odraslost, je Znanstvenoraziskovalni svet za družboslovje pri ARRS uvrstil v izbor Odlični v znanosti 2020. Dosežek sta avtorici objavili tudi v ugledni tuji znanstveni reviji: Kavčič, T. in Zupančič, M. (2019). Types of separation-individuation in relation to mothers and fathers among young people entering adulthood. Journal of Youth Studies, 22(1), 66-86. [COBISS.SI-ID 1540327108]. Kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2).

Čestitamo za uspeh!


Posnetek predstavitve dosežka si boste lahko ogledali v okviru dogodka Dan ARRS 2020: Podpiramo odličnost, ki bo letos zaradi epidemioloških razmer potekal virtualno, in sicer v sredo, 16. decembra 2020, z začetkom ob 13.00 uri na www.danarrs.si. Na dogodku bodo razkrili še preostale izbrane dosežke v letu 2020.
Razstava o pomenu človekovih pravic

Ob podaljšanju leta stripa do junija 2021 Francoski inštitut v Sloveniji predstavlja Spirou4Rights, angažirano razstavo o pomenu človekovih pravic, v okviru katere je trideset belgijskih striparjev ilustriralo trideset členov Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948. Prevode za razstavo so prispevali študentje Oddelka za prevajalstvo FF pod mentorstvom lekt. dr. Nadje Dobnik, prof. dr. Mojce Schlamberger Brezar in doc. dr. Adriane Mezeg, ki je projekt koordinirala. Razstava bo na ogled od 10. decembra 2020 do 10. januarja 2021, vsak dan od 8.00 do 20.00 ure v desnem atriju Mestne hiše (Mestni trg 1, Ljubljana), potem pa se bo preselila na FF. Več informacij najdete na tej povezavi.
Kam so izginile biciklistke?

FF in PEF UL vljudno vabita na pogovor ob knjigi Nepozabne: Ženske, ki so premikale meje našega sveta. Knjiga je trenutno med desetimi najbolj prodajanimi knjigami v Sloveniji, precej prahu pa je dvignila tudi zaradi spremenjene naslovnice, iz katerega so bile izbrisane ženske na kolesih. Pogovor bo potekal v ponedeljek, 14. decembra 2020, ob 10.00 uri na Zoom povezavi. O ozadju nastajanja knjige Nepozabne, o vlogi žensk v sodobni družbi in še posebej o mestu žensk v akademskem svetu sto let po prvem doktoratu, ki ga je na UL prejela kemičarka Anka Mayer, se bodo pogovarjali z nekaterimi avtoricami knjige Nepozabne: prof. dr. Milico Antič Gaber, doc. dr. Živo Kos, asist. dr. Jasno Podreka, doc. dr. Špelo Razpotnik, doc. dr. Ireno Selišnik in doc. dr. Veroniko Tašner. Pogovor bo otvoril dekan PEF UL, izr. prof. dr. Janez Vogrinc, z avtoricami pa se bo pogovarjal dekan FF, prof. dr. Roman Kuhar.
 
Predavanji na Lektoratu romunskega jezika

Lektorat romunskega jezika na Oddelku za romanske jezike in književnosti FF vabi na predavanji, in sicer:

- v torek, 15. decembra 2020, ob 17.00 uri: izr. prof. Marius Nica z Univerze Petrol-Gaze v Ploieștu, Romunija: Fikcijski konstrukti komunistične zgodovine: reprezentacije povojne Romunije v sodobnih romanih (Zoom povezava),

- v četrtek, 17. decembra 2020, ob 17.00 uri: prof. dr. habil. Florin Cioban z Univerze
Eötvös Loránd v Budimpešti, na Madžarskem: Vloga pesmi in gledališča v romunskih božičnih tradicijah (Zoom povezava).
Predavanji bosta v angleškem jeziku.
Aktualna vprašanja hrvaškega, srbskega, bosanskega in črnogorskega jezika

Oddelek za slavistiko FF vabi na cikel predavanj o aktualnih vprašanjih hrvaškega, srbskega, bosanskega in črnogorskega jezika. Prvo predavanje z naslovom Aktualna vprašanja hrvaškega jezika v teoriji in praksi bo izvedla prof. dr. Mihaela Matešić (Filozofska fakulteta Univerze na Reki), in sicer v sredo, 16. decembra 2020, ob 11.20 uri na Zoom povezavi (ID: 915 8856 2811).
Predavanje bo v hrvaščini.

 
Novoletni sprejem in podelitev priznanj FF za leto 2020

V petek, 18. decembra 2020, ob 12.00 uri bo prek Zooma (ID: 985 9924 7189) potekal letošnji novoletni sprejem. Na dogodku bomo podelili tudi priznanja FF za leto 2020. Letošnji nagrajenci in nagrajenke so:

- priznanje za življenjsko delo:
prof. dr. Lev Kreft (predlagatelj: Oddelek za filozofijo),

- priznanje za pedagoško in raziskovalno delo:
izr. prof. dr. Irena Samide (predlagatelj: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko),

- priznanje za pedagoško delo:
izr. prof. dr. Karel Natek (predlagatelj: Oddelek za geografijo)
doc. dr. Tatjana Balažic Bulc (predlagatelj: Oddelek za slavistiko),

- priznanje za strokovno delo:
doc. dr. Damjan Huber (predlagatelj: CSDTJ in podpora Oddelka za slovenistiko)
kolektiv Računalniškega centra FF (predlagatelj: dekanov kolegij)
Kristina Zajc Božič (predlagatelja: Znanstvena založba in Knjigarna FF),

- priznanje za enkraten dogodek:
Maja Kovač in Sašo Puljarević (predlagatelj: ŠSFF).

Vsem prejemnikom in prejemnicam priznanj iskrene čestitke!

Foto: Podelitev priznanj 2019

 
5. Simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini

Društvo VTIS (Društvo v tujini izobraženih Slovencev) organizira 5. Simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini. Gre za multidisciplinarno konferenco, katere cilj je vzpostavitev in utrjevanje vezi med slovenskimi raziskovalci v tujini in raziskovalci ter profesorji v Sloveniji. Na simpoziju bo potekalo pet tematskih panelov, ki jim bodo predsedovali profesorji ali raziskovalci iz univerz in raziskovalnih inštitutov v Sloveniji. Poleg tega bo na dogodku potekala okrogla miza na temo Sobivanje slovenskega in angleškega jezika v slovenskem akademskem prostoru – izzivi, priložnosti in dileme ter predstavitev štipendij ASEF in priložnosti, namenjene slovenskim raziskovalcev v tujini.
Simpozij bo potekal v ponedeljek, 21., in torek, 22. decembra 2020, s pričetkom ob 10.45 uri prek Zooma.

Več informacij

 
Novosti Znanstvene založbe FF

Ljubica Marjanovič Umek, Maja Zupančič (strokovni urednici): Razvojna psihologija: 3. zvezek

Izšel je 3. zvezek druge, dopolnjene in razširjene izdaje znanstvene monografije z naslovom Razvojna psihologija, ki vključuje poglavja Mladostništvo in prehod v odraslost, Zgodnja odraslost, Srednja odraslost in Pozna odraslost. Knjiga je primarno namenjena študentkam in študentom psihologije na različnih stopnjah izobraževanja, študentkam in študentom pedagogike in andragogike, medicine, socialne pedagogike, socialnega dela, razrednega pouka, predšolske vzgoje itn., strokovnim delavkam in delavcem v praksi, ki pri svojem delu z ljudmi potrebujejo veliko znanja iz razvojne psihologije, in nenazadnje tudi širši strokovni in laični javnosti, ki jo vsebine o razvoju dojenčkov, malčkov, otrok, mladostnikov, mladih na prehodu v odraslost in odraslih oseb posebej zanimajo.

Knjigo lahko kupite v Knjigarni FF.

 

Robi Kroflič, Tadej Vidmar, Klara Skubic Ermenc (ur.): Živa pedagoška misel Zdenka Medveša (Razprave FF)

Monografija je nastala ob osemdesetem jubileju pedagoga dr. Zdenka Medveša, zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani. Knjiga vključuje jubilantova najnovejša dognanja ter je hkrati odziv njegovih učencev in kolegov na nekatere profesorjeve teoretske razmisleke. Prvi del vsebuje novo izvirno besedilo izpod peresa jubilanta, ki nosi naslov Voditi, pustiti rasti ali vzburiti samoorganizacijo? V njem se Medveš kritično sooči s teoretskim lomom med senzualističnimi in naturalističnimi teorijami, ki je na izvorih razsvetljenstva vplival na nastanek pedagoških paradigem. Hkrati dokazuje, da se lahko plodovita, teoretsko prepričljiva in znanstveno utemeljena pedagoška misel, ki sledi razsvetljenskemu idealu vzgoje avtonomnega posameznika, razvije samo na osnovi dinamike prepletanja zunanjih in notranjih dejavnikov človekovega razvoja, kar sta zaslutila že klasika pedagoške misli, Herbart in Rousseau.

Knjigo lahko kupite v Knjigarni FF ali pa do nje prosto dostopate na portalu E-knjige ZZFF.

 
 
FF pristopila k Sporazumu o sodelovanju na področju krepitve integritete

FF je ob svetovnem dnevu boja proti korupciji, 9. decembra 2020, pristopila k Sporazumu o sodelovanju na področju krepitve integritete, ki so ga podpisali še PEF UL, MIZŠ, Zavod RS za šolstvo in pobudnica sporazuma Komisija za preprečevanje korupcije. Podpisniki sporazuma so se zavezali k pripravi ustreznih sistemskih in operativnih aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, znanosti in športa, s ciljem krepitve integritete po celotni izobraževalni vertikali. Ob dnevu boja proti korupciji je potekal tudi posvet Integriteta: Skupni cilj vseh generacij o potrebi po vpeljavi vsebin integritete v šolski sistem, ki so ga otvorili predsednik RS Slovenije, Borut Pahor, ter ministrici za izobraževanje in pravosodje, Simona Kustec in Lilijana Kozlovič.
 
 
Vabilo k sodelovanju pri 12. Grošljevem simpoziju

Grošljev simpozij, dvanajsti po vrsti, bo organiziran tudi v letu 2021. Potekal bo od torka, 1. junija 2021, do četrtka, 3. junija 2021, v Atriju ZRC SAZU. Če razmere ne bodo dopuščale fizičnega srečanja, se bodo referati preselili na splet. Srečanje, ki bo imelo za moto Sapfine verze »Pretresel je Eros mi čute ko burja, ki plane v hraste na gori«, bo posvečeno načinom, na katere so ljudje v starem veku doživljali, vrednotili, razlagali in umetniško obravnavali erotično ljubezen. K sodelovanju so vabljeni strokovnjaki s področij, ki jim je ta motiv blizu: klasični filologi, komparativisti, filozofi, zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji, arheologi, sociologi, antropologi, muzikologi in drugi. Zainteresirane predavatelje prosijo, da do nedelje, 10. januarja 2021, pošljejo prijavo dr. Nadi Grošelj (Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, na naslov: nada-marija.groselj@guest.arnes.si) ali dr. Marjeti Šašel Kos (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, na naslov mkos@zrc-sazu.si).

Več

 
Pregled medijskih objav

Na fakultetnem intranetu lahko na zavihku FF v medijih prebirate prispevke v medijih, v katerih sodelujejo zaposleni na FF. Nekaj objav izpostavljamo spodaj.

Rudi Rizman: Demokracija in diktatura nista naravna pojava (pogovor z zasl. prof. ddr. Rudijem Rizmanom, Oddelek za sociologijo FF, Dnevnikov objektiv, 21. 11. 2020)

Selma Lagerlöf: Cesar Portugalije (pogovor s prevajalko romana Cesar Portugalije Selme Lagerlöf, lekt. Mito Gustinčič Pahor, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko FF, 3. program Radia Slovenija – program Ars, 26. 11. 2020)


Zgodovinarji pozivajo Simonitija k javni razpravi o načrtovanem muzeju osamosvojitve (javno pismo Oddelka za zgodovino FF ministru za kulturo, www.rtvslo.si, 7. 12. 2020)
 
Po besedah Mastena bomo bremena krize lažje prenašali, če jih osmislimo (izjava izr. prof. dr. Roberta Mastena, Oddelek za psihologijo FF, Sta, 8. 12. 2020)
 
Ob dnevu boja proti korupciji za krepitev integritete in preprečevanje nasprotja interesov (zbirno) (FF pristopila k Sporazumu o sodelovanju na področju krepitve integritete, Sta; 9. 12. 2020)
 
 

 
Vabljeni k ogledu posnetkov spletnih dogodkov, ki so potekali v okviru letošnje Evropske noči raziskovalcev – Humanistika, to si ti!
 
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si