Če se vam to sporočilo ne pokaže pravilno, ga poglejte v brskalniku
 
Napovednik dogodkov


 
Poletne šole tujih jezikov
 
Center za pedagoško izobraževanje med 27. junijem in 2. julijem 2022 razpisuje poletne šole azijskih, balkanskih, germanskih, klasičnih, romanskih in slovanskih jezikov. V okviru šestih šol se boste s pomočjo pluralističnih pristopov lahko srečali s kar 21. jeziki. Vpis poteka do 19. junija. Za zaposlene na Filozofski fakulteti UL velja znižana (študentska) kotizacija.
Več

 
13. Grošljev simpozij

Inštitut za arheologijo ZRC SAZU in Društvo za antične in humanistične študije Slovenije (DAHŠ), katerega podpredsednik je prof. dr. David Movrin z oddelka za klasično filologijo na FF, vabita na 13. Grošljev simpozij z naslovom »Zdaj zavezale smo grde jezike: Vraževerje in čarovništvo v antiki«.
 
Interdisciplinarno znanstveno srečanje bo potekalo od ponedeljka, 6. junija, do srede, 8. junija 2022, v Atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana. Referati se bodo snemali in bodo z nekajdnevnim zamikom na ogled tudi na ZRC-ovem kanalu YouTube. Povezave bodo objavljene na spletnih straneh ZRC SAZU in DAHŠ.

 Vstop je prost.

Program simpozija

 Novičnik

Dvanajsto srečanje z diplomantkami in diplomanti

Na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo so v ponedeljek, 30. maja 2022, organizirali srečanje z diplomantkami in diplomanti. Povabjeni so bili študentke in študenti, ki so na oddelku zaključili študij z diplomsko ali magistrsko nalogo v študijskih letih 2019/2020 oziroma 2020/2021, ko zaradi razmer srečevanj v živo skorajda ni bilo. Zbrane sta nagovorila namestnik predstojnice oddelka, izr. prof. dr. Peter Simonič in vodja Kluba diplomantov etnologije, izr. prof. dr. Mateja Habinc. Strokovna delavka na oddelku Mojca Bele je predstavila mentorski sistem v okviru Alumni UL in prisotne na srečanju povabila v Klub diplomantov etnologije. V nadaljevanju sta sledili predstavitvi karierne poti diplomantke Saše Roškar, konservatorke iz ZVKSD Kranj in Anje Cizel, mlade raziskovalke n ZRC SAZU, GNI. Srečanje se je zaključilo s prijetnim druženjem. 
 

Raziskovalne novice UL
Izkušnja epidemije: težka življenjska preizkušnja ali priložnost za peko kruha?

V obširni etnografski raziskavi, ki je preučevala družbene, politične in ekonomske posledice epidemije Covida – 19 v Sloveniji, so raziskovalke z  Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo UL FF in NIJZ ugotovile, da je epidemija poglobila že obstoječe ranljivosti različnih družbenih skupin in ustvarila številne nove. Sočasno je raziskava potekala še v drugih evropskih državah - v Franciji, Nemčiji, Italiji in na Malti.

V kvalitativni raziskavi z naslovom Ocena ranljivosti in vključevanje skupnosti, ki je potekala znotraj medicinskoantropološkega projekta SoNAR-Global pod vodstvom francoskega inštituta Institut Pasteur, so želeli odkriti, kako so se prebivalci in prebivalke tako urbanega kot ruralnega okolja soočali z epidemijo Covid-19.


Izsledki raziskave so podrobneje predstavljeni na naslednji povezavi.

 

Novosti Znanstvene založbe FF  

Igor Žunkovič, Zgodbe, ki nas pišejo: izmišljene zgodbe, kako jih beremo in kako nas spreminjajo (Razprave FF)

Ljudje beremo zgodbe in izrekanja misli drugih ljudi ter tako vzpostavljamo stik z njimi. Kognitivna literarna veda razume delovanje možganov kot mehanizem, skozi katerega in v katerem se dogaja branje kot program, kot kognitivni proces, katerega smisel je dešifriranje pomena zapisanega besedila. V tej luči branje zgodb pomeni stapljanje miselnih horizontov, resnično duhovno spoznavanje drugega, skozi katerega se tudi sam bralec vzpostavlja kot oseba. A na nevrobiološki ravni delovanja možganov in telesa med branjem se izkaže, da branje ni kognitivni proces, analogen računalniškemu programu dešifriranja znakov, temveč tehnologija, ki je po eni strani ne le zgodovinsko odvisna od kulturnega konteksta, temveč tudi spremenljiva, po drugi strani pa je pogojena skozi nevrobiološke doživljajske procese človeka kot bitja. Slednji so vselej vsaj zaznavni, miselni, jezikovni, čustveni, afektivni, motorični in spominski.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF .

Pregled medijskih objav

Na fakultetnem intranetu lahko na zavihku FF v medijih prebirate prispevke v medijih, v katerih sodelujejo zaposleni na FF. Nekaj objav izpostavljamo spodaj:

Sta.si: Sokurator predstavitve Slovenije v Frankfurtu bo Miha Kovač; pro
fesor na oddelku za bibliotekarstvo na FF in poznavalec založništva dr. Miha Kovač je prevzel sokuratorstvo predstavitve Slovenije na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2023;

Delo: Razvoj ovirajo prenizke plače in sistem točkovanja / Kako izboljšati kakovost znanosti; v prispevku vključeno mnenje prof. dr. Darje Fišer z oddelka za prevajalstvo na FF o »ukoreninjenju sistema nabiralništva točk« v znanstvenoraziskovalnem delu;

Delo: Kulturnemu sektorju vrniti ugled; prispevek o pogledu doc. dr. Aste Vrečko na novo medijsko zakonodajo, vključno z RTV Slovenija; novo imenovana ministrica za kulturo je bila do izvolitve zaposlena na oddelku za umetnostno zgodovino na FF kot znanstvena sodelavka.

 
Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
YouTube
Filozofska fakulteta UL
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

info@ff.uni-lj.si
www.ff.uni-lj.si