Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

2019

40. let lektorata romunščine na FF UL  Patruzeci de ani de limbă română la facultatea de litere a universității din ljubljana (conferință aniversară)

(Filozofska fakulteta, 6. september 2019)

 

2016

10. mednarodni argotološki simpozij 

Kako v pogovornih in argojevskih jezikovnih zvrsteh govorimo o vojni

(Filozofska fakulteta, 17. - 19. november 2016)

 

Mednarodni hispanistični simpozij 

«ENTRE CERVANTES Y BORGES: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS» 

(Filozofska fakulteta, 3. - 4. de noviembre de 2016)

 

9. mednarodna konferenca o italijansko-judovski književnosti (ICOJIL)

(Filozofska fakulteta, 22. - 25. september 2016)

 

2015

Mednarodni simpozij 

Španija 1975-2015: Štirideset let tranzicije

(Filozofska fakulteta UL, 25. 11. 2015)

 

Mednarodni simpozij 

La forma breve nelle lingue e letterature romanze

(Filozofska fakulteta UL, 20. in 21. 11. 2015)

 

2014

Mednarodni kongres 

Letteratura italo-ebraica e cultura mitteleuropea

v organizaciji ICOJIL 7 (International Conferences on Jewish Italian Literature) in Oddelka za romanske jezike in književnosti FF 

(Filozofska fakulteta UL, 9.–11. 6. 2014)

 

Mednarodni simpozij

v okviru evorpskega kulturnega projekta Crossing Stages (EACEA)

Mit in pogled

(Ljubljana, maj 2014)

 

2013

Mednarodno znanstveno srečanje 

Bontempelliano o plurimo? Il realismo magico negli anni di "900" e oltre / Bontempellijevski ali mnogovrsten? Magični realizem v obdobju izhajanja revije "900" ali kasneje

(Ljubljana, 14. maj 2013)

 

2011

Mednarodni znanstveni simpozij

Katedra za španski jezik in književnost

Percepcija časa v jeziku inknjiževnosti / La percepción del tiempo en lengua y literatura

(Filozofska fakulteta UL, 24. do 26. november 2011)

 

2010

Mednarodni simpozij

Spazi letterari a contatto: le culture slovena e italiana tra fine Seicento e meta Ottocento / Književno prostori v stiku: slovenska in italijanska kultura v času od konca 17. do srede 19. stoletja

(Ljubljana, 2.-3. december 2010)

 

2009

Mednarodno znanstveno srečanje

Metamorfosi del fantastico nella letteratura italiana del XX secolo / Metamorfoze fantastičnega v italijanski književnosti 20. stoletja

(Ljubljana, 29. oktober 2009)

 

2005

Mednarodni simpozij ob 400. letnici izida Don Kihota

 

2001

20. letnica Hispanistike: teden srečanj z domačimi in tujimi hispanisiti; kulturni dogodki; publikacija. 

 

1999

Mednarodno posvetovanje o J. L. Borgesu