Back to top

Seznam programov in projektov v letu 2016

Domači projekti

Mednarodni projekti

Tržni projekti

 

Domači projekti 2016

 

Raziskovalni programi

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

P5-0062

Uporabna razvojna psihologija

dr. M. Zupančič

01.01.15-31.12.19

122441/
6236

UM FF , UM PF, PI

P5-0110

Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja

dr. A. Podlesek

01.01.15-31.12.18

122442/
6237

-

P5-0174

Pedagoško-andragoške raziskave - učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti

dr. J. Kalin

01.01.16-31.12.20

122443/
6238

-

P6-0187

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

dr. B. Jezernik

01.01.15-31.12.20

122444/
6239

SEM

P6-0194

Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije

dr. R. Kuhar

01.01.15-31.12.18

122445/
6240

-

P6-0199

Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana

dr. M. Klemenčič

01.01.14-31.12.18

122446/
6241

UL PEF

P6-0215

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

dr. V. Gorjanc

01.01.15-31.12.18

122447/
6242

UL FDV

P6-0218

Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki

dr. M. Ožbot

01.01.14-31.12.16

122448/
6243

-

P6-0229

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

dr. B. Lampič

01.01.13-31.12.16

122449/
6244

-

P6-0235

Slovenska zgodovina

dr. B. Repe

01.01.15-31.12.20

122450/
6245

-

P6-0239

Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

dr. T. Virk

01.01.15-31.12.20

122451/
6246

-

P6-0243

Azijski jeziki in kulture

dr. J. Rošker

01.01.14-31.12.18

122452/
6247

UP FHŠ

P6-0247

Arheologija

dr. M. Budja

01.01.14-31.12.17

122453/
6248

-

P6-0252

Filozofske raziskave

dr. S. Žižek

01.01.15-31.12.20

122454/
6249

-

P6-0265

Medkulturne literarnovedne študije

dr. T. Žigon

01.01.14-31.12.18

122455/
6250

UM FF

P5-0361

Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov

dr. M. Žumer

01.01.13-31.12.16

122456/
6251

-

P6-0400

Družbena pogodba v 21. stoletju: historično-sociološki, filozofsko-etični in izobraževalno-pedagoški vidiki

dr. K. Vidmar Horvat

01.01.15-31.12.19

122461/
6258

UP ZRS, PI

P2-0214

Računalniški vid

dr. F. Solina (Jasna Maver)

01.01.15-31.12.18

122457/
6252

FRI (N)

P3-0338

Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

dr. S. Podnar (Grega Repovš)

01.01.14-31.12.19

122458/
6253

UKC (N)

P6-0282

Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (Raziskave materialne kulture na Slovenskem)

dr. M. Kos Zabel (Katja Mahnič)

01.01.13-31.12.17

122459/
6255

Narodni muzej (N), IJS

P6-0004

Raziskave slovenske glasbene preteklosti

dr. J. Snoj (Matjaž Barbo)

01.01.15-31.12.20

122460/
6256

ZRC SAZU (N)

 

Temeljni, aplikativni in podoktorski raziskovalni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

J7-5553

Multimodalno preučevanje delovnega spomina

dr. G. Repovš

01.08.13-31.07.16

122458/
6532

UKC

J6-5558

Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi

dr. B. Jezernik

01.08.13-30.09.16

122444/
6533

ZRC SAZU

J6-5557

Angažirana preteklost: socialnoantropološka analiza transformacij popularne glasbe na območju nekdanje Jugoslavije

dr. R. Muršič

01.08.13-30.09.16

122444/
6534

ZRC SAZU

J6-6834

Ženske in prva svetovna vojna

dr. M. Verginella

01.07.14-30.06.17

122450/
6542

ZRC SAZU

J7-6856

Konec zgodovine: dvajset let pozneje. Filozofija – politika – ekonomija

dr. M. Dolar

01.07.14-30.06.17

122454/
6546

EF, ZRC SAZU

J6-6845

Konfucijanska prenova in teoretske osnove kitajske modernizacije

dr. J. Rošker

01.07.14-30.06.17

122452/
6544

UP ZRS

J5-6827

Razvoj prototipa bibliografskega informacijskega sistema

dr. M. Žumer

01.07.14-30.06.17

122456/
6541

NUK

J7-6829

Mehanizmi integracije možganske aktivnosti za učinkovit nadzor kognicije

dr. G. Repovš

01.07.14-30.06.17

122458/
6545

MF, UKC

J6-6842

Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine

dr. D. Fišer

01.07.14-30.06.17

122447/
6543

IJS

J6-7173

Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

dr. B. Jezernik

01.01.16-31.12.18

122444/
6559

UL FDV, ZRC SAZU

J6-7180

Slogovna in kompozicijsko-tehnična raznolikost slovenske glasbe od leta 1918 do sodobnosti v luči družbenih sprememb

dr. G. Pompe

01.01.16-31.12.18

122460/
6560

ZRC SAZU

J7-7276

Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v Avstro-ogrski monarhiji (1872-1918)

dr. T. Smolej

01.01.16-31.12.18

122455/
6562

ZRC SAZU, IJS

J6-7364

Jezik in znanost: možnost realizma v moderni filozofiji

dr. S. Žižek

01.01.16-31.12.18

122454/
6561

ZRC SAZU

Z6-6850

(Zlo)rabe lenobe. Figura lenuha v filozofiji, teologiji in politični ekonomiji

dr. S. Hajdini

01.07.14-30.06.16

122440/
6547

-

J2-5495

Merjenje psihofizičnih parametrov kot vhodnih podatkov računalniškega adaptivnega testiranja

dr. J. Drnovšek (Anja Podlesek)

01.08.13-31.07.16

122442/
6536

UL FE (N)

J6-5560

Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza

dr. V. Mikolič (Ksenija Vidmar Horvat)

01.08.13-31.07.16

122461/
6537

UP (N)

J6-5564

Filozofija krize: ekonomija - politika - ekologija

dr. P. Klepec (Gregor Moder)

01.08.13-31.07.16

122454/
6538

SAZU (N)

J7-5569

Medsebojna povezanost usvajanja dvojine in usvajanja števil kot pokazatelj (ne)povezanosti jezika in mišljenja

dr. F. Marušič (Ljubica Marjanovič Umek)

01.08.13-31.07.16

122441/
6539

UNG (N)

J6-6832

Slovenski diplomati in zunanjepolitični vidiki osamosvajanja Republike Slovenije, 1980-1992

dr. J. Pirjevec (Božo Repe)

01.07.14-30.06.17

122450/
6548

UP ZRS (N)

J6-6843

Zgodovinski slovar slovenskega knjižnjega jezika 16. stoletja - 1. zvezek

dr. K. Ahačič (Irena Orel)

01.07.14-30.06.17

122447/
6549

SAZU (N)

J6-6849

Rekonfiguracije ontologije

dr. A. Zupančič Žerdin (Miran Božovič)

01.07.14-30.06.17

122454/
6550

SAZU (N)

J6-6853

Prožnost alpskih pokrajin z vidika naravnih nesreč

dr. B. Komac (Uroš Stepišnik)

01.07.14-30.06.17

122449/
6551

SAZU (N)

J5-6814

Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov

dr. S. Aleksij Glažar (Anja Podlesek)

01.07.14-30.06.17

122442/
6552

UL PEF (N)

L6-6852

Pokrajinska raznolikost in vroče točke Slovenije

dr. D. Perko (Barbara Lampič)

01.10.14-30.09.17

122449/
6553

SAZU (N)

J6-6846

Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin

dr. M. Dović (Bojan Baskar)

01.10.14-30.09.17

122444/
6554

SAZU (N)

J6-7094

Slovenska znanstvena besedila: viri in opisi

dr. T. Erjavec (Darja Fišer)

01.01.16-31.12.18

122447/
6564

IJS (N)

J6-7282

Študija kognitivnih temeljev hierarhije funkcuinalnih projekcij v samostalniški zvezi

dr. R. Žaucer (Gregor Sočan)

01.01.16-31.12.18

122441/
6566

UNG (N)

J6-7152

Oborožena meja. Politično nasilje v severnem Jadranu, 1914-1941

dr. B. Klabjan (Marta Verginella)

01.01.16-31.12.18

122450/
6567

UP ZRS (N)

J6-7069

Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monahije

dr. B. Golec (Sebastjan Vörös)

01.01.16-31.12.18

122454/
6565

ZRC SAZU (N)

J3-7320

Vpliv različnih nevronavigacijskih postopkov na učinkovitost terapevtskega draženja z repetitivno transkranialno magnetno stimulacijo pri depresiji

dr. P. Pregelj (G. Repovš)

01.01.16-31.12.18

122458/
6569

PSIH-KLINIKA(N), UKC, UL MF

J6-7480

Misliti bodočnost: primerjalna antropološka študija pričakovanj v jugovzhodni Evropi

dr. M. Petrović-Šteger (Miha Kozorog)

01.01.16-31.12.18

122444/
6570

ZRC SAZU (N), INZ

L1-7542

Napredek računsko intenzivnih metod za učinkovito sodobno splošnonamensko statistično analizo in sklepanje

dr. E. Štrumbelj (Grega Repovš)

01.01.16-31.12.18

122458/
6568

UL FRI (N)

 

Ciljni raziskovalni programi

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

V6-1510

Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra

dr. B. Lampič

01.10.15-30.04.17

122449/6557

GIS, UL FGG

V5-1506

Kulturni in sistemski dejavniki bralne pismenosti v Sloveniji

dr. P. Vilar

01.10.15-31.10.16

122456/6558

UL PEF, UM PEF, NUK

V6-1509

Koncept madžarsko-slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika

dr. I. Kosem

01.10.15-28.02.17

122447/6555

INV, UM FF

V5-1655

Razvijanje zgodnje in akademske pismenosti v družini, vrtcu in šoli

dr. L. Marjanovič Umek

01.10.16-30.09.18

122441/6572

UL PEF

V4-1631

Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji

dr. A. Udovč (B. Lampič)

01.10.16-31.03.18

122449/6571

UL BF (N)

V6-1633

Priložnosti in možnosti za ohranjanje oz. revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšino skupnostjo v sosednjih državah

dr. S. Novak Lukanovič (V. Gorjanc)

01.10.16-31.01.18

122447/6573

INV (N), SLORI, ZRC SAZU

V6-1647

Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov

dr. K. Ahačič (V. Smole)

01.10.16-30.09.17

122447/6574

ZRC SAZU (N), ALPINEON, AMEBIS, INV, PEI, UL AGRTF, UL FU, UM FF, UM PF, ZVEZA GNS

Opombe:

(N)

RO je nosilka projekta

FF je soizvajalka projekta (koordinator projekta na FF)

 

Projekti ESF in ERC

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM/

Sodelujoči

N6-0018

Ženske in meje

dr. M. Verginella

01.09.13-31.08.16

122450/
6540

-

 

Bilateralni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Država

BI-AR/15-17-010

Umetnost v diaspori: Antropološka raziskava ustvarjalnosti med Slovenci v Argentini in med povratnimi migranti

dr. J. Repič

01.02.15-31.12.17

122704

ARGENTINA

BI-AT/16-17-016 Dejavniki individualizacije v odnosu do staršev pri avstrijskih in slovenskih mladih na prehodu v odraslost in njena vloga v pomembnih življenjskih prilagoditvah dr. M. Zupančič 01.01.16-31.12.17 122704 AVSTRIJA
BI-BA/16-17-017 Vojna kot prelom v vrednotenju preteklih in sodobnih izkušenj dr. M. Habinc 01.01.16-31.12.17 122704 BIH
BI-ME/16-17-003 Družbena in gospodarska zgodovina, kulturna dediščina, sedanjost in prihodnost pašnih planin v Črni gori in Sloveniji dr. P. Štih 01.01.16-31.12.17 122704 ČRNA GORA
BI-FR/16-17-PROTEUS-007 Samodejna obdelava slovenskega besedotvorja dr. G. Perko 01.01.16-31.12.17 122704 FRANCIJA
BI-HR/16-17-012 QUIKK: Štirijezična infrastruktura znanja za področje krasoslovja dr. U. Stepišnik 01.01.16-31.12.17 122704 HRVAŠKA
BI-RS/16-17-013 Slovenci in Srbi v Jugoslaviji dr. B. Balkovec 01.01.16-31.12.17 122704 SRBIJA
BI-RS/16-17-011 Priprava študentov pedagoških ved za delo v inkluzivnih okoljih dr. B. Šteh 01.01.16-31.12.17 122704 SRBIJA
BI-RS/16-17-012 Poučevanje tujih jezikov v Sloveniji in Srbiji – implementacija smernic Sveta Evrope dr. V. Požgaj Hadži 01.01.16-31.12.17 122704 SRBIJA
BI-RU/16-18-031 Prevajanje in tolmačenje v Rusiji in Sloveniji kot medkulturna izmenjava: od tradicionalnih do hibridnih metod in tehnik dr. V. Gorjanc 01.10.16-30.09.18 122704 RUSIJA
BI-RU/16-18-009 Kontrastivno in primerjalno preučevanje ruščine in slovenščine dr. M. Šekli 01.10.16-30.09.18 122704 RUSIJA
BI-RU/16-18-042 Subjektivni kriteriji medsebojnega zaupanja v poslovnih odnosih med Slovenijo in Rusijo dr. A. Avsec 01.10.16-30.09.18 122704 RUSIJA
BI-US/15-16-076 Medkulturni vidiki akademske pismenosti dr. A. Pisanski Peterlin 01.03.15-31.12.16 122704 ZDA
BI-US/15-16-059 Prevajanje majhnih književnosti v osrednje kulture dr. M. Ožbot 01.03.15-31.12.16 122704 ZDA
BI-US/16-17-015 Pametni masovni podatki in digitalna humanistika - mrežni okvir zgodovine invacij dr. M. Žumer 01.01.16-31.12.17 122704 ZDA
BI-US/16-17-020 Mehanizmi integracije možganske aktivnosti v zdravju in bolezni dr. G. Repovš 01.01.16-31.12.17 122704 ZDA
BI-US/16-17-055 Empirične raziskave jezikovnih intervencij dr. R. Grošelj 01.01.16-31.12.17 122704 ZDA

 

Promocija slovenske znanosti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122700

MU-PROM/16-021

Vabljeno predavanje na mednarodnem simpoziju ScotLex-1

I. Kosem

07.04.16-10.04.16

6850

 

Delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih

Šifra

Združenje

Delegat

Trajanje

SM

MZDR/16-1-B2-109

The Association for Logic, Language and Information (ESSLLI)

D. Fišer

16.06.16-13.06.16
19.08.16-21.08.16

122703

MZDR/16-1-B2-103

Internationl Association of University Professors of English (IAUPE)

I. Maver

24.07.16-30.07.16

122703

MZDR/16-1-B2-099

International Union of Ethnological and Anthropological Sciences (IUAES)

R. Muršič

04.05.16-08.05.16

122703

MZDR/16-1-B2-108

Evropsko združenje za kitajsko filozofijo

J. Rošker

09.06.16-11.06.16

122703

MZDR/16-1-B2-085

European Language Council

V. Gorjanc

20.07.16-23.07.16

122703

MZDR/16-1-B2-054

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

M. Žumer

13.08.16-17.08.16

122703

MZDR/16-1-B2-120

Belief narrative network pri International Society for Folk Narrative Research

M. Mencej

19.10.16-22.10.16

122703

MZDR/16-1-B2-098

International Council for Tradicional Music (ICTM)

S. Pettan

10.11.16-13.11.16

122703

Na vrh

Mednarodni projekti 2016

 

Evropski projekti  - 7. okvirni program

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122600/

 

FP7-605140

PLATENSO - Building a platform for enchanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastrn Europe

dr. M. Polič

01.09.13-31.08.16

6342

pdf

GA. No. 613344

MIME - Mobility and Inclusion in Multilingual Europe

dr. N. Pokorn Kocijančič

01.03.14-31.08.18

6348

pdf

 

Evropski projekti  - 7. okvirni program: Marie Curie

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122601/

 

GA_324508

Contributing the Preventive Archaeology: Innovativeness, Development and Presentatiion (CONPRA)

dr. P. Novaković

01.01.13-30.11.16

6338

pdf

Ga No. 2

Comparison of Croatian and Slovenian conservators Ljubo Karaman and France Stele in the context of Vienna School of Art history (CCScVienna)

mag. Ivana Unković
mentorica: dr. S. A. Hoyer

01.06.14-31.05.16

6350

---

 

Projekti strukturnih skladov

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122610/

 

Interreg Alpine Space

YOUrALPS - Educating YOUth for the ALPS: (re)connecting youth and mountain heritage for an inspiring future in the Alps

dr. M. Ogrin

01.11.16-31.10.19

6388

pdf

 

Projekti Evropske komisije

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122620/

 

EP 05/2015-2016

Quality Assurance – European Masters in Conference Interpreting Consortium – QA EMCI Consortium – 2015-2016

dr. A. Maček

01.10.15-30.09.16

6367

pdf

EC 06 - 2016-17

Quality Assurance – European Masters in Conference Interpreting Consortium – QA EMCI Consortium – 2016-2017

dr. A. Maček

01.10.16-30.09.17

 

pdf

EP 06/2015-2016

Dissemination of best practices in conference interpreter training between EU and non-EU languages

dr. T. Mikolič Južnič

01.09.15-31.07.16

6366

pdf

EP 09/2016-2017

Dissemination of best practices in conference interpreter training between EU and non-EU languages

dr. T. Mikolič Južnič

01.09.16-31.07.17

6383

pdf

JUST/2013/JPEN/AG/4594

TraiLLD - Training in Languages of Lesser Diffusion

mag. A. Maček

01.03.14-29.02.16

6347

pdf

WRILAB2

Spletni laboratorij za branje in pisanje v češčini, nemščini, italijanščini in slovenščini kot drugem/tujem jeziku

M. Knez

01.01.14-31.12.16

6349

pdf

SCIC.C1(2016)4908338-EC 07-2016-17

Online (OPEN) resources for Conference Interpreter Training VII (ORCIT VII)

dr. V. Gorjanc

01.10.16-30.09.17

6386

pdf

EC 08 - 2015/2016

Online (OPEN) resources for Conference Interpreter Training VI (ORCIT VI)

dr. V. Gorjanc

01.10.15-30.09.16

6346

pdf

2611-16-040056

DARE: Dare to Care about Equality

dr. R. Kuhar

01.01.16-31.12.17

6369

pdf

 

Erasmus + projekti  

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM/SN

 

2015-1-PL01-KA203-016480

Freely Accessible Central European Soil (FACES)

dr. B. Repe

01.10.15-31.08.18

122910/
4028

---

Erasmus + KA2 - ILO

Information Literacy Online - Developing Multilingual Open Educational Resources Reflecting Multicultural Aspects (ILO)

dr. M. Žumer

01.11.16-31.08.19

122620/
6378

---

ERASMUS + EINFOSE

European Information Science Education: encouraging mobility and learning outcomes harmonization (EINFOSE)

dr. M. Žumer

01.10.16-30.09.18

122620/
6379

---

16-204-021604

Old Guys Say Yes to Community

dr. S. Jelenc Krašovec

01.09.16-31.08.19

122620/
6376

---

TELI 2

Transnational Education in LEADER Implementation 2 (TELI 2)

dr. I. Potočnik Slavič

01.09.16-31.08.19

122620/
6377

---

2016-1-SI01-KA203-021558

DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics

dr. Š. Vintar

01.09.16-31.08.19

122620/
6373

---

VIME

Working with volunteers in migrant language education: roles and competences (VIME)

dr. I. Ferbežar

01.10.16-30.09.18

122620/
6380

---

 

Ostali mednarodni projekti  

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM / SN

 

Agreement-advisory board PETRA-E dr. N. Kocijančič Pokorn 01.04.15-01.10.16

122630/
6841

---
RG003-N-15 Religious organizations and disaster response in contemporary Taiway and China dr. M. Veselič 01.01.16-31.12.18

122640/

6384

---
COST action IS 1206 Femicide Across Europe dr. M. Antić Gaber 11.05.16-13.05.16

122630/
6370

---
12-HERA-JRP-CE-FP-091 ENTRANS: Encounters and Transformations in Iron Age Europe dr. M. Črešnar 30.09.13-29.09.16

122630/
6343

pdf
4300-326/2014/15 SUPER PSIHOLOG - Supervizirana praksa psihologov: Razvoj programa usposabljanja mentorjev in modela supervizirane prakse dr. A. Podlesek 05.02.15-30.04.16

122630/
6360

pdf
OPENN OPENN - Osvojiti politično enakost z novimi imeni dr. M. Antić Gaber 03.02.15-30.04.16

122630/
6361

pdf
16_PA07-C1 START BioEthics Standards in Translational research: an integrated approach of the development of the Knowledge Society in Danube dr. K. Vidmar Horvat 01.04.15-30.04.16

122630/
6363

---
PP-1/2016 International year of global understandaing - Regional action center for Slovenia dr. K. Vintar Mally 01.01.16-31.12.16

 

---
TEH-POM-18/16 University of Iceland, School of Humanities - Faculty of Icelandic and Comparative Cultural Studies - Study visit dr. J. Ciglenečki 17.12.16-23.01.17

122630/
6385

---

Na vrh

 

Tržni projekti 2016

 

 

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Naročnik

CLARIN ERIC

CLARIN - European Research Infrastructure for Language Resources and Technology

dr. D. Fišer

01.10.16-01.10.18

122630/
6382

 

JTDH

Mednarodna konferenca JTDH 2016 v organizaciji Oddelka za prevajalstvo

dr. D. Fišer

29.09.16-01.10.16

122640/
6375

 

CMC CORPORA

CMC CORPORA - Mednarodna konferenca Oddelka za prevajalstvo

dr. D. Fišer

27.10.16-29.10.16

122640/
6374

 

ENTRE CERVANTES

Mednarodna konferenca Entre Cervantes Y Borges: Perspectivas Y desafios v organzaciji Oddelka za romanistiko

dr. B. Pihler Ciglič

03.11.16-04.11.16

122640/
6371

 

3340-14-144003

Vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala Jezikovna politika Republike Slovenije

dr. M. Stabej

16.07.14-31.12.17

122710/
6842

Ministrstvo za kulturo RS

 

Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem

dr. U. Lipovec Čebron

19.07.16-18.01.18

122710/
6827

Ministrstvo za notranje zadeve RS

PROSO

Opredelitev in določitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo

dr. S. Kušar

01.06.16-31.12.16

122710/
6372

 

3340-15-141007

Nadgradnja korpusov Gigafida, Kres, ccGigafida in ccKres

dr. S. Krek

04.11.15-15.11.18

122710/
6849

Ministrstvo za kulturo RS

159/2015-FF

Thematic country review

dr. K. Ermenc Skubic

26.11.15-17.02.16

122710/
6368

Fondazione Giacomo Brodolini

PP-2013-10

Center za jezikovne vire intehnologije (CJVT UL)

dr. Š. Vintar

07.12.12 do preklica

122740/
6822

različni

Strokovna podpora

Strokovna podpora fokusnim skupinam v sklopu priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050; sklop 4; Strokovna podpora foksunim skupinam v sklopu priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 za gorska in obmejna območja

dr. B. Lampič

01.10.16-31.12.2016

122710/
6381

Ministrstvo za okolje in prostor RS

Life o grassland

Analiza socialno-ekonomskih vplivov projektnih aktivnosti na lokalno gospodarstvo in prebivalstvo

dr. K. Vintar Mally

01.08.16-01.08.2020

122720/
6829

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

ARC-Arheološki raziskovalni center

ARC  - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških ostalin v Predgradu (tabor)

dr. P. Novaković

09.11.11 do preklica

122300/
6750

KS Poljanska dolina

ICCHS

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave

dr. M. Klemenčič

01.01.16 do preklica

145419/
1201

 

 

Laboratorij za kognitivno nevroznanost

dr. G. Repovš

05.03.15 do preklica

122301/
6731

 

Na vrh