Back to top

ICCHS - Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave / International Center for Comparative Historical Studies

 

Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva

Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

 

Spletna stran v pripravi / Web page under construction

 

Vodja / Head

prof. dr. Matej Klemenčič

Oddelek za umetnostno zgodovino / Art History Department

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani / Faculty of Arts, University of Ljubljana

Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

matej.klemencic@ff.uni-lj.si

 

Namestnik / Deputy 

doc. dr. Dušan Mlacović

Oddelek za zgodovino /  Department of History

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani / Faculty of Arts, University of Ljubljana

Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

dusan.mlacovic@ff.uni-lj.si

 

Naslov / Address

c/o Oddelek za umetnostno zgodovino

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

c/o Art History Department

Faculty of Arts, University of Ljubljana

Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija