Back to top

Projekt strukturnega sklada

Ime projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo
Kratica projekta SKUM
Šifra projekta C3330-17-319173
Obdobje 18.8.2017-30.6.2022
Prijavitelj projekta Univerza na Primorskem
Vodja projekta prof. dr. Bogdana Borota
Vodja projekta na UL FF prof. dr. Robi Kroflič
Namen in cilji projekta

Projekt SKUM temelji na dveh idejah, ki ju je zasnoval prof. dr. Robi Kroflič.

1. Umetniška izkušnja ima velik pedagoški potencial, saj dostopa do spoznanja realnosti na poseben način, kot simbolno posredovana izkušnja ‒ z estetskim, domišljijskim dopolnjevanjem umetniških kodov prejemnik doživlja in reflektira izkušnje drugih in tako etično zori. Zato je umetnost vrednota na sebi. Sodobne raziskave pa pedagoškemu delu z umetniško izkušnjo pripisujejo številne pozitivne učinke:  spodbujanje mnogoterih inteligentnosti (Gardner), narativnega mišljenja (Bruner), kreativnosti (Robinson, Egan), inovativnih oblik učenja (Pringle) ter identitete in moralne samopodobe (Nussbaum).

2. Za razvoj kulture so subjektivizacija, fikcijskost in mnogopomenskost izkušnje, ki jo dosežemo z umetniškimi jeziki, enako pomembni kot znanstveni diskurzi. 

Poučevanje v umetnosti in s pomočjo umetniške izkušnje ter ustvarjanje prostorov, kjer se omogoča dostop do umetniške izkušnje, nakazuje potrebo po novih didaktičnih pristopih in praksah ter inovativnih učnih okoljih. Zato je namen projekta nadalje razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, podprtih z novimi didaktičnimi pristopi, ki bodo krepile sporazumevalne zmožnosti otrok/učencev/mladostnikov. Posebna pozornost bo namenjena razvoju teh vsebin v kulturno manj spodbudnih okoljih in afirmaciji v vzgojno-izobraževalnih okoljih manj uveljavljenih področij umetnosti.

Temeljna cilja projekta SKUM sta:

  • ugotoviti, koliko in na kakšen način vrtci in šole omogočajo otrokom/mladostnikom stik z vrhunskimi umetniškimi izkušnjami;
  • razvijati didaktične pristope in nove oblike povezovanja vzgojno-izobraževalnega dela z umetniškimi dejavnostmi ter pri tem vključiti tudi manj uveljavljena področja umetnosti.
Aktivnosti

1. aktivnost: Analiza stanja

2. aktivnost: Celovito načrtovanje, razvijanje in implementacija pedagoških strategij, pristopov oz. praks

3. aktivnost: Celovita vzpostavitev podpornega okolja za vzgojno-izobraževalne zavode

4. aktivnost: Celovito načrtovanje in izvedba evalvacije projekta

5. aktivnost: Promocija projekta

Partnerji projekta projektna spletna stran
Spletna stran projekta

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.