Noč raziskovalcev
SL | EN
ZAPOSLENI | KONTAKT | VIS | RSS | INTRANET | E-POŠTA

Search form

O FAKULTETI
O nas

ŠTUDIJ
Oddelki in študij

RAZISKOVANJE
Raziskovanje in razvoj

DEJAVNOSTI
Centri in tečaji

KNJIGE
Založba in knjigarna

OHK
Knjižnica

OB ŠTUDIJU
Študijske strani

100 LET
Stoletnica

Back to top

Temeljni raziskovalni projekt - V IZDELAVI

Članica UL UL Filozofska fakulteta
Šifra J6-9372
Naziv projekta Terminologija in sheme znanja v medjezikovnem prostoru (TermFrame)
Obdobje 1.7.2018 - 30.06.2021
Letni obseg 0,86 FTE
Vodja dr. Špela Vintar
Veda Humanistične vede
Sodelujoče RO sicris
Institut 'Jožef Stefan'
Vsebinski opis projekta  

TermFrame je triletni raziskovalni projekt (1. 7. 2018 – 30. 6. 2021), ki se ukvarja s terminologijo in znanjem na presečišču jezikov, kognicije in računalništva. Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Raziskovalna ideja izhaja iz hipoteze, da pojmi in kognitivne strukture niso univerzalni in statični, temveč fluidni, dinamični in odvisni od številnih dejavnikov, kot so kontekst, jezik in kultura.


Naš glavni cilj je raziskati pojmovne strukture na področju krasoslovja v treh jezikih, angleščini, slovenščini in hrvaščini, ter iz dveh komplementarnih perspektiv, jezikoslovne in računalniške.

Naš delovni načrt zajema ustvarjanje in označevanje trijezičnega specializiranega korpusa, luščenje znanja v obliki terminov, definicij in relacij, podrobne semantične analize in primerjave med jeziki, žanri in konteksti, razvoj inovativne spletne infrastrukture za obdelavo in predstavljanje domensko specifičnega znanja z naprednimi vizualizacijami ter končno ustvarjanje zbirke znanja za krasoslovje TermFrame.

Infrastruktura TermFrame in baza znanja bosta zagotovila novo obliko terminološkega opisa in predstavitve s poudarjanjem jezikovnih in/ali kulturnih elementov v pojmovnem strukturiranju domene. Poleg tega bo projekt prinesel nov terminološki vir za področje krasoslovja, ki bo olajšal prevajanje, turizem, raziskave, poučevanje in odkrivanje krasa.Sestava projektne skupine SICRIS
Faze projekta in njihova realizacija  

WP1: Zagotavljanje podatkov (meseci 0-6):

 • Vodilni partner: UL.
 • Korpus: trijezični (angleški, slovenski, hrvaški) vzporedni-primerljivi korpus besedil s področja krasoslovja bo zgrajen, oblikoskladenjsko označen in stavčno poravnan. Ciljna velikost korpusa je ca. 1 milijon besed na jezik. Korpus bomo zgradili v orodju Sketchengine.
 • Zbiranje in digitalizacija obstoječih terminoloških virov za krasoslovje.

WP2 Odkrivanje znanja (meseci 7-24):

 • Vodilni partner: IJS.
 • Z obstoječimi orodji bodo kandidati za termine in definicije samodejno izluščeni iz treh jezikov. To bo najprej izvedeno enojezično, v naslednjem koraku pa bomo razvili metode za luščenje iz vzporednih in primerljivih podatkov.

WP3 Analiza struktur znanja v različnih jezikih, žanrih, tipih in izvorih besedil (meseci 11-29):

 • Vodilni partner: UL.
 • Ta delovni paket poteka vzporedno z WP2 in predstavlja jezikovni in neavtomatski del procesa modeliranja znanja.
 • Kot prvi korak WP2 bodo izluščeni terminološki kandidati, variacije in prevodi. Ker predpostavljamo, da so mnogi krasoslovni pojmi v resnici nejasni, z različnimi in nasprotujočimi si definicijami in semantičnimi polji, pa tudi odvisni od jezika ali regije, bo prva naloga WP3 preverjanje in kategoriziranje terminov ter njihovih resničnih ali bližnjih sopomenk kot tudi terminoloških variacij, ki jih najdemo v besedilih.
 • Definicijske strukture in relacije, opredeljene v WP2, bodo ročno označene s semantičnimi komponentami po teoriji terminologije shem in tako  bodo dodeljene  semantične vloge elementom v definiciji, kot so LOCATION, FUNCTION, RESULT ali FORM.

WP4 Oblikovanje podatkovne infrastrukture za bazo TermFrame (meseci 13‐30):

 • Vodilni partner: IJS.
 • Namen te faze je vzpostavitev trajnostnega delokroga za zbiranje in potrjevanje specializiranega znanja, pa tudi oblikovanje rešitve za fleksibilno besedilno in vizualno spletno predstavitev preverjenega znanja. Naloga vključuje integracijo obstoječih odprtokodnih orodij ter razvoj lastnih programskih rešitev v celovito spletno okolje. Vizualizacijo BioMine bomo prilagodili, da bo podpirala večjezično vizualizacijo pojmov, s tem pa omogočala odkrivanje kognitivnih struktur in razlik med jeziki in kulturami.

WP5. Pridobivanje podatkov za bazo znanja TermFrame in vnos (meseci 25-36):

 • Znanje o pojmovnih razmerjih, terminih, definicijah in kontekstih, ki ga bomo izluščili iz korpusov ter dopolnili s strokovnjaki v fazah 1‐4, bo preneseno v okolje TermFrame ter ovrednoteno s strani uporabnikov (raziskovalcev, prevajalcev, študentov itd.


Spletna stran projekta Povezava
Bibliografske reference SICRIS

 

UL FF

IJS

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

 

 

 

 

 

FF izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljev s teh področij.

 

EDUROAM

Fakulteta je opremljena z brezžičnimi oddajniki. Na voljo je brezžično akademsko omrežje Eduroam. Dostop do tega omrežja je na voljo vsem vpisanim študentom/študentkam in zaposlenim na fakulteti. Do omrežja Eduroam lahko dostopate povsod, kjer je na voljo signal (doma in v tujini).

KONTAKT

Univerza v Ljubljani
FF - Filozofska fakulteta

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel:01/241-10-00; fax:01/425-93-37

info@ff.uni-lj.si

www.ff.uni-lj.si  

         

Obvestilo o piškotkih

KONTAKT

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12

1000 Ljubljana
tel: 01/241 85 00; fax: 01/241 86 60

rektorat@uni-lj.si

http://www.uni-lj.si