Back to top

Temeljni raziskovalni projekt

Članica UL UL Filozofska fakulteta
Šifra J6-1812
Naziv projekta Teatraličnost oblasti: Hegel in Shakespeare o sodobnih strukturah oblasti
Obdobje 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022
Letni obseg 1,66 FTE
Vodja dr. Gregor Moder
Veda Humanistične vede / Filozofija
Sodelujoče RO sicris
Vsebinski opis projekta  

Ta raziskovalni projekt je filozofska raziskava teatralnosti oblasti, zamišljena kot serija heglovskih intervencij v Shakespearjevo delo. Zagovarjali bomo stališče, da političnih razmerij in struktur ni mogoče zadostno pojasniti zgolj z razlago racionalnih interesov in zmožnosti vpletenih posameznikov ali skupin. Ustrezna interpretacija oblasti mora pojasniti tudi ideološko dimenzijo, dimenzijo, zakoreninjeno v željah in fantaziji. Politična oblast je utemeljena ne samo z interesi in okoliščinami, temveč je tudi odvisna od učinkov argumentacije, retorike, prezentacije in uprizoritve. To dimenzijo v najširšem pomenu prepoznavamo kot dimenzijo »teatralnosti oblasti«.

Političnofilozofska tradicija, pa tudi sodobne razprave o tem vprašanju, se ponavadi teatralnosti oblasti lotijo z enim od naslednjih dveh pristopov. Prvič, teatralnost v politiki, religiji in javnem diskurzu na sploh razumejo kot cirkus, sovražen resnici, in ga moralno obsojajo. Drugič, k vprašanju oblasti pristopijo skozi kritiko ideologije, pri tem pa razumejo oblast kot vselej že teatralno in se osredotočijo na boj za oblast, ne na presojanje argumentov. Ta projekt pa vztraja pri stališču, da mora ustrezna analiza oblasti preseči to alternativo in zagovarjati pomembnost kategorije resnice v okviru oblasti kot inherentno teatralne.

Stava tega projekta pa je, da če se hočemo premakniti onstran alternative med moralnim obsojanjem teatralnosti in brezpotjem kritike ideologije, potem bi bila morda lahko zelo koristna zamenjava perspektive. Zato se bomo lotili raziskave, kako gledališče samo misli gledališkost oblasti. Dve figuri utelešata zgodovinski prehod od zgodnjenovoveške k poznonovoveški teatralnosti oblasti: Hegel in Shakespeare.

Sta privilegirani instanci premika od gledališkega prikaza kraljevske suverenosti do mikrofizike in mikroteatralnosti oblasti. Zato predlagamo raziskavo teatralnosti oblasti skozi serijo heglovskih intervencij v Shakespearjevo gledališče. Naša splošna teza je, da nam bo tak ovinek skozi gledališko dojemanje gledališkosti oblasti omogočil pridobiti inovativna, izvirna orodja, ki bodo lahko v pomoč pri premagovanju težav bolj tradicionalnih pristopov politične in socialne filozofije.

Cilji naše raziskave so analiza koncepta teatralnosti zakona in oblasti, vloge komedije in humorja v razmerju do oblasti, koncepta avtoritete, pojma političnega dejanja in ideje ponavljanja v zgodovini kot gledališke ponovitve.

Sestava projektne skupine sicris
Faze projekta in njihova realizacija  

(1) Priprava in notranja evalvacija: letni evalvacijski sestanki.

(2) Bralna skupina in koordinacija dogodkov: formacija bralne skupine, ki bo služila kot platforma za vzpostavitev kontinurirane diskusije v zvezi z osrednjimi vprašanji, ki jih zastavlja projekt.
(3) Mednarodna konferenca: organizacija mednarodne konference na temo teatralnosti oblasti.
(4) Priprava knjige:  znanstvena monografija na temo teatralnosti oblasti.
(5) Diseminacija: izdaja znanstvene konference, organizacija mednarodne konference, objava znanstvenih člankov.
(6) Poročila & Finalizacija: zaključek vseh aktivnosti, finalizacija knjige, pisanje zaključnega poročila.
(7) Individualno delo

Bibliografske reference

SICRIS

 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.