Back to top

Temeljni raziskovalni projekt

Članica UL UL Filozofska fakulteta
Šifra J6-1806
Naziv projekta Primerjava učinkovitosti kognitivnega in lingvističnega zdravljenja: vedenjske metode in metode transkranialne magnetne stimulacije
Obdobje 1. 7 .2019 - 30. 6. 2022
Letni obseg 1,66 FTE
Vodja dr. Christina Manouilidou
Veda Humanistične vede / Jezikoslovje
Sodelujoče RO

sicris

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Spletna stran projekta spletna povezava
Vsebinski opis projekta  

Namen projekta je poglobljeno preučevanje učinkovitosti: (a) kognitivne in jezikovne rehabilitacije pri ljudeh s pridobljenimi jezikovnimi motnjami (žariščne okvare vs. nevrodegenerativne bolezni možganov) ter preučevanje medsebojne povezanosti med njima; in (b) vedenjskega pristopa na splošno z ali brez dodatka neinvazivne možganske stimulacije, njunega vpliva na kakovost življenja, ki temelji na dolgoročnih učinkih zdravljenja.

Za preučevanje le-teh bo vedenjsko zdravljenje osredotočeno na bodisi jezikovne bodisi osnovne kognitivne procese ter kombinirano z ali brez dvojno-slepim, s placebom kontroliranim rTMS zdravljenjem pri posameznikih s pridobljenimi jezikovnimi motnjami. Z izvedbo te primerjalne študije bomo priskrbeli klinične dokaze (kvalitativne in kvantitativne) o tem, (a) ali ljudem z jezikovnimi težavami koristi čista kognitivna in jezikovna terapija, (b) ali zdravljenje z rTMS izboljša jezikovno funkcijo v primerjavi s standardnim vedenjskim pristopom. 

Sestava projektne skupine

SICRIS

Faze projekta in njihova realizacija  

Faza 1.: Postavitev projekta, izdelava osnovnih materialov in pregled bolnikov [M1-M18]

Faza 2: Izvedba osnovnega ovrednotenja jezikovnih zmožnosti [M7-M24]

Faza 3: Izdelava protokola terapije (vedenjski in rTMS) [M6-M12]

Faza 4: Izvedba terapevtskega protokola [M13-M30]

Faza 5: Celovita statistična analiza in posredovanje informacij [M30-M36]

Bibliografske reference

SICRIS

 

 

MANOUILIDOU, Christina, NERANTZINI, Michaela. Treatment and intervention approaches for the improvement of language abilities in neurodegenerative diseases. V: ARGYROPOULOS, Georgios P. D. (ur.). Translational neuroscience of speech and language disorders. Cham: Springer, 2020. Str. 21-46. Contemporary clinical neuroscience. ISBN 978-3-030-35687-3. DOI: 10.1007/978-3-030-35687-3_3. [COBISS.SI-ID 71606370]

 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.