Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

2. stopnja E

 

2020/21

1. LETNIK

KT

opombe

Obvezni predmeti

Renesansa

3

 

Zgodovina svetovne književnosti 3 – vaje I

3

 

Kreativno pisanje 1 – poezija

3

 

Literarno prevajanje

6

 

Nietzsche in slovenska literatura

6

 

Primerjalna književnost 3 – vaje

3

 

Grško, judovsko in rimsko pesništvo v antiki

6

 

Francoski roman v 18. in 19. stoletju

6

 

Teorija literarnega diskurza

3

 

Notranji izbirni predmeti – Izbirni humanistični predmet I

Antika v kulturi novega veka

3

Študenti izberejo enega izmed navedenih predmetov.

Antična antropologija in filozofija kulture: izbrana poglavja

Filozofija umetnosti in kulture

Notranji izbirni predmeti – Izbirni humanistični predmet II

Kulturna hermenevtika

3

Študenti izberejo enega izmed navedenih predmetov.

Čustva in spoznanje

Zunanji izbirni predmeti

Zunanji izbirni predmet(i)

15

Študenti izberejo predmete iz košarice zunanjih izbirnih predmetov v skupni višini 15 KT.

 

 

2. LETNIK

KT

opombe

Obvezni predmeti

Renesansa

3

 

Zgodovina svetovne književnosti 3 – vaje II

3

 

Kreativno pisanje 2 – poezija

3

 

Metodologija (predavanja + vaje)

8

 

 

Magistrski seminar – analiza literarnih besedil

5

 

Magistrsko delo

20

 

Zunanji izbirni predmeti

Zunanji izbirni predmeti

18

Študenti izberejo predmete iz košarice zunanjih izbirnih predmetov v skupni višini 18 KT.