Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

2. stopnja D, P

 

2020/21

1. LETNIK

KT

opombe

Obvezni predmeti

Renesansa

3

 

Grško, judovsko in rimsko pesništvo v antiki D, P

3

 

Metodologija (predavanje)

3

 

Komparativistični izbirni predmet 1

Literarno prevajanje

6

Študenti izberejo enega izmed navedenih predmetov.

Nietzsche in slovenska literatura

Pedagoški modul – skupni del

SDPM Psihologija za učitelje,

SDPM Didaktika,

SDPM Pedagogika,

SDPM Andragogika

12

 

SDPM  Opazovalna praksa pri psihologiji, SDPM Opazovalna praksa pri didaktiki, SDPM  Opazovalna praksa pri pedagogiki, SDPM  Opazovalna praksa pri andragogiki

Študenti izberejo eno opazovalno prakso.

SDPM Humanistika in družboslovje, SDPM Raziskovanje učnega procesa, SDPM    Slovenščina za učitelje

Študenti izberejo enega izmed navedenih predmetov.

Zunanji izbirni predmeti

Zunanji izbirni predmeti

3

Študenti izberejo predmete iz košarice zunanjih izbirnih predmetov v skupni višini 3 KT.

 

 

2. LETNIK

KT

opombe

Obvezni predmeti

Renesansa

3

 

Pedagoška praksa

6

 

Didaktika književnosti 1*

3

 

Klasična in sodobna svetovna književnost – vaje

3

 

Magistrsko delo

9

 

Pedagoški izbirni predmet 1

Književnost za šolsko rabo

3

Študenti izberejo enega izmed navedenih predmetov.

Kompetence pri pouku književnosti

Komparativistični izbirni predmet 2

Kreativno pisanje 1 – poezija

3

Študenti izberejo enega izmed navedenih predmetov.

Zgodovina svetovne književnosti 3 – vaje II

* Študenti dvopredmetnega pedagoškega študija Primerjalna književnost in literarna teorija in Slovenistika morajo zaradi podvajanja predmeta na obeh študijskih programih znotraj študijskega programa Primerjalna književnost in literarna teorija namesto Didaktike književnosti 1 izbrati en zunanji izbirni predmet v višini 3 KT ali predmet iz nabora Pedagoških izbirnih predmetov 1, ki si ga še niso izbrali.