Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

 

1. stopnja E

2020/21

1. LETNIK

KT

opombe

Obvezni predmeti

PK1 Uvod v primerjalno književnost E

6

 

PK1 Uvod v študij književnosti - vaje

3

 

PK1 Zgodovina avantgard E

6

 

PK1 Uvod v literarno teorijo E

6

 

PK1 Primerjalna verzologija E

6

 

PK1 Slovenska književnost

6

 

PK1 Slovenski jezik

6

 

PK1 Nemški jezik 1

6

 

PK1 Angleški jezik

3

 

PK1 Pregled svetovne književnosti

6

 

Zunanji izbirni predmeti

Zunanji izbirni predmeti

6

Študenti izberejo predmete iz košarice zunanjih izbirnih predmetov v skupni višini 6 KT.

 

 

2. LETNIK

KT

opombe

Obvezni predmeti

PK1 Estetika od antike do romantike

6

 

PK1 Zgodovina romana

6

 

PK1 Primerjalna književnost 2 – vaje I

4

 

PK1 Ruska klasična literatura – obdobje realizma

3

 

RU1 Ruska klasična literatura – obdobje klasicizma in romantizma

3

 

PK1 Sodobni slovenski roman

6

 

PK1 Nemški jezik 2

6

 

Notranji izbirni predmeti

PK1 Slovenski roman v kontekstu

6

Študenti izberejo enega izmed navedenih predmetov.

PK1 Literatura in etika

 

PK1 Izbirni seminar: Literatura in umetnosti

10

Študenti izberejo dva izmed razpisanih seminarjev.

PK1 Izbirni seminar: Svetovni roman

PK1 Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija

PK1 Izbirni seminar: Literarna kritika

PK1 Izbirni seminar: Dramatika

Zunanji izbirni predmeti

Zunanji izbirni predmeti

10

Študenti izberejo predmete iz košarice zunanjih izbirnih predmetov v skupni višini 10 KT.

 

 

3. LETNIK

KT

opombe

Obvezni predmeti

PK1 Estetika od antike do romantike

6

 

PK1 Primerjalna književnost 2 – vaje II

4

 

PK1 Realizem in naturalizem E

6

 

AHŠ1 Književnost antične Grčije

3

 

PK1 Diplomsko delo E

12

 

Notranji izbirni predmeti

PK1 Slovenski roman v kontekstu

6

Študenti izberejo enega izmed navedenih predmetov.

PK1 Literatura in etika

 

PK1 Izbirni seminar: Literatura in umetnosti

10

Študenti izberejo dva izmed razpisanih seminarjev.

PK1 Izbirni seminar: Svetovni roman

PK1 Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija

PK1 Izbirni seminar: Literarna kritika

PK1 Izbirni seminar: Dramatika

Zunanji izbirni predmeti

Zunanji izbirni predmeti

13

Študenti izberejo predmete iz košarice zunanjih izbirnih predmetov v skupni višini 13 KT.