Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

1. stopnja DVO

 

 

2020/21

1. LETNIK

KT

opombe

Obvezni predmeti

PK1 Uvod v primerjalno književnost D

4

 

PK1 Uvod v študij književnosti - vaje

3

 

PK1 Zgodovina avantgard D

4

 

PK1 Uvod v literarno teorijo D

4

 

PK1 Primerjalna verzologija D

4

 

PK1 Pregled svetovne književnosti*

6

 

Zunanji izbirni predmeti

Zunanji izbirni predmet(i)

5

Študenti izberejo predmete iz košarice zunanjih izbirnih predmetov v skupni višini 5 KT.

 

* Študenti dvopredmetnega študija Primerjalna književnost in literarna teorija in Slovenistika morajo zaradi podvajanja predmeta na obeh študijskih programih na Primerjalni književnosti in literarni teoriji izbrati predmet Književnost antične Grčije (3 KT) in en zunanji predmet v višini 3 KT.

 

 

 

2. LETNIK

KT

opombe

Obvezni predmeti

PK1 Estetika od antike do romantike

6

 

PK1 Zgodovina romana

6

 

PK1 Primerjalna književnost 2 – vaje I

4

 

Notranji izbirni predmeti

PK1 Slovenski roman v kontekstu

6

Študenti izberejo enega izmed navedenih predmetov.

PK1 Literatura in etika

 

PK1 Izbirni seminar: Literatura in umetnosti

 

 

PK1 Izbirni seminar: Svetovni roman

5

Študenti izberejo enega izmed razpisanih seminarjev.

PK1 Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija

PK1 Izbirni seminar: Literarna kritika

PK1 Izbirni seminar: Dramatika

Zunanji izbirni predmeti

Zunanji izbirni predmeti

3

Študenti izberejo predmete iz košarice zunanjih izbirnih predmetov v skupni višini 3 KT.

 

 

3. LETNIK

KT

opombe

Obvezni predmeti

PK1 Estetika od antike do romantike

6

 

PK1 Primerjalna književnost 2 – vaje II

4

 

PK1 Realizem in naturalizem D

3

 

PK1 Diplomsko delo D

6

 

Notranji izbirni predmeti

PK1 Slovenski roman v kontekstu

6

Študenti izberejo enega izmed navedenih predmetov.

PK1 Literatura in etika

 

PK1 Izbirni seminar: Literatura in umetnosti

5

Študenti izberejo enega izmed razpisanih seminarjev.

PK1 Izbirni seminar: Svetovni roman

PK1 Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija

PK1 Izbirni seminar: Literarna kritika

PK1 Izbirni seminar: Dramatika