Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Vsak študent, ki odhaja na praktično usposabljanje PK2 Pedagoška praksa, mora biti zavarovan za primer poškodbe pri delu ter za posebne primere zavarovanja. Študente prosimo, da podatke o praktičnem usposabljanju sporočite v tajništvo čim prej oziroma najpozneje do 25. v mesecu za prakso v naslednjem mesecu (torej, če odhajate na prakso v aprilu, morate podatke o tem sporočiti najpozneje do 25. marca). 

Prosimo, da na tajništvo posredujete naslednje podatke: 

- ime predmeta, pri katerem opravljate prakso

- ime mentorja na FF

- ime mentorja na ustanovi, kjer opravljate prakso

- naziv ustanove, kjer opravljate prakso

- trajanje prakse: začetni in končni datum (če nimate končnega datuma, navedite vsaj predviden datum zaključka prakse)