Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Trenutno poteka sklepna faza raziskave

- Priprava tematske številke revije Primerjalna književnost.

- Priprava dveh tematskih številk revije Književna istorija: časopis za nauku o književnosti.

 

Ongoing studies

- Special edition of Primerjalna književnost.

- Special editions of Književna istorija: časopis za nauku o književnosti.