Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Razvoj pomena slovenske literature smo zajeli tudi skozi analizo zbranih podatkov o spolu literarnih nagrajencev ter podatkov o odnosu med literaturo in drugimi umetnostmi pri podeljevanju nacionalnih umetniških ter literarnih nagrad. Rezultate povzemamo s pomočjo grafov, ki jih je uredil in spremno besedilo zapisal dr. Jernej Habjan.