Back to top

Vodstvo fakultete

 

Dekan

red. prof. dr. Roman Kuhar

E-naslov: roman.kuhar@ff.uni-lj.si 
Telefon:

01 241 10 05

 

Prodekani

red. prof. dr. Gašper Ilc

 

Prodekan za dodiplomski in magistrski študij in informacijski sistem

E-naslov: 

gasper.ilc@ff.uni-lj.si 

Telefon: 

01 241 10 05

 

 

izr. prof. dr. Jasna Mažgon

 

Prodekanja za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno delo

E-naslov:

jasna.mazgon@ff.uni-lj.si

Telefon:

01 241 10 05

 

 

izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič

 

Prodekanja za kakovost in založništvo

E-naslov:

barbara.pihlerciglic@ff.uni-lj.si

Telefon: 

01 241 10 05

 

 

 izr. prof. dr. Katja Vintar Mally

 

Prodekanja za gospodarske zadeve in organizacijo delovanja fakultete ter mednarodno sodelovanje

 E-naslov:

katja.vintarmally@ff.uni-lj.si 

 Telefon: 

 01 241 10 05

 

 

Katja Černe

  prodekanja študentka

E-naslov:

prodekanstudent@ff.uni-lj.si
Telefon: 

01 241 11 82

 

Tajnik fakultete

Tanja Hribar

e-naslov: 

tanja.hribar@ff.uni-lj.si; tajnik@ff.uni-lj.si

Telefon: 

01 241 10 03