Back to top

Jubilejna nagrada

Članom sindikata v okviru izplačila jubilejne nagrade za javnega uslužbenca pripada 20% višji znesek. Člane sindikata, ki pričakujejo izplačilo pozivamo, da o tem obvestijo vodstvo sindikata, ki bo v računovodstvo oddalo vlogo za višje izplačilo.

Do nagrad so upravičeni uslužbenci za 10, 20 in 30 let delovne dobe, pri čemer se upošteva delovna doba, ki jo je zaposleni izpolnil pri delodajalcu v javnem sektorju.