Back to top

Blagajna vzajemne pomoči »Čebelica«

Blagajna vzajemne pomoči Čebelica deluje v okviru sindikata. Člani sindikata, ki podpišejo pristopno izjavo in preko osebnega dohodka plačujejo mesečno članarino v višini 10€, so upravičeni do brezobrestnega posojila v višini 400€. Prijavnico in vse potrebne informacije dobite pri Andreji Končan, soba 428.