Back to top

Visokošolski sindikat Slovenije – Sindikat Filozofske fakultete združuje in zastopa interese vseh zaposlenih in honorarnih sodelavk na Filozofski fakulteti univerze v Ljubljani – učiteljic, sodelavk, raziskovalk, strokovnih in tehničnih delavk. 

Predsednik sindikata: Jernej Kosi (jernej.kosi@ff.uni-lj.si)
Podpredsednica sindikata: Lilijana Burcar (lilijana.burcar@guest.arnes.si)
Sekretarka sindikata: Olivera Novaković (olivera.novakovic@ff.uni-lj.si)

Izvršni odbor: Jernej Kosi, Marjetka Ščelkov, Andraž Jež, Luka Omladič, Lilijana Burcar, Gorazd Kovačič, Olivera Novaković, Mojca Kovač Šebart, Agata Šega, Marko Marinčič, Primož Krašovec, Peter Simonič, Andreja Hočevar

Nadzorni svet: Urša Geršak,Vanda Vremšak-Richter, Zdravko Kobe

***

Stran je v izgradnji. Za dodatne informacije, prosimo, poglejte na spletno stran Visokošolskega sindikata Slovenije:

http://www.sindikat-vss.si/p/sul-fs-ff.html