Back to top

 

Pravila in Pravilniki

Pravila - povezave

Pravilniki in merila - povezave

 

Pravilnik in merila - študijsko področje

Statut UL in pravilniki

 

Pravila uporabe celostne podobe

Celostna podoba FF zajema naslednje sklope:

  • Osnovna vizualna razpoznavna sredstva
  • Poslovne tiskovine, štampiljke, vizitke, mape in vabila
  • Označevalni sistem
  • Zastave
  • Publikacije UL
  • Promocijske izdelke

Primere postavitve tiskovin in materialov so na voljo v Pravilih za uporabo logotipa FF.

Najbolj pogosta uporaba celostne grafične podobe je uporaba logotipa FF. Slednji je na voljo v formatih GIF, JPG, Adobe Illustrator, PostScript in PNG:

GIF JPG PNG PDF Adobe Illustrator Post Script
GIF JPG PNG PDF Adobe Illustrator Post Script
GIF JPG PNG PDF Adobe Illustrator Post Script
   GIF  JPG  PNG PDF Adobe Illustrator Post Script 
   GIF JPG PNG PDF  Adobe Illustrator  Post Script 
GIF JPG PNG PDF Adobe Illustrator Post Script
GIF JPG PNG PDF Adobe Illustrator Post Script
GIF JPG PNG PDF Adobe Illustrator Post Script