Back to top

Predstavniki FF v komisijah Senata UL

Senat UL je na 2. seji dne 21. 11. 2017 imenoval nove člane delovnih teles senata UL (FF ima člane v 13. komisijah od 20) za naslednje mandatno obdobje:

 

 • Disciplinska komisija II. stopnje za študente (doc. dr. Gorazd Kovačič)
 • Habilitacijska komisija (prof. dr. Martina Ožbot Currie)
 • Komisija za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Maja Šabec)
 • Komisija za doktorski študij (prof. dr. Smiljana Komar)
 • Komisija za kakovost (izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič)
 • Komisija za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc)
 • Komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Tone Smolej)
 • Komisija za Prešernove nagrade študentom (prof. dr. Jasmina Markič)
 • Komisija za pritožbe študentov (doc. dr. Irena Samide)
 • Komisija za razvoj knjižničnega sistema (izr. prof. dr. Polona Vilar)
 • Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov (dr. Luka Omladič)
 • Komisija za študente s posebnim statusom (izr. prof. dr. Hotimir Tivadar)
 • Statutarna komisija (prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn)

     

      Mandat članov delovnih teles senata traja najdlje do konca mandata Senata UL, in sicer najkasneje do 30. 9. 2021.

      Mandat študentov je eno leto.