Back to top

Predstavitev

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izdaja najnovejše raziskovalne dosežke humanističnih in družboslovnih ved, ki jih združuje ljubljanska Filozofska fakulteta. Z več kot 70 novimi naslovi na leto se naša založba uvršča med največje znanstvene založbe s področja humanistike in družboslovja pri nas in tako pomembno prispeva k prepoznavnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot osrednje humanistično-družboslovne institucije pri nas.

 

Znanstveno založništvo je vitalnega pomena za razvoj visokošolskega izobraževanja in znanosti, posledično pa seveda za celotno družbo; pomemben segment založniške dejavnosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je tako poleg skrbi za objavo raziskovalnih dosežkov naših raziskovalcev tudi tisk univerzitetnih učbenikov, s katerimi se aktualna znanstvena spoznanja učinkovito vključujejo v študijski proces. Čeprav smo pri znanstvenih objavah usmerjeni v vsebino, pa ni nepomembno, da se zadnje čase trudimo, da bi bile naše knjige tudi oblikovno privlačne in tehnično urejene tako, da so za bralca čim bolj prijazne.

V duhu oprte znanosti na Znanstveni založbi FF urejamo dva spletna portala, in sicer Revije FF (https://revije.ff.uni-lj.si/), kjer so dostopni vsi članki 15-ih znanstvenih revij, ter portal E-knjige FF (https://e-knjige.ff.uni-lj.si/). Slednji temelji na odprtokodnem in brezplačnem sistemu, knjižni naslovi so prosto dostopni v pdf-formatu, zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje pa je na voljo tudi v ePub formatu, ki omogoča branje na telefonih in tablicah.

Sledite nam lahko tudi na Twitterju

Vse publikacije Znanstvene založbe FF so bralcem na voljo na enem mestu – v Knjigarni FF, ki v sodelovanju z založbo skrbi za prodajo izdanih publikacij.

 

V okviru založbe delujejo štiri področna uredništva, in sicer:

  • uredništvo znanstvenih publikacij,
  • visokošolskih in drugih učbenikov,
  • strokovnih publikacij ter
  • promocijskih gradiv.

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je od leta 2017 članica mednarodnega združenja Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP).

 

 

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je od leta 2018 članica evropske raziskovalne infrastrukture OPERAS

 

 


Kontakti

 

Naslov

 

 

 

Znanstvena založba Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
Uradne ure
 
11.00–13.00 (ponedeljek–petek)
11.00–15.00 (sreda)
E-naslov

znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si

Telefon  01 241 11 81
Vodja Znanstvene založbe

dr. Matevž Rudolf

Tehnični urednik

Jure Preglau

Urednica mag. Eva Vrbnjak
Prodekanja za založništvo izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič

Za pripravo in izdajanje publikacij skrbijo štiri področna uredništva: 

 

Uredništvo visokošolskih in drugih učbenikov doc. dr. Tatjana Balažic Bulc
red. prof. dr. Janica Kalin (vodja)
izr. prof. dr. Darko Ogrin 
red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček
izr. prof. dr. Jerica Vogel

Uredništvo znanstvenih publikacij:

 

izr. prof. dr. Andreja Avsec 
red. prof. dr. Vojko Gorjanc (vodja)
doc. dr. Boštjan Kravanja
izr. prof. dr. Simon Kušar
izr. prof. dr. Maja Šabec

Uredništvo strokovnih publikacij:

 

dr. Martina Frelih 
doc. dr. Matej Šekli
izr. prof. dr. Maria Wtorkowska
red. prof. dr. Andreja Žele
doc. dr. Tanja Žigon (vodja)
 Uredništvo promocijskih gradiv:  Kristina Zajc Božič (vodja) 
mag. Jerica Mrak Pestotnik
dr. Mojca Nidorfer Šiškovič
Jure Plut
doc. dr. Blaž Podlesnik

 

 

Delovanje in organizacijo Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani določajo: