Back to top

SOBA 023

Soba 023 je izključno namenjena zaposlenim in študentom na Oddelku za geografijo FF ter uradnim gostom Oddelka za geografijo FF. Vsi ostali uporabniki morajo pridobiti dovoljenje tajništva Oddelka za geografijo FF.

 

 

Odprtost sobe 023

 

Soba 023 je študentom običajno na voljo v delovnem času Filozofske fakultete.

Vsa ostala obvestila o zasedenosti ali zaprtju bodo objavljena na tem mestu.

 

SOBA 023 bo zasedena:

Letni semester 20/21 - vsi četrtki od 9.40 do 11.15

 

 

Pravilnik dela

 

 

Uporaba sobe 023 je urejena s Pravilnikom dela v soba 023.

Seznanjenost s pravilnikom je pogoj za delo v sobi 023.

Neupoštevanje pravil se kaznuje s prepovedjo dela v sobi 023.