Back to top

Oddelek za geografijo omogoča svojim študentom različne oblike študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja v tujini. Več informacij o študijskih izmenjav in praktičnemu usposabljanju v tujini dobite pri oddelčnem koordinatorju dr. Boštjanu Rogelju.

 

Aktualni razpisi:

Naknadni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2019/20

 

 

Razpis Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2020/2021

 

Program Erasmus+

Erasmus+ je program, ki podpira različne aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja. Program podpira individualno mobilnost študentov, učnega osebja in drugih zaposlenih, organizacijo projektov intenzivnih programov (poletne/zimske šole), večstranske projekte in mreže.

V okviru Erasmus+ programa lahko posamezen študent:

 • Opravi študijsko izmenjavo, v okviru katere lahko del rednih študijskih obveznosti namesto na domači instituciji opravi na partnerski instituciji (maksimalna dolžina trajanja izmenjave je 12 mesecev);
 • v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+ (maksimalna dolžina praktičnega usposabljanja je 12 mesecev);

Program Erasmus+ krije stroške šolnine ter nudi študentom mesečno štipendijo (višina štipendije je odvisna od ciljne destinacije). Štipenditor preverja priznavanje v tujini opravljenih obveznosti in v primeru nepriznavanja lahko zahteva vračilo štipendije.

Študentje, ki odhajajo na izmenjavo v tujino, morajo tam opraviti del rednih študijskih obveznosti. Študenti lahko odhajajo na izmenjavo v tujino le na tiste institucije, kjer je mogoče zagotoviti priznavanje opravljenih obveznosti. Oddelek za geografijo ima sklenjene bilateralne pogodbe s 33 partnerskimi univerzami iz osemnajstih držav (aktualni seznam najdete na spletni strani mednarodne pisarne Filozofske fakultete).

Razpis za prijavo za izmenjavo/praktično usposabljanje v okviru programa ERASMUS+ je navadno objavljen v mesecu decembru.

Več informacij o programu ERASMUS+:

 

Program CEEPUS - mreža GEOREGNET

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program v katerem sodelujejo visokošolske institucije iz Albanije, Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne Gore, Hrvaške, Kosova, Madžarske, Makedonije, Poljske, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network). Oddelek za geografijo je vključen v mrežo GEOREGNET, v kateri sodelujejo sedemnajst univerz. Študenti in profesorji lahko kandidirajo za štipendijo le znotraj mreže GEOREGNET. Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Potni stroški niso pokriti! Mreža zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent prebije na partnerski inštituciji, na domači inštituciji.

Mreža GEOREGNET omogoča študentom krajše (enomesečne) in daljše (večmesečne) izmenjave na partnerskih inštitucijah. Poleg tega vsako leto organizira dvotedensko poletno šolo na eni od partnerskih inštitucij.

Rok za prijavo za izmenjavo preko CEEPUS mrež je vsako leto 15. junij (za zimski semester) in 30. oktober (za letni semester).

Seznam inštitucij vključenih v mrežo GEOREGNET:

 • the University of Maribor (SI),
 • the Palacký University in Olomouc (CZ),
 • the University of Prešov (SK),
 • the University of Zagreb (CRO),
 • Karl-Franzens University in Graz (AU),
 • University of Zadar (CRO),
 • University of Pécs (HU),
 • Jagiellonian University in Krakow (PL),
 • Charles University in Prague (CZ),
 • University of Ljubljana (SI),
 • University of Primorska (SI),
 • University of Novi Sad (SRB),
 • University of Oradea (RO),
 • University of Sarajevo (BIH),
 • University of Mostar (BIH),
 • Ss Cyril and Methodius University of Skopje (MK)
 • Mendel University in Brno (CZ).

Več informacij:

 

Ostali programi izmenjav:

Študentje Oddelka za geografijo lahko sodeluje še v nekaterih drugih bilateralnih in multilateralnih programih izmenjav. Aktualni razpisi so objavljeni na spletni strani Oddelka za geografijo ter spletni strani Mednarodne pisarne, Filozofske fakultete.