Back to top

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Geografija – enopredmetni traja 3 leta (6 semestrov) in skupaj obsega 180 kreditnih točk. Študijski program nima smeri. Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant/ka je diplomirani geograf (un.) oziroma diplomirana geografinja (un.).

Diplomant pridobi temeljna znanja iz področja geografije. To mu omogoča prepoznavanje in razumevanje naravnih in družbenih procesov oblikovanja in preoblikovanja zemeljskega površja. Pridobi osnovna znanja iz posameznih področij geografije, ki mu omogočajo razumevanje odnosa med naravo in družbo v prostoru. Diplomant pridobi določene veščine, zlasti s področja geografskih informacijskih sistemov, tematske kartografije in drugih geografskih metod, s čimer je usposobljen za izdelavo prostorskih in statističnih analiz. Z osvojenim znanjem je diplomat usposobljen za opravljanje specifičnih nalog v različnih ustanovah s področja statistike, prostorskega in regionalnega planiranja,  turizma in varstva okolja. Pridobljena znanja in veščine diplomantu omogočajo uspešno vključevanje v magistrske študijske programe s področja geografije in sorodnih prostorskih ved.

 

Uporabne povezave:

 

 

Predmetnik:

Družbena geografija I

Družbena geografija II

Ekološka geografija

Ekonomska geografija

Fizična geografija I

Fizična geografija II

Fizična geografija krasa

Geografija Avstralije in Oceanije

Geografija Azije

Geografija Evrope

Geografija Latinske Amerike

Geografija naravnih nesreč

Geografija podeželja

Geografija Podsaharske Afrike

Geografija prebivalstva in naselij

Geografija Severne Afrike in JZ Azije

Geografija Severne Amerike

Geografija Slovenije

Geografija sonaravnega razvoja

Geografija turizma in prometa

Geografsko terensko delo II

Geografsko terensko delo III

Geoinformatika I

Geoinformatika II

Geologija

Geomorfologija

Hidrogeografija

Humana ekologija

Klimatogeografija

Meteorologija

Metode za geografe I

Metode za geografe II

Osnove tematske kartografije

Pedogeografija in biogeografija

Politična geografija

Regionalno planiranje

Socialna geografija

Urbana geografija

Uvod v geografijo

Zaključna seminarska naloga