Back to top

Prvostopenjski univerzitetni dvodisciplinarni študijski program Geografija traja 3 leta (6. semestrov) in skupaj obsega 90 kreditnih točk. Študijski program nima smeri. Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant/ka je diplomirani geograf (un.) in … oziroma diplomirana geografinja (un.) in ..., pri čemer je polni naslov odvisen od vsakokratnega individualnega izbora druge študijske discipline.

Diplomantke in diplomanti prvostopenjskih dvodisciplinarnih univerzitetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji. Transfer znanja iz enega področja na drugega spodbuja fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih situacijah. Dvodisciplinarnost pospešuje sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanja, metodologije, razumevanja strokovnih metod, pristopov in procesov. Cilj dvodisciplinarnih programov je usposobiti diplomant/ke za nove kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja različnih vidikov predmetno specifičnega znanja. Širši družbeni interes dvodisciplinarnih programov je povečanje zaposljivosti diplomantov, kar sledi iz njihovega obvladovanja oz. poznavanja dveh strokovnih področij; usmerjenost v interdisciplinarno reševanje problemov zvišuje njihove možnosti na trgu delu.

 

Uporabne povezave:

 

 

Predmetnik:

Družbena geografija I

Družbena geografija II

Ekološka geografija

Ekonomska geografija

Fizična geografija I

Fizična geografija II

Fizična geografija krasa

Geografija Avstralije in Oceanije

Geografija Azije

Geografija Evrope

Geografija Latinske Amerike

Geografija naravnih nesreč

Geografija podeželja

Geografija Podsaharske Afrike

Geografija prebivalstva in naselij

Geografija Severne Afrike in JZ Azije

Geografija Severne Amerike

Geografija Slovenije

Geografija sonaravnega razvoja

Geografija turizma in prometa

Geografsko terensko delo II

Geografsko terensko delo III

Geoinformatika I

Geoinformatika II

Geologija

Geomorfologija

Hidrogeografija

Humana ekologija

Klimatogeografija

Meteorologija

Metode za geografe I

Metode za geografe II

Osnove tematske kartografije

Pedogeografija in biogeografija

Politična geografija

Regionalno planiranje

Socialna geografija

Urbana geografija

Uvod v geografijo

Zaključna seminarska naloga