Back to top

Naslov/akronim:

SYStem - Share Your Soils

Vrsta projekta:

Project No 2019-1-PL01-KA203-065101 Strategic Partnerships for higher education (KA203) of Erasmus+ programme of the European Union

Status projekta:

se izvaja

Trajanje projekta:

oktober 2019 – december 2022

Vodilni partner:

Nicolaus Copernicus University, Poljska

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Blaž Repe

Ključne besede:

prsti, mobilne aplikacije, klasifikacija prsti, WRB, izobraževanje

 


Naslov/akronim:

SocialB (Social Business Educational EcoSystem for Sustainability and Growth) 

Vrsta projekta:

Erasmus KA (Knowledge Alliances), Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Status projekta:

se izvaja

Trajanje projekta:

januar 2020 – december 2022

Vodilni partner:

Limerick Institute of Technlogy, Irska

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Irma Potočnik Slavič

Ključne besede:

socialno podjetništvo, rast in razvoj socialnega podjetništva, izobraževanje in usposabljanje za socialno podjetništvo, pedagoško gradivo za socialno podjetništvo


Naslov/akronim:

Newbie: New Entrant netWork: Business models for Innovation, enrepreneurship and resilience in European agriculture

Vrsta projekta:

Horizon 2020 projekt: Rural renaissance - Fostering innovation and business opportunities

Status projekta:

se izvaja

Trajanje projekta:

januar 2018 decmeber 2021

Vodilni partner:

Univerza v Wageningenu, Nizozemska

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Irma Potočnik Slavič

Ključne besede:

Nasledniki na kmetiji, novinci v kmetijstvu, poslovni modeli, kmetijstvo, podeželje, EU.


Naslov/akronim:

ZeInViM: Načrtovanje in pilotni ukrepi zelene infrastrukture ob reki Vipavi v občini Miren-Kostanjevica

Vrsta projekta:

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju –

Po kreativni poti do znanja 2016/2017

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

marec 2017 julij 2017

Vodilni partner:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Simon Kušar

Ključne besede:

Regionalno planiranje, zelena infrastruktura, reka Vipava, Miren-Kostanjevica, Slovenija


Naslov/akronim:

PARK B: Partnersko kmetovanje v Brkinih

Vrsta projekta:

Projekt »Po kreativni poti do praktičnega znanja« (UL, EU, Sklad RS za štipendiranje in razvoj kadrov)

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

marec 2017 julij 2017

Vodilni partner:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Irma Potočnik Slavič

Ključne besede:

Partnersko kmetovanje, Brkini, razvoj podeželja


Naslov/akronim:

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

Vrsta projekta:

ARRS Raziskovalni program; raziskovalni program

Status projekta:

v izvajanju

Trajanje projekta:

januar 2017 december 2020

Vodilni partner:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Barbara Lampič

Ključne besede:

Trajnostni razvoj, regionalni razvoj, človekove dejavnosti, prilagajanje, Slovenija


Naslov/akronim:

YOUrALPS: Educating Youth for the Alps:(re)connecting Youth and Mountainge for an inspiring future in the Alps.

Vrsta projekta:

INTERREG, ALPINE SPACE

Status projekta:

v izvajanju

Trajanje projekta:

november 2016 – oktober 2019

Vodilni partner:

Alparc

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Matej Ogrin

Ključne besede:

Alpe, izobraževanje za mlade, izobraževanje o gorah, gorska dediščina


Naslov/akronim:

Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji

Vrsta projekta:

Ciljni raziskovalni program »Zagotovimo si hrano za jutri« 2016, aplikativni projekt

Status projekta:

v izvajanju

Trajanje projekta:

oktober 2016 – marec 2018

Vodilni partner:

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Odgovorni vodja

projekta na Ff:

Barbara Lampič

Ključne besede:

Razvoj podeželja, kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti, sprememba zakonodaje


Naslov/akronim:

Strokovna podpora fokusnim skupinam v sklopu priprave SPRS 2050; SKLOP (4): GORSKA IN OBMEJNA OBMOČJA

Vrsta projekta:

MOP – javno naročilo; tržni projekt

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

oktober 2016 januar 2017

Vodilni partner:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Barbara Lampič

Ključne besede:

Strategija prostorskega razvoja Slovenije, gorska območja, obmejna območja, vizija prostorskega razvoja


Naslov/akronim:

Analiza socialno-ekonomskih vplivov projektnih aktivnosti na lokalno gospodarstvo in prebivalstvo

Vrsta projekta:

Študija v projektu Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management

of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS), LIFE Narava in biodiverziteta, LIFE14 NAT/SI/000005; tržni projekt

Status projekta:

v izvajanju

Trajanje projekta:

september 2016 – avgust 2020

Vodilni partner:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Odgovorni vodja

projekta na Ff:

Katja Vintar Mally

Ključne besede:

Natura 2000, LIFE, suha travišča, socialno-ekonomska študija, Gorjanci, Haloze, Kum, Pohorje


Naslov/akronim:

TELI 2: Transnational Education in LEADER Implementation

Vrsta projekta:

Erasmus +

Status projekta:

 v izvajanju

Trajanje projekta:

september 2016 september 2018

Vodilni partner:

Limerick Institute of Technology (LIT)

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Irma Potočnik Slavič

Ključne besede:

Pristop LEADER, lokalna akcijska skupina (LAS), razvoj podeželja


Naslov/akronim:

Opredelitev in določitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo – PROSO

Vrsta projekta:

Projektna naloga, tržni projekt

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

maj 2016 november 2016

Vodilni partner:

Prostorsko, urbanistično in arhitekturno projektiranje, Petra Pogačar s.p.

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Simon Kušar

Ključne besede:

Regionalno planiranje, regionalna struktura, nacionalni stanovanjski program, Slovenija


Naslov/akronim:

Freely Accessible Central European Soil – FACES

Vrsta projekta:

EU projekt, ERASMUS +

Status projekta:

v izvajanju

Trajanje projekta:

oktober 2015 avgust  2018

Vodilni partner:

Nicolaus Copernicus University in Toruń

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Blaž Repe

Ključne besede:

prsti, klasifikacija, terensko proučevanje, WRB, priročnik, atlas prsti


Naslov/akronim:

Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra (CRP FDO)

Vrsta projekta:

Ciljni raziskovalni program CRP 2015, aplikativni projekt

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

oktober 2015 junij 2017

Vodilni partner:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Barbara Lampič

Ključne besede:

funkcionalno degradirana območja, učinkovito načrtovanje rabe prostora, terenski popis, nacionalna evidenca FDO,

model za reaktivacijo, ukrepi, Slovenija


Naslov/akronim:

Prožnost alpskih pokrajin z vidika naravnih nesreč

Vrsta projekta:

Temeljni raziskovalni projekt ARRS

Status projekta:

v izvajanju

Trajanje projekta:

oktober 2014 september 2017

Vodilni partner:

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Uroš Stepišnik

Ključne besede:

Naravne nesreče, prožnost, geomorfologija, potresi, hudourniške poplave, vršaji


Naslov/akronim:

Analize turističnega povpraševanja in relevantnih razvojnih dokumentov za potrebe izdelave Strategije razvoja turizma za občino Kamnik (2014 – 2020)

Vrsta projekta:

Občina Kamnik - Javno naročilo; tržni projekt

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

september 2014 november 2014

Vodilni partner:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Barbara Lampič

Ključne besede:

Strokovne podlage, strategija razvoja turizma, razvoj turizma, anketiranje, občina Kamnik


Naslov/akronim:

BE-SMaRT - Border Education - Space, Memory and Reflections on Transculturality

Vrsta projekta:

Erasmus+ Programme

Status projekta:

 v izvajanju

Trajanje projekta:

2014 2017

Vodilni partner:

Pädagogische Hochschule (PH) Freiburg/ University of Education

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Tatjana Resnik Planinc

Ključne besede:

meja, prostor, kultura, Evropska unija, država, stereotipi, migrant, begunec, Mezirow, transformativno učenje, odnos, politika


Naslov/akronim:

School on the Cloud

Vrsta projekta:

EU projekt

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

2014 2016

Vodilni partner:

Doukas ED AE (Grčija)

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Blaž Repe

Ključne besede:

oblačne storitve, IKT, izobraževanje, spletne aplikacije


Naslov/akronim:

Pokrajinska raznolikost in vroče točke v Sloveniji

Vrsta projekta:

Razpis ARRS, temeljni aplikativni projekt

Status projekta:

v izvajanju

Trajanje projekta:

januar 2014 september 2017

Vodilni partner:

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Barbara Lampič

Ključne besede:

Pokrajinska raznolikost, vroče točke, mrzle točke, človekove dejavnosti, zaznavanje raznolikosti


Naslov/akronim:

University Educators for Sustainable Development (UE4SD)

Vrsta projekta:

Evropska unija, Program vseživljenjskega učenja (Lifelong Learning Programme), Erasmus

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

oktobra 2013 septembra 2016

Vodilni partner:

University of Gloucestershire (Velika Britanija)

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Katja Vintar Mally

Ključne besede:

izobraževanje, trajnostni razvoj, visoko šolstvo, Evropa


Naslov/akronim:

Urban Heat Island (UHI) Meritve kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona

Vrsta projekta:

 Urban Heat Island, tržni projekt

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

2013 – 2014

Vodilni partner:

Geografski Inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Matej Ogrin

Ključne besede:

Kakovost zraka, Ljubljana, dušikov dioksid, ozon, benzen


Naslov/akronim:

Izvedba nacionalne ocene energetskega potenciala degradiranih območij po metodologiji projekta M2RES

Vrsta projekta:

tržni projekt

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

september 2012 – maj 2013

Vodilni partner:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Barbara Lampič

Ključne besede:

Energetski potencial


Naslov/akronim:

Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji

Vrsta projekta:

Ciljni raziskovalni program »Zagotovimo si hrano za jutri« 2011, aplikativni projekt

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

oktober 2011 – september 2013

Vodilni partner:

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

Odgovorni vodja

projekta na Ff:

Barbara Lampič

Ključne besede:

Ekološko kmetijstvo, tržne ekološke kmetije, razvojni potencial ekološkega kmetijstva


Naslov/akronim:

Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji

Vrsta projekta:

Ciljni raziskovalni program »Zagotovimo si hrano za jutri« 2011, aplikativni projekt

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

oktober 2011 – september 2013

Vodilni partner:

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Odgovorni vodja

projekta na Ff:

Barbara Lampič

Ključne besede:

Razvojna naravnanost kmetijstva, dejavniki razvoja kmetijstva, multikriterialni model DEXi,


Naslov/akronim:

Dejavniki razvoja turizma na kmetiji: primerjava med Slovenijo in Valonijo

Vrsta projekta:

bilateralni projekt

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

2011 – 2012

Vodilni partner:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Irma Potočnik Slavič

Ključne besede:

Turizem na kmetiji, turizem na podeželju, razvoj podeželja, Slovenija, Valonija


Naslov/akronim:

Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji

Vrsta projekta:

Razpis ARRS, temeljni raziskovalni projekt

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

januar 2011 – junij 2014

Vodilni partner:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani

Odgovorni vodja

projekta na Ff:

Dušan Plut

Ključne besede:

Interdisciplinarni pristop, podnebne spremembe, odzivanje, prilagajanje, LGM, Slovenija


Naslov/akronim:

Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o slovenskih pokrajinah

Vrsta projekta:

Temeljni raziskovalni projekt

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

januar 2011 – junij 2014

Vodilni partner:

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Tatjana Resnik Planinc

Ključne besede:

Slovenija, geografija, pokrajina, dojemanje pokrajine, geografsko zamišljanje, izobraževanje, učni program, učbeniki, grafične priloge, vizualnost


Naslov/akronim:

Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnega potniškega prometa

Vrsta projekta:

aplikativni projekt

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

2010 – 2013

Vodilni partner:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Matej Ogrin

Ključne besede:

 

Naslov/akronim:

Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva

Vrsta projekta:

Ciljni raziskovalni program »Zagotovimo si hrano za jutri« 2010, aplikativni projekt

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

oktober 2011 – september 2013

Vodilni partner:

Inštitut za ekonomska raziskovanja

Odgovorni vodja

projekta na Ff:

Barbara Lampič

Ključne besede:

Merjenje trajnosti v kmetijstvu, agregatni indeks trajnosti kmetijstva, kazalniki za merjenje trajnosti, trajnost kmetijstva na ravni držav EU, trajnost kmetijstva na ravni statističnih regij


Naslov/akronim:

Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju

Vrsta projekta:

aplikativni projekt

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

oktober 2010 – oktober 2012

Vodilni partner:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Irma Potočnik Slavič

Ključne besede:

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji, podjetništvo na podeželju, razvoj kmetij, razvoj podeželja


Naslov/akronim:

Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije

Vrsta projekta:

Ciljni raziskovalni program »Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013, aplikativni projekt

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

oktober 2010 – september 2012

Vodilni partner:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani

Odgovorni vodja

projekta na Ff:

Metka Špes

Ključne besede:

Degradirana območja, evidenčni popis, podatkovne baze, trajnostno upravljanje voda


Naslov/akronim:

PAM-INA - Perception, Attitude, Movement - Identity Needs Action

Vrsta projekta:

Lifelong Learning Programme; Education and Culture DG

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

2009 – 2012

Vodilni partner:

Pädagogische Hochschule (PH) Freiburg/ University of Education

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Tatjana Resnik Planinc

Ključne besede:

Evropska unija, identiteta, vzgoja, izobraževanje, državljanska vzgoja, kultura


Naslov/akronim:

DERREG: Developing Europes Rural Regions in the Era of Globalisation

Vrsta projekta:

Mednarodni projekt, 7 okvirni program

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

marec 2009 – oktober 2011

Vodilni partner:

Aberystwith University

Odgovorni vodja

projekta na Ff:

Barbara Lampič

Ključne besede:

Evropsko podeželje, globalizacija, učinki globalizacije, preobrazba podeželja, okoljski kapital, selitve, interpretativni model


Naslov/akronim:

Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja

Vrsta projekta:

Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije; aplikativni raziskovalni projekt 

Status projekta:

zaključen

Trajanje projekta:

februar 2008 – januar 2010

Vodilni partner:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Odgovorni vodja

projekta na FF:

Dejan Rebernik

Ključne besede:

Spodnje Podravje, regionalni razvoj, razvojni potenciali