Back to top

 

     

 

Člani Alumni kluba geografov Univerze v Ljubljani (AGUL) smo diplomanti Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter ostali prijatelji geografije na Univerzi v Ljubljani, ki želimo ohranjati povezanost in sodelovanje med pripadniki vseh generacij diplomantov študentov. Zato se srečujemo na družabnih prireditvah (športne igre geografov, kostanjev piknik, novoletno srečanje) in strokovnih dogodkih (okrogle mize, predavanja).

 

Kaj postaneš, ko diplomiraš? – Ja, član AGUL-a vendar!

 

Izpolni prijavnico, ki jo dobiš ob zagovoru magistrskega dela ali pa pošlji pristopno izjavo.

 

Več informacij: agul.posta@gmail.com

 

 

 

N  o  v  i  c  e      iz      A  G  U  L - a


AGUL ima novega predsednika in člane upravnega odbora (29.3.2017)

Na zadnji skupščini AGUL-a je bil za novega predsednika Alumni kluba izvoljen dr. Branko Pavlin. Za člane upravnega odbora so bili izvoljeni še dr. Mitja Bricelj, Andrej Draksler, Mojca Ilc Klun in dr. Simon Kušar.

 

AGUL je partner pri oblikovanju razvojnih projektov v Vipavski dolini (28.3.2017)

V letu 2015 je po javni in dobro obiskani postavitvi tablice z oznako najvišje poplavne vode v Mirnu, ki smo jo družno  izpeljali geografi (AGUL/MOP - Mitja Bricelj,  Komisija za hidrogeografijo ZGS, MOP- Hidrometeorološki zavod, AGUL ) in občina Miren, na pobudo geografov steklo strokovno sodelovanje z občino Miren-Kostanjevica. Ta je zatem na pobudo AGUL organizirala vse preostale občine v sodelovanje za projekt revitalizacije reke Vipave in zmanjševanje poplavne ogroženosti prebivalstva  od izvira do izliva v Italiji. Občine so že v 2015 podpisale  sporazum o sodelovanju, AGUL je naveden kot posvetovalna. Člani AGUL smo že septembra 2015 izdelali strateški dokument z naslovom »Strokovne zasnove ureditve vodnega in obvodnega prostora ob reki Vipavi na območju občine Miren-Kostanjevica« (objavljen na spletni strani občine: http://www.miren-kostanjevica.si/wp-content/uploads/Vizija-za-revitalizacijo-Vipave_Miren_-2015-09-17.pdf). Ta rezultat strokovnih prizadevanj članov AGUL je postal osnova »Vizije za Vipavo« za celotno Vipavsko dolino in iztočnica za oblikovanje dveh projektnih predlogov za celotno Vipavsko dolino »GREVISIN« (čezmejni razvoj zelene infrastrukture ob Vipavi in Soči) ter »VISFRIM« (čezmejno zmanjševanje poplavne ogroženosti), ki sta bila v letu 2017 sprejeta v izvajanje v okviru Evropskega prekomejnega sodelovanja Slovenije in Italije. Člani AGUL smo aktivno sodelovali na vsaj 10 pripravljalnih sestankih za te projekte in še 5 povezanih sestankih (pripravil: B. Pavlin).