Back to top

Dogodki

Karierni center za FF pokriva temeljena področja navezovanja stikov s trgom, izvajanje in organizacijo delavnic ter individualno ali skupinsko svetovanje ter informiranje o spremembah trga dela. Tako je študentom Filozofske fakultete na voljo individualno svetovanje, ki je študentom v pomoč pri iskanju najboljših možnih rešitev in oblikovanju lastnih načrtov za nadaljnji karierni razvoj. Lahko se udeležijo tudi delavnic izobraževanja, kjer pridobijo nova funkcionalne spretnosti in mehke veščine, s katerimi na trgu dela nastopijo na podlagi lastnih interesov, in potreb oblikovano prepoznavnostjo. Na predstavitvah kariernih poti ter kariernih dnevih pa se lahko študentje povežejo z realnim delovnim okoljem in spoznajo zanimive kariere svojih predhodnikov ter navežejo stike za bodoča sodelovanja.

V ta namen smo v šolskem letu 2017/ 2018 organizirali vrsto dogodkov z vodilom iskanja odgovora na vprašanje, kakšna je vloga humanistike in družboslovja v 21. stoletju in kako lahko humanisti in družboslovci prispevajo k boljšem jutri. Med študenti odmevnejšimi, bolje obiskanimi in po vsebinah obsežnejšimi je bil gotovo Karierni mesec marec 2018. V njem so bile združene različne delavnice, predstavitve kariernih poti in povezovanje z organizacijami trga dela, zainteresiranimi za sodelovanje s študenti in diplomanti UL FF.