Back to top

 

Razpored jezikovnih tečajev 2020/21

 

Za program posamezne skupine tečaja kliknite na zavihek z jezikom na levi strani.

 

Jezik

Predavatelj(ica)

Stopnja

Termin in trajanje

ALBANŠČINA

Aleksandar Trifunović

začetna

TOR 18.50–20.25

20. 10. 2020–22. 6. 2021

ANGLEŠČINA

Petra Novak

nadaljevalna 2

ČET 18.00–19.35

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

Petra Novak

izpopolnjevalna 1

ČET 19.40–21.15

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

dr. Laura Mrhar

izpopolnjevalna 2

ČET 18.00–19.35

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

dr. Laura Mrhar

konverzacija

ČET 19.40–21.15

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

Petra Novak

izpopolnjevalna 3

PON 19.40–21.15

19. 10. 2020–21. 6. 2021

ARABŠČINA

Sara Bevc Jonan

začetna

*spletna izvedba

ČET 17.10–18.40

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

Sara Bevc Jonan

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

PON 17.10–18.40

19. 10. 2020–21. 6. 2021

BOLGARŠČINA

 lekt. dr. Milen Malakov

začetna

TOR 18.00–19.35

20. 10. 2020–22. 6. 2021

ČEŠČINA

Bojana Petković

začetna

PON 19.40–21.15

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

Bojana Petković

nadaljevalna 1

TOR 18.00–19.35

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Bojana Petković

nadaljevalna 2

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Zdenka Kohoutkova

konverzacija

informativno

FRANCOŠČINA

Katarina Paternost

začetna

TOR 18.50–20.25

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Katja Vidmar Knafeljc

nadaljevalna 1

TOR 18.50–20.25

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Vesna Čeh Štok

nadaljevalna 2

PON 17.10–18.45

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

Katja Vidmar Knafeljc

izpopolnjevalna 1 

PON 18.50–20.25

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

Katja Vidmar Knafeljc

izpopolnjevalna 2 

SRE 19.15–20.45

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

Katarina Paternost

izpopolnjevalna 3

ČET 18.50–20.25

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

mag. Anne-Cécile Lamy-Joswiak

konverzacija plus

ČET 18.50–20.25

22. 10. 2020–24. 6. 2021

HRVAŠČINA

lekt. Sanja Pešorda

začetna

TOR 18.50–20.25

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

lekt. Sanja Pešorda

nadaljevalna 1

informativno

ITALIJANŠČINA

lekt. mag. Daša Stanič

začetna

SRE 19.40–20.25

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

Jošt Jesenovec

nadaljevalna 1

PON 18.00–19.35

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

lekt. mag. Daša Stanič

nadaljevalna 2

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

asist. Mateja Brus

izpopolnjevalna 1

PON 16.20–17.50

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

lekt. mag. Daša Stanič

izpopolnjevalna 4

SRE 18.00–19.35

21. 10. 2020–23. 6. 2021

JAPONŠČINA

asist. mag. Nina Golob

začetna

ČET 19.40–21.15

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

asist. mag. Nina Golob

nadaljevalna 1

ČET 18.00–19.35

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

asist. mag. Nina Golob

nadaljevalna 2

informativno

 

asist. mag. Nina Golob

izpopolnjevalna 1

PON 19.40–21.15

19. 10. 2020–21. 6. 2021

KITAJŠČINA

dr. Katja Kolšek

začetna

ČET 18.50–20.25

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

dr. Katja Kolšek

nadaljevalna 1

TOR 18.50–20.25

20. 10. 2020–22. 6. 2021

KOREJŠČINA

Eva Vučkovič

začetna

SRE 19.40–21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

lekt. mag. Minyoung Chang

nadaljevalna 1

SRE 19.40–21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

lekt. mag. Minyoung Chang

nadaljevalna 2

PON 18.00–19.35

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

lekt. mag. Minyoung Chang

izpopolnjevalna 1

SRE 18.00–19.35

21. 10. 2020–23. 6. 2021

LATINŠČINA 

Ana Ratajc

začetna

PON 19.40–21.15

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

Ana Ratajc

nadaljevalna 1

informativno

MADŽARŠČINA

Livija Horvat

začetna

informativno

MAKEDONŠČINA

izr. prof. dr. Namita Subiotto

začetna

informativno

NEMŠČINA

Tanja Vidic

začetna

PON 17.10–18.45

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

Tanja Miklič

nadaljevalna 1

SRE 18.50–20.25

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

Tanja Miklič

nadaljevalna 2

ČET 19.40–21.15

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

Manja Grad

izpopolnjevalna 1

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

dr. Tina Štrancar

izpopolnjevalna 2

SRE 18.00–19.35

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

dr. Tina Štrancar

izpopolnjevalna 3

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

dr. Tina Štrancar

konverzacija

SRE 19.40–21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

dr. Tina Štrancar

konverzacija plus

TOR 18.00–19.35

20. 10. 2020–22. 6. 2021

NIZOZEMŠČINA

mag. Maya Choghari

začetna

SRE 18.00-19.35

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

mag. Maya Choghari

nadaljevalna 1

SRE 19.40-21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

mag. Maya Choghari

nadaljevalna 2

PON 19.40-21.15

19. 10. 2020–21. 6. 2021

NORVEŠČINA

Christian Moe

začetna

SRE 19.40-21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

Christian Moe

nadaljevalna 1

informativno

 

NOVA GRŠČINA

Emmanouil Perakis

začetna

PON 19.40-21.15

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

Emmanouil Perakis

nadaljevalna 1

TOR 18.00-19.35

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Emmanouil Perakis

nadaljevalna 2

SRE 19.40-21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

Emmanouil Perakis

izpopolnjevalna 1

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Emmanouil Perakis

izpopolnjevalna 3

ČET 18.50–20.25

22. 10. 2020–24. 6. 2021

PERZIJŠČINA

Mahshid Alvandi

začetna

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Mahshid Alvandi

nadaljevalna 1

informativno

POLJŠČINA

doc. dr. Lidija Rezoničnik

začetna

ČET 16.20–17.55

22. 10. 2020–24. 6. 2021

PORTUGALŠČINA

Alja Krašovec

začetna

SRE 18.00–19.35

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

Lana Klopčič

nadaljevalna 1

SRE 18.00–19.35

21. 10. 2020–23. 6. 2021

 

Alja Krašovec

nadaljevalna 2

SRE 19.40–21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

  Edvin Dervišević izpopolnjevalna 1

ČET 19.40–21.15

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

Lana Klopčič

izpopolnjevalna 2

SRE 19.40–21.15

21. 10. 2020–23. 6. 2021

ROMUNŠČINA

lekt. dr. Ioana - Carmen Jieanu

začetna

informativno

RUŠČINA

lekt. Andreja Klemenčič

začetna

TOR 16.20–17.55

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Evgenija Vladimirovna Stepanova

nadaljevalna 1

TOR 17.10–18.45

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Evgenija Vladimirovna Stepanova

nadaljevalna 2

TOR 18.50–20.25

20. 10. 2020–22. 6. 2021

SANSKRT

Gašper Kvartič

začetna

informativno

 

Gašper Kvartič

nadaljevalna 2

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

SLOVAŠČINA

dr. Eva Tibenská

začetna

SRE 18.50–20.20

21. 10. 2020–23. 6. 2021

SRBŠČINA

doc. dr. Vesna Lazović

začetna

informativno

 

doc. dr. Vesna Lazović

konverzacija

informativno

STARA GRŠČINA

mag. Jelena Isak Kres

začetna

PON 19.40–21.15

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

mag. Jelena Isak Kres

nadaljevalna 1

informativno

ŠPANŠČINA

lekt. Marjeta Drobnič

začetna

TOR 18.50–20.25

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

lekt. Marjeta Drobnič

nadaljevalna 1

ČET 19.40–21.15

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

Sara Hevia Murciego

nadaljevalna 2

TOR 19.50–21.20

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 1

PON 19.50–21.20

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 2

PON 18.00–19.35

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 3

TOR 18.00–19.35

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 3.2 (B2.12)

*30 ur

SRE 16.20–18.35

*16. 9.–23. 12. 2020

 

 

Sara Hevia Murciego

konverzacija plus

SRE 18.50–20.25

21. 10. 2020–23. 6. 2021

ŠVEDŠČINA

Iva Klemenčič

začetna

TOR 18.00–19.35

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Iva Klemenčič

nadaljevalna 1

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

Iva Klemenčič 

nadaljevalna 2

ČET 18.00-19.35

22. 10. 2020–24. 6. 2021

 

Iva Klemenčič 

izpopolnjevalna 1

ČET 19.40-21.15

22. 10. 2020–24. 6. 2021

TURŠČINA

dr. Mısra Uğurlu

začetna

PON 18.50–20.25

19. 10. 2020–21. 6. 2021

 

dr. Mısra Uğurlu

nadaljevalna 1

TOR 18.00–19.35

20. 10. 2020–22. 6. 2021

 

dr. Mısra Uğurlu

izpopolnjevalna 1

TOR 19.40–21.15

20. 10. 2020–22. 6. 2021